Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 41 to 55 of 55

Thread: [Oficjalny] Blonde Tour

 1. #41
  Alizée Fan
  Join Date
  16th May 2005
  Location
  Olsztyn
  Posts
  462
  Rep Power
  32

  Default

  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  Jak my¶licie trasa zostanie odwo³ana ? Mi siê wydaje, ze jednak tak...
  Czy ca³a trasa to raczej w±tpiê, ale czê¶æ koncertów na pewno. Có¿, to nie te czasy gdy rusza³a w trasê 11 lat temu z MCE. Ale oczywi¶cie ¿yczê Jej powodzenia! Zastanawia mnie jedna rzecz-czy jest mo¿liwo¶æ by wyda³a DVD z tej trasy?
  Last edited by Mariusz; 1st September 2014 at 11:44.
  QUEEN(1971-2006): The Legend Lives On...

  'Je¶li nie wrócê jutro
  o tej samej porze
  ¯yjcie dalej, ¿yjcie dalej...'.

 2. #42
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Co¶ Ty xd. Prêdzej ca³a trasa zostanie anulowana ni¿ zostanie z niej wydane DVD

 3. #43
  L'Autre... Jacotey21's Avatar
  Join Date
  17th May 2014
  Location
  Gdañsk/Poland
  Age
  21
  Posts
  80
  Rep Power
  9

  Default

  Tymczasem zosta³a dodana jeszcze jedna data, 3 pa¼dziernika w Ajaccio. Bêdzie to pierwszy koncert w ramach Blonde Tour.

 4. #44
  Alizée Fan
  Join Date
  16th May 2005
  Location
  Olsztyn
  Posts
  462
  Rep Power
  32

  Default

  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  Co¶ Ty xd. Prêdzej ca³a trasa zostanie anulowana ni¿ zostanie z niej wydane DVD
  Ty naprawdê taki pesymista? Wiêcej wiary ch³opie:-) Je¶liby czê¶æ koncertów siê odby³a, to nie widzê przeszkód by nakrêci³a co¶. No ale oka¿e siê.
  QUEEN(1971-2006): The Legend Lives On...

  'Je¶li nie wrócê jutro
  o tej samej porze
  ¯yjcie dalej, ¿yjcie dalej...'.

 5. #45
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Niestety ale wszystkie koncerty zostan± prze³o¿one, jeszcze nie wiadomo kiedy siê odbêd±. B±dzmy szczerzy te koncerty nigdy sie nie odbêd± xd https://www.facebook.com/cheyenne.pr...281823?fref=nf

  Jesli Alizee serio chce koncertowac to niech daje koncerty w malych salach...
  Last edited by Tomcio; 6th September 2014 at 18:49.

 6. #46
  Alizée Fan
  Join Date
  16th May 2005
  Location
  Olsztyn
  Posts
  462
  Rep Power
  32

  Default

  No có¿, skoro tak sprawy stoj±...mysla³em ¿e cosik jednak zagra...a tu faktycznie mo¿e siê okazaæ, ¿e nic. Co do ma³ych sal, to zgadzam siê z Tob±. Niestety, to nie jest artystka takiego formatu by grywaæ w wielkich halach czy nawet ¶rednich.
  QUEEN(1971-2006): The Legend Lives On...

  'Je¶li nie wrócê jutro
  o tej samej porze
  ¯yjcie dalej, ¿yjcie dalej...'.

 7. #47
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Podobno Alizee jest w ci±¿y xd dlatego trasa siê nie odbêdzie xd ale to tylko jak na razie plotki
  Last edited by Tomcio; 8th September 2014 at 16:37.

 8. #48
  L'Autre... Jacotey21's Avatar
  Join Date
  17th May 2014
  Location
  Gdañsk/Poland
  Age
  21
  Posts
  80
  Rep Power
  9

  Default

  I to bardzo wybuja³e plotki, a raczej domys³y, Alizee raczej nie lubi dzieliæ siê swoim ¿yciem, wiêc nie wiem czy og³asza³a by to publicznie, ale nie jest to wykluczone. Ale gdyby okaza³o siê to prawd± to by³bym na ni± na prawdê w¶ciek³y.

  "Comme vous je suis triste, mais ce n'est que partie remise...Je vous donne rendez vous très vite pour vous annoncer une super nouvelle"

 9. #49
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Póki co powiedzia³a, ¿e nas zaskoczy czym¶, zobaczymy czym, co mo¿e byæ tak warte odwo³ywania trasy... Chocia¿, jedni na pewno siê wkurz± s³ysz±c co nam powie, a inni podejd± do tego neutralnie.

 10. #50
  Alizée Fan
  Join Date
  16th May 2005
  Location
  Olsztyn
  Posts
  462
  Rep Power
  32

  Default

  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  Podobno Alizee jest w ci±¿y xd dlatego trasa siê nie odbêdzie xd ale to tylko jak na razie plotki
  Znowu? Hm, je¶liby to by³a prawda, to sam nie wiem co o tym my¶leæ. Skoro jest trasa w planach, to raczej kobitka winna byæ powa¿na i nie planowaæ dzidziusia. Ale jak na razie plotki wiêc czekam na konkretny news.
  QUEEN(1971-2006): The Legend Lives On...

  'Je¶li nie wrócê jutro
  o tej samej porze
  ¯yjcie dalej, ¿yjcie dalej...'.

 11. #51
  L'Autre... Jacotey21's Avatar
  Join Date
  17th May 2014
  Location
  Gdañsk/Poland
  Age
  21
  Posts
  80
  Rep Power
  9

  Default

  Je¿eli t± wielk± wiadomo¶ci± mia³o byæ uczestnictwo w trasie DALS5 to brak mi s³ów.

 12. #52
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  ^^ Chyba tak xd.
  Niektórzy fani pisz±, ¿e powodem anulowania trasy jest w³a¶nie DALS, co jest jak dla mnie nieprawd± bo prawdziw± przyczyn± jest nie wystarczaj±ca sprzeda¿ biletów... Szkoda, ¿e Alizee nawet nie jest w stanie przyznaæ siê do pora¿ki, jak to na przyk³ad zrobi³a Lorie

 13. #53

  Default

  "Il y a un an je commençais une aventure inoubliable je suis très heureuse de vous annoncer que je serai sur toutes les dates de la tournée de Danse avec les stars. Rdv à partir du 20 décembre au zénith de Nantes."

  ^Wynika z tego, ¿e DALS i tak zaczyna siê po trasie koncertowej. Koncerty mia³y byæ do 20 grudnia, a DALS ma siê zacz±æ 20 grudnia. Niech kto¶ mnie poprawi jak co¶ ¼le zrozumia³em. : )

 14. #54
  Toc De Mac Alizée Fan Maju's Avatar
  Join Date
  16th Feb 2004
  Location
  Wolsztyn *Poland*
  Age
  29
  Posts
  3,007
  Rep Power
  46

  Default

  Quote Originally Posted by Jacotey21 View Post
  Dzisiaj zapuka³ do mnie kurier...
  Ciekawi mnie, czy zwrócili Ci pieniadze za bilety ?

 15. #55
  L'Autre... Jacotey21's Avatar
  Join Date
  17th May 2014
  Location
  Gdañsk/Poland
  Age
  21
  Posts
  80
  Rep Power
  9

  Default

  Oczywiście, muszę im tylko je odesłać.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •