Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 20 of 55

Thread: [Oficjalny] Blonde Tour

 1. #1
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default [Oficjalny] Blonde Tour

  Po tylu latach Alizee w koñcu daje koncert w Francji ! Jedzie kto¶ ?
  Inne daty:

  30/10/14 : Le Silo - MARSEILLE
  04/11/14 : Cirque Royal - BRUXELLES
  05/11/14 : Kursaal - DUNKERQUE
  06/11/14 : Zénith - AMIENS
  09/11/14 : Théatre Casino Barri?¨ere - LILLE
  12/11/14 : L'acclameur - NIORT
  13/11/14 : Théatre Casino - TOULOUSE
  14/11/14 : La Gare du Midi - BIARRITZ
  19/11/14 : Le Capitole - CHALONS EN CHAMPAGNE
  20/11/14 : Galaxie - AMNEVILLE
  21/11/14 : Forum - LIEGE
  25/11/14 : OLYMPIA - PARIS
  27/11/14 : Zénith - Rouen
  28/11/14 : Palais des Congr?¨s - LE MANS
  29/11/14 : Zénith - Caen
  30/11/14 : Zénith - NANTES
  04/12/14 : Le Pasino - AIX EN PROVENCE
  05/12/14 : Acropolis - NICE
  06/12/14 : Le Phare - CHAMBERY
  11/12/14 : Zénith - ORLEANS
  12/12/14 : Vinci - TOURS
  13/12/14 : Casino - BORDEAUX
  14/12/14 : Le Corum - MONTPELIER
  17/12/14 : Bourse du travail - LYON
  18/12/14 : Le Casino - ENGHIEN LES BAINS
  19/12/14 : Zénith - DIJON
  20/12/14 : Salle Erasme - STRASBOURG
  Last edited by Tomcio; 17th May 2014 at 13:50.

 2. #2
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Co¶ czuje, ¿e niektóre koncerty bêd± odwo³ane xd, koncerty po Zenith to przesada jak dla mnie ( ponad 7000 miejsc ), wytwórnia chyba oszala³a no ale zobaczymy mo¿e siê to sprzeda jako¶ xd . Mam nadzieje, ¿e Alizee nie skoñczy jak Lorie...
  Last edited by Tomcio; 15th May 2014 at 21:38.

 3. #3
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  A jak skoñczy³a Lorie?

 4. #4
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Lorie po tañcu z gwiazdami, chcia³a wyruszyæ w trase, no ale bilety siê nie sprzeda³y wiêc wszystkie koncerty zosta³y odwo³ane .

  Nie wiadomo czemu wszystkie koncert które znajdowa³y siê na tej stronie http://cheyenne.trium.fr/index.php/6/show/?s=alizee zosta³y usuniête
  Last edited by Tomcio; 16th May 2014 at 10:06.

 5. #5
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Wow . Faktycznie szalona ta wytwórnia .

  Ja baaardzo w±tpiê, ale w tej chwili nie mogê powiedzieæ niczego na 100%. Ewentualnie 20 grudnia w Strasbourgu.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 6. #6
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Wszystkie koncerty zosta³y potwierdzone ! Bilety bêd± dostêpne 19 maja !  http://www.cheyenne-prod.com/artiste...686.html#hautd
  Last edited by Tomcio; 16th May 2014 at 12:22.

 7. #7
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  my¶la³em, ¿e bilety bêd± dro¿sze

 8. #8
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Ja my¶la³em ¿e bêd± tañsze xd, 40 euro to troche du¿o

 9. #9
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Znalaz³em dwie chêtne osoby spoza forum które chcia³yby jechaæ na koncert, wiêc jakby kto¶ chcia³ siê z nimi jechaæ to dajcie znaæ

 10. #10
  Toc De Mac Alizée Fan Maju's Avatar
  Join Date
  16th Feb 2004
  Location
  Wolsztyn *Poland*
  Age
  29
  Posts
  3,007
  Rep Power
  46

  Default

  hola hola Tomcio .... ja tez jade. Najlepiej na ten do Paryza, bo na 100% ten nie bedzie odwolany ...

 11. #11
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  Ja my¶la³em ¿e bêd± tañsze xd, 40 euro to troche du¿o
  Na Mylen by³y dro¿sze, poza tym dla Francuza 40 euro to dla nas 40 z³
  (choæ i taka kwota jest dla niektórych sporym wydatkiem) Ja na Lipnick± zap³aci³em 50z³ hehe

  Mnie martwi± bilety... wiêcej siê wyda na bilety w obie strony ni¿ na sam koncert

 12. #12
  J'en ai marre!
  Join Date
  12th Oct 2012
  Posts
  37
  Rep Power
  13

  Default

  Koncert... no to teraz mam niez³y dylemat
  Mais les baisers d'Alizée
  Sont de vraies gourmandises

 13. #13
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Quote Originally Posted by Maju View Post
  hola hola Tomcio .... ja tez jade. Najlepiej na ten do Paryza, bo na 100% ten nie bedzie odwolany ...
  Pamiêtam o Tobie Maju xd, jakby¶ chcia³ z nimi jechaæ to daj znaæ , albo jak ju¿ Ci wcze¶niej mówi³em skontaktuj siê z star± ekip± jak PioB, Marzec itd.

  Quote Originally Posted by KYK View Post
  Koncert... no to teraz mam niez³y dylemat
  Nie wiesz czy jechaæ xd ?

 14. #14
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  A czym jedziecie (lecicie)? I w jakich terminach?
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 15. #15
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Kurcze. Dla mnie niestety nieosi±galne obecnie, a szkoda. Zamierzacie co¶ nagraæ z samych koncertów, czy zdacie siê na AA forum lub na miêdzynarodow± nasz± sekcje?

  Ciekawi mnie te¿ ile taki kurs do np: Samego Pary¿a by wyniós³.
  Pewnie czê¶æ do¶wiadczona na ten temat z was ma ju¿ jakie¶ pojêcie cenowe dotycz±ce tego.

 16. #16
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Wiecie co... bo jechaæ do Pary¿a [ Francji ] tylko na koncert to trochê dziwne
  Chodzi mi o jeden dzieñ, wiêc bardziej by kusi³o byæ tam na d³u¿ej

  @Tario - do 800 PLN koszty by wynios³y,tak s±dze...

 17. #17
  J'en ai marre!
  Join Date
  12th Oct 2012
  Posts
  37
  Rep Power
  13

  Default

  kiko90 800z³ za sam przejazd czy razem z noclegiem? Bo samolotem np z warszawy do centrum pary¿a to max 400z³ w obie strony i nie trzeba siê t³uc przez ca³± europê kilkana¶cie godzin.
  Mais les baisers d'Alizée
  Sont de vraies gourmandises

 18. #18
  L'Autre... Jacotey21's Avatar
  Join Date
  17th May 2014
  Location
  Gdañsk/Poland
  Age
  21
  Posts
  80
  Rep Power
  9

  Default

  Te¿ siê tutaj wypowiem, poniewa¿ jestem pewien na 90%, ¿e na koncercie w Pary¿u bêdê. Nie wiem, czy 'koncert' to dobre okre¶lenie, bo nazwa tych wydarzeñ utrzymywana przez wszystkich, czy to Alizée czy Sony, to 'musical show'. Nie mam pojêcia co to mo¿e byæ, ale bêdzie mia³o na pewno co¶ wspólnego z nowym albumem, a mo¿e nawet z wcze¶niejszymi. Wydajê mi siê, ¿e mo¿na spodziewaæ siê du¿ej ilo¶ci tañca.

  Co do samej podró¿y - wydajê mi siê, ¿e jedyn± opcj± jest samolot, poci±g jest dro¿szy, nie mówi±c ju¿ o 20 godzinach podró¿y... Sprawdza³em przed chwil± cene lotu do Pary¿a z Gdañska i wynosi ona oko³u 200 z³ w dwie strony. Na innych polskich lotniskach jest nawet chyba taniej. O wiele dro¿sze wydaje siê zakwaterowanie i wy¿ywienie. Z tego co widzia³em najtañsze hotele kosztuj± 100â??¬ za noc, lepiej chyba celowaæ w pensjonaty lub motele, nikt normalny nie spêdza czasu w pokoju hotelowym bêd±c w Pary¿u Dlatego wydajê mi siê, ¿e ja bêdê raczej celowa³ w pobyt dwu, trzy dniowy, a miasto i tak zamierzam jeszcze odwiedziæ nie raz, nie dwa.

 19. #19
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Btw, something I already noticed the day this tour came up... Told about it on Facebook and so, but no one really paid much of an attention on it.

  Do you think this will be just a concert ? Because all the info suggests that this is more of a dance/music show.

  When Alizée announced it, she used words "show musical". Musical is not a word you would normally use for a pop concert.

  Also, if we look at the ticket pages now, they says "BLONDE TOUR", son premier show musical, which translates to "Her FIRST musical show".
  Na Angielskiej sekcji pad³o takie stwierdzenie od RMJ'a.

  Co o tym my¶licie? Czy¿by Lilka nas czym¶ chcia³a zaskoczyæ czy mo¿e okre¶lenie tego show to niezamierzona zmy³ka?

 20. #20
  Alizée Fan
  Join Date
  16th May 2005
  Location
  Olsztyn
  Posts
  462
  Rep Power
  32

  Default

  Trasa...hm, ciekawe. Ja oczywi¶æie nie jadê, nawet gdybym mia³ pieni±dze. A¿ takim fanem nie jestem. Jakby przyjecha³a do Polski, to inna sprawa. Te¿ jestem ciekaw tego stwierdzenia o show...choæ tak naprawdê nie musi ono nic znaczyæ. Niemal ka¿dy koncert w dzisiejszych czasach to wiêcej ni¿ tylko muzyka-¶wiat³a, oprawa, telebimy, ró¿ne bajery etc. Tak wiêc przekonamy siê, jak to bêdzie wygl±da³o.
  QUEEN(1971-2006): The Legend Lives On...

  'Je¶li nie wrócê jutro
  o tej samej porze
  ¯yjcie dalej, ¿yjcie dalej...'.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •