Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Results 1 to 4 of 4

Thread: Alizee i wspó³praca z innymi

 1. #1
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default Alizee i wspó³praca z innymi

  Cze¶æ. Postanowi³em za³o¿yæ ten temat g³ównie dlatego by zapytaæ was co s±dzicie.
  Jak my¶licie, wspó³praca z jakimi twórcami pozwoli Lilce na dalsz± dobr± promocjê i progres, ale pomo¿e jej zachowaæ w³asny image i t± bardzo wa¿n± indywidualno¶æ i nie kojarzenie jej tylko z kim¶. Z kim zachowa to co¶ które wszystkich przyci±ga, a z kim nie.
  Jakie jest zdanie na ten temat, czego oczekujecie, czego by¶cie chcieli, a jaka jest wed³ug was rzeczywisto¶æ w tej kwestii.

 2. #2
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Moim zdaniem z ka¿dym artyst± mog³aby stworzyæ co¶ ¶wietnego, równie ¶wietnego co piosenki z jej w³asnych 5 albumów. Raczej rzecz w tym, w jakim kierunku podczas tego tworzenia pójdzie.

  Przyk³adowo, je¶li mia³aby to byæ wspó³praca z Will.I.Amem, mogliby razem nagraæ co¶ a la "3 Words", tyle ¿e czê¶æ Lilly by³aby rzecz jasna po francusku i ogólnie tekst by³by bardzo liryczny. Ale mog³aby te¿ nagraæ z nim francusko-angielskie co¶ a la "Scream&Shout" czy "I'mma be" (aka "I'm a bee" ) i mog³oby to byæ gorsze nawet od "Du temps" Mylene Farmer.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 3. #3
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Szczerze? Nie wiem dlaczego, ale dla mnie bardziej taka agresywna strona, czy Wulgarna z Lilk± w ¿aden sposób siê nie zgrywa i, nie wiem dlaczego ale z Willem wspó³praca chocia¿by przy Scream/Shout jest lekk± pomy³k±, i nie umniejszam tutaj nikomu, ale... Nie wiem, jako¶ bardziej ³agodne... [G³adkie?] Teksty, mniej ''ostre'' albo ostre w inny sposób bardziej do niej pasuj±, i mo¿e to dziwne, ale postawa '' bad girl'' wed³ug mnie ¶rednio siê z ni± zgrywa bo w jaki¶ dziwny sposób s³uchaj±c wywiadów, reportarzy starszych i czê¶ci nowszych dochodzê do wniosku, ¿e ciut takie postawy/piosenki musia³a by po prostu wymuszaæ, raz mo¿na, ale wiêcej... To widaæ. I wed³ug mnie nie ma co.

 4. #4
  Alizée Newbie
  Join Date
  30th Apr 2014
  Posts
  3
  Rep Power
  0

  Default

  Alizee z Katy Perry - to by było ciekawe

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •