Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 21 to 40 of 92

Thread: [Oficjalny] "Blonde" singel

 1. #21
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  Zobaczymy mo¿e siê uda dla mnie te¿ brzmi te¿ bardziej radiowo. Chodzi mi o to i¿ czêsto zdarzaj± siê manipulacje g³osami. W ró¿nych konkursach czasami osoby z du¿± ilo¶ci± s± specjalnie obni¿ane, ¿eby nazbieraæ jeszcze wiêcej g³osów i od¶wie¿eñ. Nie twierdzê, ¿e tu te¿ krêc± co¶. Chodzi o to i¿ nikt ich nie sprawdza i mog± robiæ co chc±. Ale próbujmy dalej mo¿e jak systematycznie bêdziemy g³osowaæ to zwróc± uwagê.

 2. #22
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Ale w przypadku propozycji piosenek nie ma jakiej¶ upublicznionej listy. A nawet je¶li odrzuc± piosenkê z du¿± ilo¶ci± zg³oszeñ, robi± to zgodnie z zasadami; tak dok³adnie napisali mi, ¿e decyduj±ce kryteria to ilo¶æ zg³oszeñ, ogólna popularno¶æ utworu i "zgodno¶æ ze strategi± muzyczn± stacji". Nie, ¿e je¶li do¶æ g³osów, to z automatu dodadz±, ale wiêksza szansa, ¿e to w ogóle rozwa¿± .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 3. #23
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Wiêc g³osujmy na Blonde oraz zg³aszajmy do propozycji do radia eska i zet ! Musimy dzia³aæ !

  http://www.weekendfm.pl/?hitport
  http://radioszczecin.pl/154,1817,naj...notowanie-slip
  http://www.radiofama.com.pl/?id=fun&action=ra

 4. #24

 5. #25
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  G³osujmy dalej, utrzymajmy Blonde na 1 pozycji bo obecnie jest na drugiej.

 6. #26
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Teledysk do nowego singla najprawdopodobniej wyjdzie na pocz±tku maja ( mam nadzieje ze to bedzie 9 maj bo to moje urodziny )

 7. #27
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Info pojawi³o siê na facebooku.

  Te¿ mam nadziejê, ¿ê pojawi siê wtedy. Chocia¿ nie ukrywam, ¿e chêtniej zobaczy³ bym nowy album wtedy

 8. #28
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

 9. #29
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Napisa³em do sony czy istnieje jaka¶ szansa na to ¿eby Blonde by³ puszczany przez wiêksze stacje radiowe. O to odp:

  Witam
  Mozemy tylko przekonywac stacje radiowe zeby graly ten numer - i to robimy. Niestety, nie mozemy na nie wplynac bardziej, utwor ma poki co male szanse na granie w takich stacjach i poki nie stanie sie hitem np. W calej Europie - podejrzewam ze trudno bedzie zmienic te sytuacje.
  Pozdrawiam
  Maciek
  To jest prawda, dopóki piosenka nie bêdzie hitem w Francji raczej nie ma co liczyæ, ¿e wiêksze stacje muzyczne puszcz± Blonde... Przyk³adem mo¿e byæ Indila, której singel jest hitem w Francji i zaczynaj± puszczaæ j± popularne polskie stacje muzyczne
  Last edited by Tomcio; 15th April 2014 at 14:09.

 10. #30
  Alizée Fan
  Join Date
  16th May 2005
  Location
  Olsztyn
  Posts
  462
  Rep Power
  32

  Default

  Witam. Us³ysza³em o tym singlu dos³ownie parê dni temu, przes³ucha³em i....có¿ powiedzieæ....piosenka jak dla mnie mocno przeciêtna. Praktycznie sama muzyka, tekstu tyle co kot nap³aka³ i powtarzany w kó³ko. Mam nadziejê, ¿e album bêdzie lepszy. Pozdrawiam!
  QUEEN(1971-2006): The Legend Lives On...

  'Je¶li nie wrócê jutro
  o tej samej porze
  ¯yjcie dalej, ¿yjcie dalej...'.

 11. #31
  Alizée Fan
  Join Date
  16th May 2005
  Location
  Olsztyn
  Posts
  462
  Rep Power
  32

  Default

  Sorki, mój b³±d-jest tekst ale to i tak nie zmienia mojej oceny odno¶nie tego utworu. Z tekstem wysz³o tak, bo s³ucha³em w miejscu publicznym i co¶ nie tak ze s³uchawkami albo ze sprzêtem.
  QUEEN(1971-2006): The Legend Lives On...

  'Je¶li nie wrócê jutro
  o tej samej porze
  ¯yjcie dalej, ¿yjcie dalej...'.

 12. #32

 13. #33
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  http://radioszczecin.pl/154,1817,naj...notowanie-slip


  Niestety, ale tutaj jej nie widzê :X

 14. #34
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Teraz juz jest . Starajmy sie glosowac dziennie, a jeslj komus sie nudzi to niech uzyje bramek proxy, bo dzidki nim mozna oddac wiecej glosow niz jeden

 15. #35
  Alizée Fan Quba07's Avatar
  Join Date
  20th Nov 2007
  Age
  24
  Posts
  114
  Rep Power
  25

  Default

  w poniedziaŁek wychodzi klip "blonde" !

 16. #36
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  No, powiem, ¿e czekam z niecierpliwo¶ci± na to co zobaczymy w tym klipie

 17. #37
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  No to czekamy na "The Final Countdown"

 18. #38
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Quote Originally Posted by Mariusz View Post
  Witam. Us³ysza³em o tym singlu dos³ownie parê dni temu, przes³ucha³em i....có¿ powiedzieæ....piosenka jak dla mnie mocno przeciêtna. Praktycznie sama muzyka, tekstu tyle co kot nap³aka³ i powtarzany w kó³ko. Mam nadziejê, ¿e album bêdzie lepszy. Pozdrawiam!
  Zgadzam siê ze wszystkim co powy¿ej . Poza tym dodam, ¿e muzyka te¿ przeciêtna, gdzie jej do brzmienia "Moi... Lolity".

  Mam nadziejê, ¿e teledysk bêdzie przypomina³ wystêpy Lilki w DALS .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 19. #39
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  A ja mam nadziejê, ¿e bêdzie czym¶ na styl tego co ju¿ w teledyskach ''by³o''

 20. #40

  Default

  Singiel niestety nie w moim gu¶cie i obawiam siê, ¿e album równie¿ taki bêdzie. Czekam na kolejny album. ; ) Choæ mam nadziejê, ¿e siê mylê.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •