Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 3 of 6 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 41 to 60 of 103

Thread: [Oficjalny] Danse avec les stars (Sezon 4)

 1. #41
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Oby nie odbi³o siê to wszystko jako¶ znacz±co na wystêpie w sobotê.

 2. #42
  Alizée Fan Quba07's Avatar
  Join Date
  20th Nov 2007
  Age
  24
  Posts
  114
  Rep Power
  25

  Default

  co za nieszczescie... Alizee wczoraj nabawila sie nowej kontuzji i to tym razem w kostke do tego stopnia ze dzisiaj musi tanczyc w specjalnej szynie.

  http://www.telestar.fr/2013/10/exclu...di-soir/105163

 3. #43
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Mam nadziejê, ¿e Lilka szybko siê z tego wykuruje, bo mo¿e to byæ ogólnie problematyczne. Pal licho te sobote ju¿ tak naprawdê. Mam nadziejê, ¿e jako¶ sobie poradzi i ''zaleczy'' to wszystko.

 4. #44
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Nie zdziwi³bym siê jakby to by³ ostatni odcinek z udzia³em Alizee...

 5. #45
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Miejmy nadziejê, ¿e nie. Chocia¿ sam nie wiem. Dla Lilki jest to ciut wa¿ne wiêc w±tpiê by siê podda³a. Dowiemy siê wszystkiego po dzisiejszym odcinku.

 6. #46
  Alizée Interested Norweski zomowiec's Avatar
  Join Date
  26th Nov 2012
  Location
  Poland
  Age
  25
  Posts
  60
  Rep Power
  12

  Default

  Oby nie. Trzymam kciuki

 7. #47
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Damien & Candice zostali wyeliminowani

 8. #48
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Alize znów ma 69 punktow.

  10 9
  9 8
  9 8
  9 7

  Swoj± drog±, mnie ciut zatka³o, nie spodziewa³em siê czego¶ takiego, ale no po prostu ³a³.

 9. #49
  Alizée Interested
  Join Date
  22nd Mar 2013
  Age
  24
  Posts
  52
  Rep Power
  12

  Default

  Cholera, spó¼ni³em siê i nie obejrza³em :/ na szczê¶cie RMJ zamieszcza u siebie na stronie wystêpy

 10. #50
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  £ap - RMJ ju¿ umie¶ci³.

  No i swoj± drog± Katrina i Brahim chyba wygrali dzisiejszy odcinek xd zgarneli 72 punkty.

  @ Anonim

  Ja ca³y czas oczekiwa³em najgorszego, szczê¶cie, ¿e siê nic z³ego nie sta³o.
  Last edited by Tario; 19th October 2013 at 22:18.

 11. #51

  Default

  Trudny by³ to tydzieñ dla Alizée. Musia³a ciê¿ko pracowaæ, aby taniec wyszed³ tak lekko, ¿eby w ogóle jako¶ wyszed³, ¿eby w ogóle wyst±piæ musia³a „trochê” z sob± powalczyæ. Alizée sobie drepta i hasa, a mnie ju¿ na sam ten widok boli odcinek lêd¼wiowy. ; ) Jeszcze siê policzymy! : P Super! : )

 12. #52
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  A¿ co¶ wylecia³a z wra¿enia z tego tañca 1:08 hehe
  Mam nadziejê, ¿e Alizee siê polepszy

 13. #53
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Strasznie podoba³ mi siê wystêp Alizee
  Last edited by Tomcio; 19th October 2013 at 22:42.

 14. #54

  Default

  Quote Originally Posted by kiko90 View Post
  A¿ co¶ wylecia³a z wra¿enia z tego tañca 1:08 hehe
  Mam nadziejê, ¿e Alizee siê polepszy
  ^To tak na powa¿nie? : ) Zdaje siê, ¿e taka by³a choreografia.

 15. #55
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  No i koniec. Titoff odpad³, a mia³em nadziejê, ¿e zostanie. Nie mogê doczekaæ siê kolejnego programu, miejmy nadziejê, ¿e Ali siê do niego wykuruje ju¿ ciutkê. Swoj± drog± ciekawe co bêdzie tematem nastêpnego programu.

  Widzieli¶cie? Brahim popyla³ nuc±c Moi lolitê xd

 16. #56
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  ^^ Brahim mnie tym rozwali³ xD.

 17. #57
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Quote Originally Posted by A.N.ONI.M View Post
  ^To tak na powa¿nie? : ) Zdaje siê, ¿e taka by³a choreografia.
  Tak, mam jaki¶ nawyk do szczegó³ów w filmach te¿ muszê zauwa¿yæ "symbole" hehe
  tak wiêc i tu zauwa¿y³em, ¿e co¶ wypad³o

 18. #58
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  From Orion post.

  Artistic

  9 - 6 - 8 - 8

  Technical
  9 - 9 - 8 - 8
  Alizee notes from her performance few moments ago, she is first.

  We will se which place it will be when everyone else will dance.

 19. #59
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default


 20. #60
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  W tym tygodniu Lilka bêdzie ruszaæ siê w rytm tango


Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •