Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 20 of 103

Thread: [Oficjalny] Danse avec les stars (Sezon 4)

 1. #1
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default [Oficjalny] Danse avec les stars (Sezon 4)

  To ju¿ jest w 100% pewne, ¿e Alizee we¼mie udzia³ w nowym sezonie Tañca z gwiazdami jej partnerem bêdzie Grégoire Lyonnet  Last edited by Tomcio; 10th September 2013 at 19:48.

 2. #2
  J'en ai marre!
  Join Date
  12th Oct 2012
  Posts
  37
  Rep Power
  13

  Default

  Dobra informacja. Alizee przecie¿ zawsze ¶wietnie sie rusza³a tak ¿e na pewno wiele osób chêtnie obejrzy Danse avec les stars.

 3. #3

  Default

  Cieszê siê. Je¶li Alizée chce wzi±æ w tym udzia³, a my bêdziemy mieæ okazjê czê¶ciej j± widzieæ, to jak najbardziej.

 4. #4
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Mam nadziejê, ¿e Alizee dojdzie bynajmniej do pó³fina³u, bo z tego co widzê to konkurencja jest dosyæ du¿a xd na przyk³ad Tal czy Brahim ( który z tego co wiem jest choreografem i ch³opakiem Madonny )

  Last edited by Tomcio; 12th September 2013 at 20:54.

 5. #5
  Alizée Fan dawidkuberka's Avatar
  Join Date
  6th Apr 2011
  Location
  Poland
  Age
  25
  Posts
  162
  Rep Power
  16

  Default

  Lilka im poka¿e jak powinno sie tañczyc, chocia¿ mówi, ¿e nigdy nie tañczy³a w parze to i tak jestem pewien, ¿e da sobie rade i poka¿e klase.

 6. #6
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Im wiêcej programów, w których wystêpuje Alizée, tym lepiej dla jej popularno¶ci . A poza tym przecie¿ wiadomo, ¿e Alizée uwielbia tañczyæ, wiêc my¶lê, ¿e bêdzie siê jej podoba³o .
  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  Mam nadziejê, ¿e Alizee dojdzie bynajmniej do pó³fina³u, bo z tego co widzê to konkurencja jest dosyæ du¿a xd
  http://bynajmniej.pl/bynajmniej-to-nie-przynajmniej
  Mam nadziejê, ¿e nie we¼miesz tego do siebie, po prostu ten b³±d niesamowicie mnie wkurza .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 7. #7
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  Im wiêcej programów, w których wystêpuje Alizée, tym lepiej dla jej popularno¶ci . A poza tym przecie¿ wiadomo, ¿e Alizée uwielbia tañczyæ, wiêc my¶lê, ¿e bêdzie siê jej podoba³o
  W polskiej wersji, du¿o by³o kontrowersji na temat "tañca z gwiazdami" do tego stopnia, ¿e wystêpowa³y osoby, które "potrafi³y tañczyæ" np. w dzieciñstwie. Ba, w programie bra³y udzia³ pogodynki, jakie¶ marne dziennikarki i "s³awne nazwiska po tatusiu/mamusi" bo kto¶ musi byæ gwiazd±.

  Bo ja takich programów nie lubiê, ale widz±c spot reklamowy, to tam pewnie ka¿dy tañczy³ jak by³ ma³y, a Francja to nie Polska, wiêc dla nich chyba to nie ma znaczenia, jak to u nas ma miejsce ( i s³usznie ) hehe Bo ja takich programów nie lubiê, ale powtórze raz jeszcze, je¶li to ma na celu "pobudziæ" Alizee to nie mam nic przeciwko

 8. #8
  Alizée Fan Quba07's Avatar
  Join Date
  20th Nov 2007
  Age
  24
  Posts
  114
  Rep Power
  25

  Default

  photoshoot2.jpg jeszcze takie
  Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  Last edited by Quba07; 14th September 2013 at 10:18.

 9. #9
  Alizée Interested
  Join Date
  22nd Mar 2013
  Age
  24
  Posts
  52
  Rep Power
  12

  Default

  Mam nadziejê, ¿e na YT bêd± umieszczane jej wystêpy

 10. #10
  Alizée Fan Quba07's Avatar
  Join Date
  20th Nov 2007
  Age
  24
  Posts
  114
  Rep Power
  25

  Default

  emisje będzie mozna ogladac na zywo za posrednictwem stron online gdzie mozna obejrzec tf1

 11. #11
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Quote Originally Posted by kiko90 View Post
  W polskiej wersji, du¿o by³o kontrowersji na temat "tañca z gwiazdami" do tego stopnia, ¿e wystêpowa³y osoby, które "potrafi³y tañczyæ" np. w dzieciñstwie. Ba, w programie bra³y udzia³ pogodynki, jakie¶ marne dziennikarki i "s³awne nazwiska po tatusiu/mamusi" bo kto¶ musi byæ gwiazd±.

  Bo ja takich programów nie lubiê, ale widz±c spot reklamowy, to tam pewnie ka¿dy tañczy³ jak by³ ma³y, a Francja to nie Polska, wiêc dla nich chyba to nie ma znaczenia, jak to u nas ma miejsce ( i s³usznie ) hehe
  Ach, za granic± trawa zawsze jest zieleñsza . Ale przyznam, ¿e mam o francuskim show-biznesie troszeczkê lepsze zdanie ni¿ o polskim . A co polscy celebryci wyprawiaj±, trudno w Polsce nie wiedzieæ, nawet je¶li tak jak izoluje siê od wszelkiego ¶wiata zewnêtrznego .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 12. #12
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Widaæ, ¿e Tal i Alizee siê lubi±
 13. #13
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default
  Last edited by Tomcio; 27th September 2013 at 17:03.

 14. #14
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Jak kto¶ chce ogl±daæ to o to strona na której mo¿na zobaczyæ jak Alizee i Gregoire zatañcz± najprawdopodobniej cha-che

  http://psychealizee5.wix.com/psychealizee#!live/ccnd

 15. #15
  Toc De Mac Alizée Fan Maju's Avatar
  Join Date
  16th Feb 2004
  Location
  Wolsztyn *Poland*
  Age
  28
  Posts
  3,007
  Rep Power
  46

  Default

  piêknie zatañczy³a. pokazali filmik przed zatañczeniem (wywiad i fragmenty jak sie uczyla tanczyc do programu, i poplakala sie ze jest w programie dla córeczki swojej) pieknie sie zaprezentowala ! niewiarygodne ! dzisiejszego wieczoru Alizee wygrala !!!!!!!!!!!!

  Last edited by Maju; 29th September 2013 at 00:16.

 16. #16
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Powiem, ¿e wed³ug mnie po prostu £a³... Da³a czadu po prostu. Oby utrzyma³a zwyciêstwo do koñca programu, by³o by ¶wietnie. Niestety nie ogl±da³em od pocz±tku, a szkoda, bo zobaczy³ bym ca³o¶æ. Pod koniec ¶mieszna wstawka z procentami dopasowania par by³a, Alizee i Gregoire 655%

 17. #17
  5w4 Dragon's Avatar
  Join Date
  15th Jul 2006
  Location
  Sosnowiec\Poland
  Age
  27
  Posts
  6,573
  Rep Power
  54

  Default

  A¿ tak siê oddali³em od naszej idolki ¿e ca³kiem mi to umknê³o. Na szczê¶cie nadrobi³em braki : ) Ogl±daj±c jej wystêp seryjnie mia³em mi³e ciary. Pamiêtam jak wszyscy b³agali¶my wszystkie bóstwa o jej powrót a teraz, po 3 nowych p³ytach ogl±damy j± w Tañcu z gwiazdami Ojej, siê wzruszy³em
  " I'll tell you one thing about the universe, though. The universe is a pretty big place. It's bigger than anything anyone has ever dreamed of before. So if it's just us... seems like an awful waste of space. Right?"

 18. #18
  Toc De Mac Alizée Fan Maju's Avatar
  Join Date
  16th Feb 2004
  Location
  Wolsztyn *Poland*
  Age
  28
  Posts
  3,007
  Rep Power
  46

  Default


 19. #19

 20. #20

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •