Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 3 of 8 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 41 to 60 of 142

Thread: [Oficjalny] "Je veux bien" singel

 1. #41
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Wersja akustyczna, za¶piewana dzisiaj w jednej z francuskich stacji radiowych

  https://soundcloud.com/alizeelife/je...ers-acoustique

 2. #42
  Toc De Mac Alizée Fan Maju's Avatar
  Join Date
  16th Feb 2004
  Location
  Wolsztyn *Poland*
  Age
  28
  Posts
  3,007
  Rep Power
  46

  Default

  ^ dopiero do tej wersji polubi³em t± piosenkê ....

 3. #43
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  I jeszcze Dis lui toi que je t'aime, które jak dla mnie za¶piewa³a przepiêknie

  https://soundcloud.com/alizeelife/di...i-que-je-taime

 4. #44
  Alizée Fan dawidkuberka's Avatar
  Join Date
  6th Apr 2011
  Location
  Poland
  Age
  25
  Posts
  162
  Rep Power
  16

  Default

  Co¶ piêknego, niesamowicie zmys³owa ta nasza Lilka.

 5. #45
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

 6. #46
  Alizée Interested
  Join Date
  22nd Mar 2013
  Age
  24
  Posts
  52
  Rep Power
  12

  Default

  Miejsce 5 na z³otych przebojach w³asnie leci. Mo¿e jak siê zmobilizujemy to za tydzieñ bêdzie 2 lub nawet 1 miejsce przyznaæ siê po ile macie kont ? ja mam 10 jak narazie

  EDIT:
  I nawet powiedzieli o niej powiedziano ¿e w wieku 11 lat wygra³a konkurs rysunkowy i jej rysunek umieszczono na samolocie który nazwano Alizee i w nagrodê dosta³a 2-tygodniow± wycieczkê na Malediwach, taka uzdolniona . By³o te¿ co¶ o utworze ale niestety w tym momencie akurat przerwa³o mi :/ telefon siê zawiesi³ :/
  Last edited by piotrq; 10th May 2013 at 19:44.

 7. #47
  J'en ai marre!
  Join Date
  12th Oct 2012
  Posts
  37
  Rep Power
  13

  Default

  Ja ¿adnego g³osu od siebie nie dorzuci³em bo ca³kiem zapomnia³em o g³osowaniu Ale jak widaæ jest coraz lepiej.

 8. #48

  Default

  Zag³osowa³em i jeszcze jutro zag³osuje. Za chwile puszcz± JPVA. : )

  PS
  Wersja akustyczna singla bardzo mi siê podoba. Nie spodziewa³bym siê, ¿e tak dobrze mo¿e brzmieæ.

 9. #49
  Alizée Interested
  Join Date
  22nd Mar 2013
  Age
  24
  Posts
  52
  Rep Power
  12

  Default

  Quote Originally Posted by KYK View Post
  To mo¿e atak na radio zet? Mo¿e jakim¶ cudem by sie do propozycji dosta³a skoro co¶ tam o Alizee pamiêtaj±. Tylko dla mnie to jest dziwne, jestem zalogowany na ich stronie, wpisujê wykonawcê i utwór, klikam na "Zg³o¶ propozycjê" i... nic sie nie dzieje Zdaje mi sie ¿e to chocia¿ powinno jakie¶ okienko wyskoczyæ czy co¶.
  http://www.radiozet.pl/Muzyka/Newsy-...-nowym-singlem
  Ju¿ dzia³a, przed chwil± wpisa³em JVB, nacisn±³em "Zg³o¶ propozycjê do listy" i wyskoczy³o okienko ¿e dziêkuj± za zg³oszenie propozycji

  I nawet nie trzeba byæ zalogowanym ¿eby zg³osiæ propozycjê

  EDIT:

  Hmmmm ju¿ cztery razy da³em propozycjê.... czy¿by nie mieli ograniczeñ IP ? tzn. ¿e z jednego IP mo¿na ile razy siê chce zg³aszaæ
  Last edited by piotrq; 14th May 2013 at 23:49.

 10. #50

 11. #51
  Alizée Interested
  Join Date
  22nd Mar 2013
  Age
  24
  Posts
  52
  Rep Power
  12

  Default

  Z³ote Przeboje - 8

 12. #52
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Quote Originally Posted by piotrq View Post
  Z³ote Przeboje - 8
  Musimy g³osowaæ

 13. #53
  Alizée Interested
  Join Date
  22nd Mar 2013
  Age
  24
  Posts
  52
  Rep Power
  12

  Default

  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  Musimy g³osowaæ
  W³a¶nie atakuje listê jak narazie odda³em 12 g³osów. Plan na dzi¶ to oddaæ co najmniej 20. Jutro te¿ co¶ siê zrobi, je¶li znajdê czas
  Last edited by piotrq; 21st May 2013 at 23:40.

 14. #54
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Mia³am spor± nadziejê, ¿e bêdzie miejsce pierwsze, a tu niemi³a niespodzianka . Ja g³osujê w ka¿dym razie .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 15. #55

  Default

  Bêdzie chyba spory awans Lili. : ) Jak dobrze widzê to pozosta³o 10 utworów a na playli¶cie jest ostatnia. ; ) Zag³osowa³em tylko piêæ razy, ale w przysz³ym tygodniu to nadrobiê. : D

 16. #56
  Alizée Interested
  Join Date
  22nd Mar 2013
  Age
  24
  Posts
  52
  Rep Power
  12

  Default

  Drugie miejsce W przysz³ym tygodniu atakujemy 1

 17. #57
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  I to mi siê podoba!
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 18. #58
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Mówili co¶ o Alizee ??

 19. #59
  Alizée Interested
  Join Date
  22nd Mar 2013
  Age
  24
  Posts
  52
  Rep Power
  12

  Default

  Powiedzia³, ¿e spory awans bo o 6 oczek, ale jako¶ bez entuzjazmu to mówi³. "Tak zadecydowali¶cie". Po zakoñczeniu utworu powiedzia³, ¿e pewnie nikt by nie us³ysza³ o Alizee gdyby nie Mylene Farmer, która to poszukuj±c wokalistki do za¶piewania Moi Lolita znalaz³a w³a¶nie Alizee i powiedzia³a ¿e ma tak mocny i piêkny g³os, ¿e zrobi z niej gwiazdê. Powiedzia³ te¿ ¿e "Je Veux Bien" znaczy po prostu "Ja Chcê" i ¿e utwór ten pochodzi z najnowszego albumu zatytu³owanego "5".

  Co¶ w tym stylu.
  Last edited by piotrq; 24th May 2013 at 23:50.

 20. #60
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  [QUOTE=piotrq;886026 Po zakoñczeniu utworu powiedzia³, ¿e pewnie nikt by nie us³ysza³ o Alizee gdyby nie Mylene Farmer (...) [/QUOTE]

  Dziwne, ¿e Mylenki nie s³ychaæ w radiu nawet w Z³otych Przebojach ostatnio nawet single pochodz±ce z ostatniej p³yty (choæ mogê siê myliæ), choæ o niej wspomnieli
  W ka¿dym b±d¼ razie cieszê siê z drugiego miejsca i atakujemy miejsce pierwsze

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •