Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 2 of 8 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 21 to 40 of 142

Thread: [Oficjalny] "Je veux bien" singel

 1. #21
  J'en ai marre!
  Join Date
  12th Oct 2012
  Posts
  37
  Rep Power
  13

  Default

  Dzisiaj bêdzie normalnie lecia³a lista przebojów od 18, wczoraj nic nie by³o.

 2. #22
  Alizée Interested
  Join Date
  22nd Mar 2013
  Age
  24
  Posts
  52
  Rep Power
  12

  Default

  No w³a¶nie leci, widoczne wyniki g³osowañ podaj± zanim lista zacznie leciec w radiu. S³ucham i czekam na Je Veux Bien tak± dziwn± rado¶æ w sercu mam jak s³yszê piosenkê Alizee w radiu

 3. #23
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Jest a¿ na 14 miejscu ! Co¶ gadali o Lilce xd ? Treaz tylko do pierwszej 10 damy radê
  Last edited by Tomcio; 26th April 2013 at 22:06.

 4. #24
  J'en ai marre!
  Join Date
  12th Oct 2012
  Posts
  37
  Rep Power
  13

  Default

  "Na 14 miejscu dobrze wam znana Alizee, zaspiewa Je veux bien!" i pu¶cili jak±¶ inna piosenke, dopiero potem JVB...
  Last edited by KYK; 27th April 2013 at 02:01.

 5. #25
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  A kiedy oni puszczaj± top 20 na antenie z jak± regularno¶ci± w które dni i o której?

 6. #26
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  W pi±tki o 18 . Pamiêtajcie ¿eby g³osowac
  Last edited by Tomcio; 1st May 2013 at 19:00.

 7. #27
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  Dziêki, mia³em nadziejê, ¿e nie tylko w pi±tki. Pamiêtamy wszyscy dobrze. Ja zacz±³em od sprawdzania "o a ten email jeszcze dzia³a" i tak znalaz³o siê z 6 normalnych u¿ywanych maili. To d³ugo sobie w pi±tek poczekamy jak wepchniemy Lilkê na jedno z pierwszych miejsc.

 8. #28
  Alizée Fan dawidkuberka's Avatar
  Join Date
  6th Apr 2011
  Location
  Poland
  Age
  25
  Posts
  162
  Rep Power
  16

  Default

  Dzisiaj ja przystepuje do ataku na z³ote przeboje Takze tylko patrzcie na top 10

 9. #29
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  Nie wiem czy znacie czy nie ale jakby kto¶ nie zna³ mo¿na te¿ u¿yæ tej stronki daje nam ona mail na 10 lub wiêcej minut, tyle wystarczy by siê zarejestrowaæ
  http://10minutemail.com/10MinuteMail/

 10. #30
  Alizée Interested
  Join Date
  22nd Mar 2013
  Age
  24
  Posts
  52
  Rep Power
  12

  Default

  10 g³osów oddanych. Niestety strona ma jakie¶ zabezpieczenia chyba bo po za³o¿eniu piêciu kont, ¿eby ostatnie dwa za³o¿yæ (trzy mia³em wcze¶niej) musia³em korzystaæ z bramek proxy. Jak chcia³em za³o¿yæ konto to po wpisaniu wszystkiego do formularza i naci¶niêciu ok tylko obrazek z tekstem siê zmienia³...

 11. #31
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  No i jest na 9 miejscu :-)

 12. #32
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  No i jest na 9 miejscu :-)
  To nic tylko na 1 miejsce czekaæ

 13. #33
  Alizée Fan dawidkuberka's Avatar
  Join Date
  6th Apr 2011
  Location
  Poland
  Age
  25
  Posts
  162
  Rep Power
  16

  Default

  Zd±¿y³em na ost 20 sek piosenki i tak sie ciesze troche o niej powiedzia³

 14. #34
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Wow ale du¿o by³o powiedziane po piosence

  Pan prowadz±cy powiedzia³, ¿e francuski jêzyk ³adny ale trochê trudny, no bo jak chcemy powiedzieæ "chcê" to musimy powiedzieæ je veux bien i tak w³a¶nie brzmi tytu³ piosenki Alizee potem porównanie awansu o 5 oczek jak i ¿e piosenka pochodzi z p³yty 5 "mrgreen: Czy jako¶ tak

 15. #35
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  Dziêki Kiko90 bo ja siedzia³em i s³ucha³em od pocz±tku listy przebojów zaczê³a siê piosenka Lilki i brak³o pr±du u mnie. Jedyne wyt³umaczenie to takie, ¿e przewody nie wytrzyma³y zajebistosci jej g³osu. A najbardziej interesowa³o mnie co powie speaker dlatego dziêki. Rozpoczynam zamaskowany atak umiejscowienie Lilki na pierwszym miejscu. Na telefonie próbowa³em ale nie odbiera³ mi nic dobrze oprócz radiowej trójki.

 16. #36
  J'en ai marre!
  Join Date
  12th Oct 2012
  Posts
  37
  Rep Power
  13

  Default

  To mo¿e atak na radio zet? Mo¿e jakim¶ cudem by sie do propozycji dosta³a skoro co¶ tam o Alizee pamiêtaj±. Tylko dla mnie to jest dziwne, jestem zalogowany na ich stronie, wpisujê wykonawcê i utwór, klikam na "Zg³o¶ propozycjê" i... nic sie nie dzieje Zdaje mi sie ¿e to chocia¿ powinno jakie¶ okienko wyskoczyæ czy co¶.
  http://www.radiozet.pl/Muzyka/Newsy-...-nowym-singlem

 17. #37
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Quote Originally Posted by kiko90 View Post
  To nic tylko na 1 miejsce czekaæ
  Ciê¿ko bêdzie pokonaæ Pink czy Dido ale mo¿e damy rade

  Quote Originally Posted by KYK View Post
  Tylko dla mnie to jest dziwne, jestem zalogowany na ich stronie, wpisujê wykonawcê i utwór, klikam na "Zg³o¶ propozycjê" i... nic sie nie dzieje Zdaje mi sie ¿e to chocia¿ powinno jakie¶ okienko wyskoczyæ czy co¶.
  http://www.radiozet.pl/Muzyka/Newsy-...-nowym-singlem
  Mam identycznie, mo¿e to b³±d strony...

 18. #38
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Quote Originally Posted by KYK View Post
  To mo¿e atak na radio zet? Mo¿e jakim¶ cudem by sie do propozycji dosta³a skoro co¶ tam o Alizee pamiêtaj±. Tylko dla mnie to jest dziwne, jestem zalogowany na ich stronie, wpisujê wykonawcê i utwór, klikam na "Zg³o¶ propozycjê" i... nic sie nie dzieje Zdaje mi sie ¿e to chocia¿ powinno jakie¶ okienko wyskoczyæ czy co¶.
  http://www.radiozet.pl/Muzyka/Newsy-...-nowym-singlem
  A co je¶li Radio Zet nie udostêpni Je Veux Bien do propozycji, ale dla mnie i tak dziwne, bo w obydwu radiostacjach wiêkszo¶æ utworów jest podobna, wiadomo na Zet'ce bardziej komercyjna od Z³otych Przebojów, ale warto próbowaæ

  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  Ciê¿ko bêdzie pokonaæ Pink czy Dido ale mo¿e damy rade
  No z Dido mog± byæ k³opoty, ale do dzie³a!

  Quote Originally Posted by Sagittarius View Post
  Dziêki Kiko90 bo ja siedzia³em i s³ucha³em od pocz±tku listy przebojów zaczê³a siê piosenka Lilki i brak³o pr±du u mnie...
  Nie ma sprawy sam by³em zdziwiony, ¿e a¿ tyle by³o powiedziane hehe Szkoda, ¿e akurat na Lilce co¶ u Ciebie posz³o nie tak z³o¶liwo¶æ rzeczy martwych i nikt na to nie poradzi

 19. #39
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Quote Originally Posted by kiko90 View Post
  A co je¶li Radio Zet nie udostêpni Je Veux Bien do propozycji, ale dla mnie i tak dziwne, bo w obydwu radiostacjach wiêkszo¶æ utworów jest podobna, wiadomo na Zet'ce bardziej komercyjna od Z³otych Przebojów, ale warto próbowaæ
  No w³a¶nie chyba najwiêkszy problem bêdzie z tym, aby w ogóle dodali do propozycji. Tak czy siak ja bêdê usi³owa³a dodaæ piosenkê Lili, na razie te¿ co¶ mi nie dzia³a .

  I wielka rado¶æ, ¿e tak mówi± o Alizée w polskiej stacji radiowej ^^ .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 20. #40
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Wystêp w programie "Chabada"


Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •