Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 1 of 8 123 ... LastLast
Results 1 to 20 of 142

Thread: [Oficjalny] "Je veux bien" singel

 1. #1
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default [Oficjalny] "Je veux bien" singel

  Jak wiecie nowym singlem Alizee jest "Je veux bien". Piosenka jest tak¿e grana przez polskie stacje radiowe na przyk³ad przez "Radio z³ote przeboje" . Mo¿ecie g³osowaæ na t± piosenkê poniewa¿ znajdujê siê ona w propozycjach, rejestracja jest wymagany. Wiêc do dzie³a !

  Radio z³ote przeboje - http://zloteprzeboje.tuba.pl/zlotepr....html#TRNavSST
  Radio PIK - http://www.radiopik.pl/index.php?idp=31
  Radio Koszalin - http://www.radio.koszalin.pl/pl/glos...ziestka.1.html
  Radio Podlasie - http://radiopodlasie.pl//naj-10-tka.html?pageId=18
  Lista przebojów Trójki - http://lp3.polskieradio.pl/glosowani...losowania.aspx

  Last edited by Tomcio; 9th May 2013 at 11:16.

 2. #2
  Alizée Interested
  Join Date
  22nd Mar 2013
  Age
  24
  Posts
  52
  Rep Power
  12

  Default

  Fajnie, ¿e co¶ siê dzieje i jak widaæ nie jest do koñca zapomniana przez polskie radia. G³os poszed³ na stronie Z³otych Przebojów. Szkoda tylko, ¿e nie puszczaj± jej na Rmf maxxx (a ACDLA i Je veux bien jak najbardziej by siê tam nadawa³y). Chyba przerzucê siê z maxxxa na Z³ote Przeboje . Z tego co czyta³em na forum kiedy¶ ju¿ by³y próby pisania (?) do radii i tv aby puszczali jej utwory ale bezowocne. Mo¿e by spróbowaæ ponownie ? Na stronie Rfm maxxx mo¿na dodawaæ swoje propozycje do listy Hop-Bêc. Ja ju¿ posta skrobn±³em Mam nadziejê ¿e nie bêdê jedyny

  http://www.rmfmaxxx.pl/forum/viewtop...363604#p363604

 3. #3
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Quote Originally Posted by piotrq View Post
  Z tego co czyta³em na forum kiedy¶ ju¿ by³y próby pisania (?) do radii i tv aby puszczali jej utwory ale bezowocne. Mo¿e by spróbowaæ ponownie ? Na stronie Rfm maxxx mo¿na dodawaæ swoje propozycje do listy Hop-Bêc. Ja ju¿ posta skrobn±³em Mam nadziejê ¿e nie bêdê jedyny

  http://www.rmfmaxxx.pl/forum/viewtop...363604#p363604
  Hmm pamiêtam t± akcjê I pamiêtam równie¿, ¿e stacje nawet ¿adnego "newsa" nie umie¶ci³y, po prostu nic.
  Kiedy¶ na wp.pl by³a zamieszczona b³êdna dara urodzenia Lilki hehe ( pomylili siê o kilka dni) jak dobrze pamiêtam

  Ale ¿e radio z³ote przeboje, ponownie zainteresowa³o siê Lilk±, jestem w szoku Mam nadziejê, ¿e Lilka zago¶ci tam na d³u¿ej

 4. #4
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Quote Originally Posted by kiko90 View Post
  Mam nadziejê, ¿e Lilka zago¶ci tam na d³u¿ej
  Je¶li bêdziemy g³osowaæ to na pewno bêd± j± czê¶ciej puszczaæ

 5. #5
  J'en ai marre!
  Join Date
  12th Oct 2012
  Posts
  37
  Rep Power
  13

  Default

  Powiem szczerze ¿e t± list± na radiu pik jest banalnie ³atwo manipulowaæ. Sam zag³osowa³em przed chwil± w minute na Alizee 10 razy i jest na 1 pozycji Jak komu¶ sie zechce to mo¿e naklikaæ i po 100 g³osów tylko jak to wtedy bêdzie wygl±da³o. Na Je Veux Bien kilkaset g³osów, a na drug± na li¶cie piosenkê tylko kilkadziesi±t
  Last edited by KYK; 14th April 2013 at 22:20.

 6. #6
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  A moglbym wiedziec jak to zrobiles ?

 7. #7
  Alizée Interested Norweski zomowiec's Avatar
  Join Date
  26th Nov 2012
  Location
  Poland
  Age
  25
  Posts
  60
  Rep Power
  12

  Default

  Zapewne zmiana IP i ewentualnie wyczyszczanie cache przegl±darki.

 8. #8
  J'en ai marre!
  Join Date
  12th Oct 2012
  Posts
  37
  Rep Power
  13

  Default

  Nie ka¿dy ma zmienne IP, wystarczy wej¶æ na stronê przez bramki proxy i mo¿na g³osowaæ ile siê tylko zechce. Mo¿liwe ¿e tym sposobem kto¶ podbija np Lana Del Rey bo niemo¿liwe ¿eby tyle czasu jedna piosenka utrzymywa³a sie na li¶cie .

 9. #9
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  ^^Ok dziêki . Doda³em kolejne stacje radiow±

 10. #10
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Singiel cudowny, jego ok³adka ju¿ mniej.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 11. #11
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  S³uchajcie dzisiaj jest ostatni dzieñ g³osowania do listy przebojów radia z³ote przeboje, wiêc Ci co nie g³osowali to proszê o zarejestrowanie siê na tej stronie oraz zag³osowanie na nowy singel Lilly. Je¶li kto¶ ju¿ g³osowa³ a bardzo chce ¿eby Alizee znalaz³a siê w pierwszej 20 to mo¿e zrobiæ nowe konto i znowu zag³osowaæ

 12. #12
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  Singiel cudowny, jego ok³adka ju¿ mniej.
  ok³adka ju¿ znana mo¿e dlatego w sumie mo¿na by³oby faktycznie zmieniæ hmm wa¿ne ¿e singiel dobry
  I ja nawet p³ytkê zamawiam, nawet tego jeszcze nie zrobi³em

 13. #13
  J'en ai marre!
  Join Date
  12th Oct 2012
  Posts
  37
  Rep Power
  13

  Default

  W³a¶nie na z³ote przeboje leci Je veux bien No i jak widaæ otar³a siê o TOP 20 :/
  Last edited by KYK; 19th April 2013 at 20:03.

 14. #14
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Jest dobrze . Musimy oddaæ jeszcze wiêcej g³osów ni¿ przedtem ! Mówili co¶ o Alizee ?

 15. #15
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Nie rozumiem tego radia... mo¿na g³osowaæ raz na miesi±c czy jak? ci±gle jak siê loguje to mnie informuj±, ¿e g³os oddany no trudno

 16. #16
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  G³osowaæ mo¿na raz na tydzieñ... Jak chcesz mo¿esz zrobiæ nowe konto

 17. #17
  J'en ai marre!
  Join Date
  12th Oct 2012
  Posts
  37
  Rep Power
  13

  Default

  Akurat jak w³±czy³em radio to komentator konczy³ mówiæ zapowiedz. Jedyne co us³ysza³em to ¿e "mo¿e kolejnym razem us³yszymy jej piosenke w pierwszej dziesi±tce" czy jako¶ tak

 18. #18
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Krêcenie teledysku do singla odbêdzie siê za 10 dni

 19. #19
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Mam nadziejê, ¿e bêdzie lepszy ni¿ poprzedni .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 20. #20
  Alizée Interested
  Join Date
  22nd Mar 2013
  Age
  24
  Posts
  52
  Rep Power
  12

  Default

  14 miejsce na Z³otych przebojach kurde nie s³ucha³em bo my¶la³em ¿e audycja jest dzisiaj, nawet w ramówce by³o ¿e w pi±tek jest a tu siê okazuje, ¿e wczoraj by³a :/

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •