Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 3 of 6 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 41 to 60 of 118

Thread: [Oficjalny] Najnowszy singiel "A COUSE DE L'AUTOMNE"

 1. #41
  Mega Alizée Fan chudyzam's Avatar
  Join Date
  13th Apr 2008
  Location
  Twierdza Zamo¶æ :)
  Age
  30
  Posts
  1,058
  Rep Power
  28

  Default

  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  Zapyta³em Madoxa co s±dzi o nowej piosence Alizee o to co napisa³ :
  "Bez sza³u . Retro totalnie wypad³o z obiegu. Za¶ '80 wracaj± znowu do ³ask ^^"
  Madoxa? Tego metro-gejo-pedo-femino-turbo pajaca? (czyt: niezrozumianego artystê)? Ty go znasz? Nie za bardzo jest siê czym chwaliæ :]

 2. #42
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Teledysk zosta³ usuniêty z kana³u, ja ju¿ nic z tego nie rozumiem... Tak chudy tego metro-gejo-pedo-femino-turbo pajaca , mo¿e wed³ug Ciebie nie ma siê czym chwaliæ :].

  Co do rozg³o¶ni radiowych, piosenka ta zosta³a wys³ana do wszystkich popularnych stacji radiowych w Polsce, niestety wytwórnia nie mo¿e zmusiæ rozg³o¶ni do puszczana singla.
  Last edited by Tomcio; 8th October 2012 at 21:40.

 3. #43
  Mega Alizée Fan chudyzam's Avatar
  Join Date
  13th Apr 2008
  Location
  Twierdza Zamo¶æ :)
  Age
  30
  Posts
  1,058
  Rep Power
  28

  Default

  Friends with benefits?

 4. #44
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  A ¿eby¶ wiedzia³ xD

 5. #45
  Mega Alizée Fan chudyzam's Avatar
  Join Date
  13th Apr 2008
  Location
  Twierdza Zamo¶æ :)
  Age
  30
  Posts
  1,058
  Rep Power
  28

  Default

  Có¿, jak to powiedzia³ jeden stand-upowiec "I wouldn't call it it love. I'd call it struggle at best" xD

 6. #46
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  Teledysk zosta³ usuniêty z kana³u, ja ju¿ nic z tego nie rozumiem...
  LOL. Sorry, to najbardziej merytoryczny komentarz, na jaki mnie staæ.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 7. #47
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Ja Madoxa zostawiam w swoim wyimaginowanym ¶wiecie w spokoju, a komentarz, ¿e "retro wysz³o z mody", to ni zabawne, ni ¶mieszne, wa¿ne ¿e swoje zdanie wyrazi³ pod którym ja siê nie podpiszê ciekawi³oby mnie gdyby Mylenka nagle "retro" za¶piewa³a na nowej p³ycie te¿ by skrytykowa³, nie s±dzê...

  Co do klipu, jak zosta³ usuniêty? Tzn ze strony RMJ (z tego co wiem, mo¿na nadal tam nabyæ klip),a mo¿e ze stacji radiowych,b±d¼ ze strony Sony?
  BTW sk±d bierzesz Tomcio tyle informacji jestem zaskoczony hehe

 8. #48
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  ^ Ej no, ale czy "wysz³o z mody" to taka okropna obelga? Wg mnie niekoniecznie to, co modne jest najlepsze (co absolutnie nie znaczy, ¿e wszystko, co modne to z³e, w mainstreamie te¿ mo¿na znale¼æ prawdziwe pere³ki!), no ale jak uwa¿asz... A co do "bez sza³u" to zgadzam siê z Madoxem, sza³u nie ma . Kawa³ek jest bardzo ³adny i do pos³uchania, lecz u mnie zdecydowanie brak eargasmu. Zobaczymy, jak bêdzie z reszt± utworów.
  A Mylene ja tak do koñca jeszcze nie ogarniam (mam na my¶li g³ównie teksty piosenek, ach ten mój francuski), wiêc mo¿e nie powinnam siê wypowiadaæ, ale na pewno uchodzi za ambitniejsz± artystkê ni¿ Alizée i ma szersze grono fanów. My¶lê, ¿e trudno porównywaæ singiel Alizée i jak±¶ hipotetyczn± piosenkê retro MF, bo przecie¿ ta druga stworzy³aby zupe³nie inny utwór.

  Mnie zastanawia, jak± rolê w tym wszystkim pe³ni RMJ, bo on jest z pewno¶ci± kim¶ du¿o wiêkszym ni¿ zwyk³y fan (dla mnie jest on pewnym ¼ród³em sam w sobie, vide data, kiedy bêdzie mo¿na us³yszeæ singiel Alizée w radiu), no ale g³upio mi by³o pytaæ . A je¶li chcesz byæ bardziej doinformowany, kiko90, czytaj czêsto angielskojêzyczn± czê¶æ forum, tam newsy pojawiaj± siê najpierw ^^ .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 9. #49
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Teledysk do piosenki bêdzie nagrywany na pocz±tku listopada, wiêc nie wyjdzie on w pa¼dzierniku, najwy¿ej pod koniec listopada. Utwór tak¿e nie zosta³ jeszcze wys³any do stacji radiowych w Francji co jest chyba k³amstwem bo by³ puszczany przez niektóre stacje radiowe, ale mo¿e chodzi³o wytwórni o to ¿e konkretna promocja zacznie siê trochê pó¼niej bo np NRJ w ogóle nie puszczali singla, po¿yjemy zobaczymy.

  Last edited by Tomcio; 17th October 2012 at 17:33.

 10. #50
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Alizee ju¿ od rana pracuje nad nowym teledyskiem , bêdzie w nim motyw Jamesa Bonda  Last edited by Tomcio; 30th October 2012 at 17:46.

 11. #51
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default


 12. #52
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  bêdzie w nim motyw Jamesa Bonda
  Wait, chodzi ca³y czas o teledysk "A cause de l'automne"? Ja tu kompletnie nie widzê Bonda (a pomys³ na motyw ¶wietny, ale do innej piosenki), dalej tkwiê przy prostej wizji sentymentalnego Ajaccio (ale wiêcej widoków, miejsc ni¿ w pierwszej wersji)
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 13. #53
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  No z tego co wiem to tak

 14. #54
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Có¿, ostatecznie i tak pewnie bêdzie lepszy od tego, co zaserwowano nam ostatnio...
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 15. #55
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Last edited by Tomcio; 31st October 2012 at 15:50.

 16. #56

  Default

  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  bêdzie w nim motyw Jamesa Bonda
  ^Taki JBG2. : )

 17. #57
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Mam nadziejê, ¿e to nie bêdzie "Les collines (never leave you)" 2.0

 18. #58
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  [Plotka] W tym tygodniu lub w nastêpnym pojawi siê teledysk


  Last edited by Tomcio; 29th November 2012 at 21:15.

 19. #59
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Ju¿ jutro pojawi siê dok³adna data premiery teledysku . Nowe zdjêcia z planu klipu


 20. #60

  Default

  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  Ju¿ jutro pojawi siê dok³adna data premiery teledysku . Nowe zdjêcia z planu klipu
  Jutro jest grudzieñ, a teledysk na grudniowy mi nie wygl±da. Jestem bardzo ciekawy jak to wyjdzie.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •