Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 20 of 118

Thread: [Oficjalny] Najnowszy singiel "A COUSE DE L'AUTOMNE"

 1. #1
  Alizée Fan qense's Avatar
  Join Date
  2nd Nov 2009
  Location
  Legnica
  Age
  33
  Posts
  216
  Rep Power
  20

  Default [Oficjalny] Najnowszy singiel "A CAUSE DE L'AUTOMNE"

  Tylko jedno słowo : REWELACJA

  Już myślałem,że nigdy czegoś takiego nie doświadczę. Słuchając najnowszej produkcji Alizee-przechodzą mnie dreszcze
  Teraz mam już tylko wielką...ogromną nadzieję, że cały album Lili będzie tak optymistyczny...tak świetny jak singiel.

  ALIZEE FOREVER AGAIN
  Last edited by qense; 12th July 2012 at 11:05.

 2. #2

  Default

  Quote Originally Posted by qense View Post
  ALIZEE FOREVER AGAIN
  forever again, hehe

  Witam ponownie Qense, wpadaj czê¶ciej.

 3. #3
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Teledysk do nowego singla jest nagrywany dzisiaj na Korsyce

 4. #4
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  ^Wow, cudownie . Szczerze powiedziawszy nawet do koñca nie wiem, czego siê spodziewaæ, ale z drugiej strony co¶ mam wra¿enie, ¿e kiepski nie bêdzie ^^ .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 5. #5
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Praca nad teledyskiem zakoñczona !


 6. #6

  Default

  ^Lili ¶wietnie wygl±da.

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  ^Wow, cudownie . Szczerze powiedziawszy nawet do koñca nie wiem, czego siê spodziewaæ, ale z drugiej strony co¶ mam wra¿enie, ¿e kiepski nie bêdzie ^^ .
  Nowy singiel jest melancholijny i nostalgiczny. Do tego Alizée zna zapewne najlepsze miejsca w Ajaccio i pewnie Korsykê równie¿ dobrze zna. Wydaje mi siê, ¿e teledysk w³a¶nie poka¿e takie miejsca, wa¿ne dla niej samej lub wed³ug niej najpiêkniejsze i tam bêd± krêcone sceny. Kto(pewnie Alizée) i co bêdzie na nich robi³ tego ju¿ nie wiem.: ) Je¶li singiel ma byæ "przebojem lata", to zapewne zobaczymy s³oñce, pla¿e, i inne rzeczy, miejsca podkre¶laj±ce beztrosko¶æ, pokazane w bardzo szybko nastêpuj±cych po sobie ujêciach (zw³aszcza w refrenie). Dla forum: Nostradamus. ; ) O i jeszcze mogê dodaæ, ¿e Lili bêdzie ¶wietnie wygl±daæ. : D

 7. #7
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  ^ Na przebój lata jako¶ mi nie wygl±da (je¶li dobrze rozumiem okre¶lenie "przebój lata"), raczej w³a¶nie na co¶ takiego nostalgicznego. Hm, najpiêkniejsze i wa¿ne dla Alizée miejsca w Ajaccio! To mi siê bardzo podoba i wydaje siê prawdopodobne, no ale zobaczymy.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 8. #8
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Piosenka znalaz³a siê tydzieñ temu za 131 miejscu na li¶cie najlepiej sprzedaj±cych siê singli w Francji, niestety dzisiaj lista zosta³a zaktualizowana i singel wypad³ z listy, mo¿e teledysk spowoduje, ¿e piosenka powróci do listy...

  Na dodatek piosenka ta nie jest puszczana w ¿adnym francuskim radiu ! Wytwórnia powinna zrobiæ co¶ w tej sprawie. Promowany jest tylko i wy³±cznie w internecie, jestem na prawdê w¶ciek³y z tego powodu.
  Last edited by Tomcio; 18th July 2012 at 22:32.

 9. #9
  Alizée Interested wyso's Avatar
  Join Date
  22nd Oct 2011
  Location
  Warsaw, Poland
  Posts
  72
  Rep Power
  15

  Default

  Niestety, ale tak to wyglada w branzy popu.
  Aby byc znanym trzeba pokazywac cycki i robic z siebie idiote ewentualnie byc bardzo mlodym.
  Teraz Lilka ma 27 lat, malo kto lubi takie powroty po paru latach, i rzadko kiedy one wychodza.
  Trzeba pogodzic sie z tym, ze Lilka juz nigdy nie bedzie tak slawna jak kiedys, lecz mi to nie przeszkadza, ciesze sie, ze zdecydowala sie na kolejny album, nawet jezeli nie odniesie on sukcesu, to dla mnie bedzie to i tak dawka jej kolejnych niesamowitych piosenek.

 10. #10

  Default

  W dwóch poprzednich albumach Lilka sobie eksperymentowa³a, w nadchodz±cym chce nas zadowoliæ. To chyba wystarczaj±cy powód by siê cieszyæ. : )

 11. #11
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  ^ Dla mnie najwa¿niejsze, ¿e ten album brzmi tak bardzo, hm "Lilkowo", nie by³oby fajnie jakby zadowala³a nawet swoich fanów wbrew sobie. UEDS mam wra¿enie, ¿e momentami jest trochê na si³ê. Ale ka¿dy ma prawo eksperymentowaæ .
  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  Na dodatek piosenka ta nie jest puszczana w ¿adnym francuskim radiu ! Wytwórnia powinna zrobiæ co¶ w tej sprawie. Promowany jest tylko i wy³±cznie w internecie, jestem na prawdê w¶ciek³y z tego powodu.
  Nie ma czym siê w¶ciekaæ, naprawdê. Przecie¿ Lili powiedzia³a, ¿e to bêdzie album dla ludzi, którzy ju¿ j± znaj± i lubi±/kochaj± i dzieje siê dok³adnie to, czego nale¿a³o siê spodziewaæ. Pisa³am, ¿e Wielkiej Gwiazdy popu Alizée nie bêdzie . A Alizée najwidoczniej czuje siê w porz±dku w takiej sytuacji i to jest najwa¿niejsze. Je¶li co¶ mnie martwi, to pieni±dze, jakie z tego bêd±, no ale na razie wygl±da na to, ¿e Lili g³odem nie przymiera, wiêc chyba z tym te¿ OK.

  A mnie ogromnie cieszy, ¿e Alizée decyduje siê byæ niszow± artystk±, mo¿e jestem trochê hipsterk± ^^' . Przynajmniej jak ju¿ wyso napisa³ nie robi z siebie idiotki w mediach. Chocia¿ stara to ona nie jest, m³oda jeszcze . Lenka mia³a jako¶ 30 lat, jak pojawi³a siê z "The Show", co prawda wielkiej kariery nie zrobi³a, no ale puszczaj± parê piosenek w Zetce . A Alizée u nas zakwalifikowali ju¿ jako gwiazdê jednego przeboju, to czego chcecie.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 12. #12
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Mam nadzieje, ze Lilka nie bêdzie wystêpowaæ na festiwalach typu Eska Music Ewards czy jako¶ tak i tych podobnych bzdetach. oraz emitowania co kilka razy na godzinê w telewizji nie tylko w Polsce, ale w innych zak±tkach, bo to md³e i do znudzenia. A ludzie do tego typu rzeczach siê zra¿aj±
  Kiedy¶ telewizja by³a inna nie by³a zbyt zamerykanizowana (chyba kiedy¶ by³a nawet matura o bycia zamerykanizowanym) po drugie Lilka ma dziecko, swoje wiosenki a to te¿ mo¿e byæ przyczyn± dla niektórych, nawet ta d³uuga roz³±ka rodzina czy kariera, trudna decyzja co zrobiæ, by by³o dobrze

  cokolwiek cz³owiek by nie robi³ i tak bêdzie o jeden krok do ty³u

 13. #13
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Podobno teledysk ma wyj¶æ na pocz±tku sierpnia ale to nie s± potwierdzone informacje. Wed³ug forum http://www.chartsinfrance.net/commun.../page__st__285 nowy singel nie zosta³ jeszcze wys³any do radia , jednak pod koniec sierpnia piosenka ma byæ puszczana
  Last edited by Tomcio; 22nd July 2012 at 20:23.

 14. #14
  Alizée Fan Markwi's Avatar
  Join Date
  10th Nov 2003
  Location
  Lodz
  Age
  31
  Posts
  350
  Rep Power
  35

  Default

  Są gusta i guściki, niestety Lili od paru ładnych lat w żaden z moich trafić nie potrafi. Singiel pewnych części ciała nie urywa, ale albumu, który - jak piszecie - ma się pojawić, po jednym kawałku oceniać nie chcę. Mam tylko nadzieję, że będzie chociaz o stopień lepszy od poprzedniego. Zastanawiam sie jedynie, kiedy skończą się eksperymenty.
  Tak na marginesie - w tym wszystkim juz zawsze będzie brakować dwóch liter. M.F.
  Pozdro dla starej ekipy, jesli jeszcze tu jest
  C'est mon choix - ton coeur est deja pris
  Et retiens moi meme si c'est ainsi...
  [/i]

 15. #15
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Piosenka jest grana w polskich stacjach radiowych o to dowód http://www.odsluchane.eu/utwor/11589...e_de_l_automne
  Tak¿e zosta³a dodana do radia eski http://www.eska.pl/gwiazda/aliz_e/1184, wiêc zg³o¶cie j± do propozycji do gor±cej 20 http://www.eska.pl/goraca20 wpisujcie Alizée A Cause De L'Automne
  A "Les collines" by³o puszczane przez RMF FM tylko raz
  Eska ballads tak¿e puszcza nowy singel http://www.fabrykamuzy.pl/hit_kanaly...automne/351396

  T³umaczenie tekstu piosenki :
  Kiedy li¶cie spadaj± na posêpne ulice wprost
  pod nasze stopy
  I kiedy w ¶rodku dnia wszystko szarzeje i ga¶nie
  Wszystko dzieje siê zbyt szybko, ostatnia mi³o¶æ zanika.

  Z powodu jesieni Ciê zostawiam
  ¯ycie w akwarium mnie przygnêbia
  Je¶li zniknê to bêdzie to wina jesieni, jesieni
  Kolory blakn± i przepraszaj±
  Kochankowie siê rozstaja i porzucaj±
  Z powodu, z powodu jesieni.

  Ja, Ja nie kocham ju¿
  Przez okno, ogl±daæ tych istot dwóch
  Podró¿owaæ bêdê w pó³cieniach
  Jak Verlaine
  Wszystko dzieje siê zbyt szybko, ostatnia mi³o¶æ zanika.

  Z powodu jesieni Ciê zostawiam
  Proszê Ciê zróbmy to szybko
  Je¶li zniknê to bêdzie to wina jesieni, jesieni
  Ukryliby¶my nasze cia³a pod stert±
  k³amstw i win
  Z powodu, z powodu jesieni
  Z powodu jesieni

  Wszystko dzieje siê zbyt szybko, ostatnia mi³o¶æ zanika.

  Z powodu jesieni Ciê zostawiam
  Proszê Ciê zróbmy to szybko
  Je¶li zniknê to bêdzie to wina jesieni, jesieni
  Ukryliby¶my nasze cia³a pod stert±
  k³amstw i win
  Z powodu, z powodu jesieni
  Z powodu jesieni

  Z powodu jesieni Ciê zostawiam
  ¯ycie w akwarium mnie przygnêbia
  Je¶li zniknê to bêdzie to wina jesieni, jesieni
  Kolory blakn± i przepraszaj±
  Kochankowie siê rozstaja i porzucaj±
  Z powodu, z powodu jesieni.
  Last edited by Tomcio; 25th August 2012 at 14:14.

 16. #16
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Przyznam szczerze, ¿e klimatycznie nowy singiel jak dla mnie jest wci±¿ nieodgadniony i raczej wyczuwam w nim kolejny powiew ¶wie¿o¶ci ani¿eli powrót do tego, co s³yszeli¶my z czasów pierwszej/drugiej p³yty. To prawda - fenomenalna muzyka niczym wyjêta z jakiego¶ filmu o James Bondzie, ale je¶li chodzi o wokal... Jak dla mnie brakuje zabawy g³osem w tej piosence, jakiej¶ nutki szaleñstwa, przez co piosenka wydaje mi siê byæ tylko od¶piewan±. My¶lê, ¿e potencja³ tkwi±cy w muzyce nie zosta³ w pe³ni wykorzystany i kiedy s³ucham po raz kolejny tej piosenki, mniej wiêcej w po³owie zaczynam siê nudziæ. Ale trzeba poczekaæ na wydanie albumu, mo¿e wtedy ta piosenka piêknie wkomponuje mi siê w szersz± ca³o¶æ.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 17. #17
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Quote Originally Posted by Markwi View Post
  ale albumu, który - jak piszecie - ma siê pojawiæ, po jednym kawa³ku oceniaæ nie chcê. Mam tylko nadziejê, ¿e bêdzie chociaz o stopieñ lepszy od poprzedniego
  No i w sumie s³usznie, czasem 1. singiel jest kompletnie ró¿ny od reszty utworów i w³a¶ciwie nawet zdaje siê nie pasowaæ do p³yty... Aczkolwiek nie s±dzê, ¿eby to by³ akurat ten przypadek, a dlatego, ¿e có¿, kobieca intuicja ^^' . A dok³adniej: Alizée trochê mówi³a o klimacie nowej p³yty na czacie m.in. inspiracji FG, chyba pad³o stwierdzenie, ¿e bêdzie do¶æ retro (jak co¶ krêcê, skorygujcie, mam kiepsk± pamiêæ), IMHO znana nam piosenka siê w to dobrze wpasowuje. Martwiê siê tylko trochê, by nie by³o monotonii, ¿eby wszystkie piosenki nie by³y brzmieniowo i tekstowo niemal identyczne... Jak bêdzie: i tak bêdê wola³a ten album od UEDS.
  Quote Originally Posted by Markwi View Post
  Zastanawiam sie jedynie, kiedy skoñcz± siê eksperymenty.
  Czy to eksperymenty? Eksperymenty to chyba by³y przy 2 poprzednich p³ytach. "Psychédélices" uwa¿am za bardzo udany (szkoda, ¿e Lilly nie pozosta³y przy tym na d³u¿ej), UEDS mniej, ale let bygones be bygones. Niezale¿nie od jako¶ci i sprzeda¿y nowego albumu mam wra¿enie, ¿e pi±ta p³yta usatysfakcjonuje Alizée du¿o bardziej ni¿ poprzednie, z tego tytu³u, ¿e na tej p³ycie chyba po raz pierwszy bêdzie ca³kowicie sob±. (Nie ¿ebym mia³a co¶ przeciwko kreacjom artystycznym, just sayin'.)
  Quote Originally Posted by Markwi View Post
  Tak na marginesie - w tym wszystkim juz zawsze bêdzie brakowaæ dwóch liter. M.F.
  Komu brakuje temu brakuje. Ja zdecydowanie nie jestem hejterk± MF i uwa¿am, ¿e kreacja Alizée jako lolitki by³a ¶wietna. Ale z drugiej strony momentami mam do¶æ czytania po X razy, ¿e "ach, jakby to Lilly znowu zaczê³a wspó³pracowaæ z MF, a nowa p³yta brzmia³a jak "Gourmandises", by³aby to najlepsza p³yta Lilly". Nie w±tpiê w geniusz Mylene, ale uwa¿am, ¿e i bez niej Alizée mo¿e nagraæ co¶ niesamowitego. Poza tym powrót do starego brzmienia to z³y pomys³, teraz ju¿ by to nie pasowa³o do Lilly i gdyby nawet MF wróci³a do starej podopiecznej wymy¶li³aby co¶ nowego... (Jak tak teraz my¶lê, to faktycznie odnowienie tej wspó³pracy brzmi ciekawie, ale to tylko gdybanie i nie s±dzê, by trzeba by³o to rozwa¿aæ przy ka¿dym albumie.)
  Quote Originally Posted by PioB View Post
  Przyznam szczerze, ¿e klimatycznie nowy singiel jak dla mnie jest wci±¿ nieodgadniony i raczej wyczuwam w nim kolejny powiew ¶wie¿o¶ci ani¿eli powrót do tego, co s³yszeli¶my z czasów pierwszej/drugiej p³yty.
  A mnie siê kojarzy z MCE, chocia¿ sama nie jestem pewna czemu, wokal zupe³nie inny... Chyba dlatego, ¿e MCE jest dla mnie p³yt± "tak± sobie", przyjemna, mi³a, acz nie rewelacja dla mego ucha.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 18. #18

  Default

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  Poza tym powrót do starego brzmienia to z³y pomys³, teraz ju¿ by to nie pasowa³o do Lilly i gdyby nawet MF wróci³a do starej podopiecznej wymy¶li³aby co¶ nowego... (Jak tak teraz my¶lê, to faktycznie odnowienie tej wspó³pracy brzmi ciekawie, ale to tylko gdybanie i nie s±dzê, by trzeba by³o to rozwa¿aæ przy ka¿dym albumie.)
  ^Dok³adnie. Niestety wiek lolity skoñczy³ siê dawno, a pomys³ ju¿ chyba zosta³ wyczerpany. Mimo m³odego wygl±du Alizée, gdyby Lilka nadal ¶piewa³a teksty nawi±zuj±ce do prze¿yæ nastolatki, z pozoru banalne i o niczym maj±c do tego 29 lat-nie by³aby wiarygodna. Nawet gdyby Alizée nadal wspó³pracowa³a z MF, to podejrzewam, ¿e zmieni³aby siê kreacja na przyk³ad na femme fatale. Jednak MF oraz Laurent Boutonnat byliby gwarantem tej samej jako¶ci. Po¿yjemy, zobaczymy. Mnie singiel siê podoba. Jestem ciekaw, jakby brzmia³ na ¿ywo i jak naprawdê jest z tym wokalem.

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  A mnie siê kojarzy z MCE, chocia¿ sama nie jestem pewna czemu, wokal zupe³nie inny... Chyba dlatego, ¿e MCE jest dla mnie p³yt± "tak± sobie", przyjemna, mi³a, acz nie rewelacja dla mego ucha.
  Quote Originally Posted by PioB View Post
  ...ale je¶li chodzi o wokal... Jak dla mnie brakuje zabawy g³osem w tej piosence, jakiej¶ nutki szaleñstwa, przez co piosenka wydaje mi siê byæ tylko od¶piewan±.
  My¶lê, ¿e czym mniej majstruj± w studio przy wokalu tym lepiej. W „En Concert” wokal jak dla mnie jest idealny, nawet gdyby taki nie by³. : )
  W skrócie chodzi mi o to, ¿e znajdziemy w nim wszystko.

 19. #19
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post

  Czy to eksperymenty? Eksperymenty to chyba by³y przy 2 poprzednich p³ytach (...)
  Je¶li to jest prawd±:
  A dok³adniej: Alizée trochê mówi³a o klimacie nowej p³yty na czacie m.in. inspiracji FG, chyba pad³o stwierdzenie, ¿e bêdzie do¶æ retro (...)
  to wygl±da na to, ¿e tak (mo¿e kto¶ potwierdziæ/zaprzeczyæ?).

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  Niezale¿nie od jako¶ci i sprzeda¿y nowego albumu mam wra¿enie, ¿e pi±ta p³yta usatysfakcjonuje Alizée du¿o bardziej ni¿ poprzednie, z tego tytu³u, ¿e na tej p³ycie chyba po raz pierwszy bêdzie ca³kowicie sob±. (...)
  Ja my¶la³em, ¿e ju¿ na Psychédélices pokaza³a w pe³ni swoje oblicze. Zreszt± bardzo przyjemne. Teraz z pe³n± ¶wiadomo¶ci± mogê napisaæ, ¿e trzeci album jak dla mnie niewiele ustêpuje pierwszej czy drugiej p³ycie, a mo¿e nawet jest tak samo ¶wietny.

  No i mamy trochê sprzeczno¶æ: zak³adasz, ¿e na nowej p³ycie Lilka bêdzie chyba po raz pierwszy ca³kowicie sob±, a niedawno czyta³em o tym, ¿e Lilka planuje zrobiæ album bardziej pod swoich fanów.

  Quote Originally Posted by A.N.ONI.M View Post
  My¶lê, ¿e czym mniej majstruj± w studio przy wokalu tym lepiej. (...)
  Nie o to mi chodzi³o, ale oczywi¶cie siê zgadzam. Mia³em na my¶li zabawê g³osem przez Lilkê, ale domy¶lam siê, ¿e taka w³a¶nie by³a konwencja piosenki. Niemniej jak dla mnie czego¶ w niej brakuje i przez to mnie nie porywa. Poza tym taka ¶wietna muzyka, a piosenka tak krótka... - nie ma ¿adnego rozwiniêcia w ¶rodku, a taka muzyka wrêcz zobowi±zuje.

  I ¿eby nie by³o - za pierwszym, drugim, trzecim ods³uchaniem by³em zachwycony singlem tak jak qense. Ale zachwyt szybko przeszed³, kiedy zda³em sobie sprawê z wy¿ej wymienionych przeze mnie czynników.
  Last edited by PioB; 8th September 2012 at 20:58. Reason: Poprawa cytatw
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 20. #20
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Quote Originally Posted by PioB View Post
  No i mamy trochê sprzeczno¶æ: zak³adasz, ¿e na nowej p³ycie Lilka bêdzie chyba po raz pierwszy ca³kowicie sob±, a niedawno czyta³em o tym, ¿e Lilka planuje zrobiæ album bardziej pod swoich fanów.
  Ale chodzi o to, ¿e ona bêdzie sob± i to ma siê spodobaæ tym najwierniejszym fanom. Raczej nie s±dzê, by chcia³a spe³niaæ czyjekolwiek wymagania wbrew sobie, skoro i tak nic to jej nie da. (Zawsze znajdzie siê trochê osób, które polubi± jak±kolwiek jej muzykê, a swoim nowym stylem i tak nie przyci±gnie milionów fanów.)
  Tak jak to zrozumia³am .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •