Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 2 of 14 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 21 to 40 of 271

Thread: [Oficjalny] Pi±ty album

 1. #21
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  I bardzo dobrze, ¿e wspó³praca odbêdzie siê z Milenk± Nawet nie to, ¿e lubiê takie rude su... (w pieszczotliwym sensie), ale po przes³uchaniu A Cause De L'Automne s³yszê, jak by³o to potrzebne. A przy okazji zrobi³a rado¶æ purystom, który niezbyt lubili jej w³asny electro - pop
  Urzêdowo nieuprzejmy.

 2. #22
  Graphics Maniac Emes's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2011
  Posts
  64
  Rep Power
  15

  Default

  Panowie, a to nie jest ok³adka tej nowej p³ytki?  Zapraszam na mojego DeviantArta
  I invite you to my DeviantArt

 3. #23
  Alizée Fan dawidkuberka's Avatar
  Join Date
  6th Apr 2011
  Location
  Poland
  Age
  25
  Posts
  162
  Rep Power
  16

  Default

  Robi wra¿enie

 4. #24
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  To spojrzenie ^_^


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 5. #25
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  To jest ok³adka singla

 6. #26
  Alizée Fan djmindcrasher's Avatar
  Join Date
  16th Dec 2007
  Location
  Wroc³aw/O³awa/Warszawa
  Posts
  413
  Rep Power
  25

  Default

  To ok³adka singla, ale jak ok³adka p³yty bêdzie podobna, to sprzeda¿ skoczy Zreszt± na fejsie by³y zdjêcia z tej sesji. A sam singiel dobry, bardzo francuski
  Mais les baisers d'Alizée sont de vraies gourmandises;*,,,

 7. #27
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Singel jest podobny do tego co Alizee ¶piewa³a na pocz±tku swojej kariery, chyba tego chcieli wszyscy fani Lilki . Mam nadziejê, ¿e teledysk do tej piosenki bêdzie lepszy ni¿ do "Les Collines". Bardzo mi siê wrzuca w oczy nowy tatua¿.

 8. #28

  Default

  Ok³adka jest o niebo lepsza od UDES. Alizée skoñczy³a ju¿ z mocnym makija¿em jak w przypadku sesji UDES i mam nadzieje, ¿e uwalnia ca³y swój potencja³. Z jednej strony nawet siê cieszê, ¿e poczekamy jeszcze na album. Mo¿e d³ugo¶æ oczekiwania oraz pracy na nim prze³o¿y siê na jako¶æ albumu. Wydaje siê byæ wszystko dok³adnie przemy¶lane i perfekcyjne.

 9. #29
  Graphics Maniac Emes's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2011
  Posts
  64
  Rep Power
  15

  Default

  I wygl±da do¶æ podobnie jak ze starych lat


  Zapraszam na mojego DeviantArta
  I invite you to my DeviantArt

 10. #30
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Bardzo seksowna ^^ . W sumie chyba faktycznie troche przypomina Lilke z dawnych czasow . Nie moge sie doczekac wydania plyty.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 11. #31

  Default

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  Bardzo seksowna ^^ . W sumie chyba faktycznie troche przypomina Lilke z dawnych czasow . Nie moge sie doczekac wydania plyty.
  ^Oo tak, bardzo przypomina... : )

 12. #32
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Edycja specjalna oraz standardowa albumu zostanie wydana 1 pa¼dziernika:
  http://alizee.sonymusic.fr/?utm_sour...0visuel%20SHOP
  Last edited by Tomcio; 13th July 2012 at 11:55.

 13. #33

  Default

  ^Drogie to pude³ko.

 14. #34
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Ja na 100% kupiê tê p³ytê, ale o preorder siê nie pokuszê. Na pewna gratka dla fana kochaj±cego Alizée nad ¿ycie i mog±cego sobie wydaæ trochê kasy ^^ .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 15. #35
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Alizee aktualnie znajdujê siê w studiu nagraniowym
 16. #36

  Default  Jeszcze jedna fotka. Czy czasem nie widaæ na rêce nowego tatua¿u?

 17. #37
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Ona ju¿ prawie codziennie sobie robi tatua¿e...

 18. #38
  Alizée Newbie
  Join Date
  29th Jan 2012
  Posts
  11
  Rep Power
  14

  Default

  Słyszałem ze to jest jak nałóg,jesli zrobisz sobie jeden,bedziesz chcial miec nastepne,byc moze to prawda?

 19. #39
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Jest mo¿liwo¶æ ¿e premiera albumu siê opó¼ni. ( P.S Teledysk wyjdzie w przysz³ym tygodniu podobno !! )

 20. #40
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  Alizee doda³a to wczoraj na FB:

  Po szybkim wrzuceniu w google i ma³ej edycji otrzyma³em co¶ takiego:

  "witam wszystkich
  Przede wszystkim chcia³abym podziêkowaæ za zaufanie i wsparcie! Nadal jestem w studiu z moim zespo³em pracuj±cym nad t± now± p³yt±. Mamy wiele tytu³ów, mi³ych niespodzianek,
  wszystko czego potrzebujesz, aby przygotowaæ bardzo ³adny album, ale to wymaga czasu. Nie mogê siê doczekaæ, aby podzieliæ siê nim z wami - Mam nadziejê, ¿e Ci siê spodoba! -
  Ale nie bêdzie on gotowy na 1 pa¼dziernika, bêdziemy musieli poczekaæ jeszcze kilka tygodni ... Ja bardzo szybko diral wiêcej, wy¶le ​​obraz przysz³o¶ci,
  w tym polu lustra pierwszej pozycji w swoim Collector rozpoczêtego w produkcji!

  Dziêkujemy za cierpliwo¶æ!
  Alizee
  "

  Czy móg³by kto¶ przet³umaczyæ koñcówkê jej wypowiedzi?

  Tu orygina³ przepisany:
  "hello à tous
  Avant tout je voulais vous remercier de votre confiance et de votre soutien! je suis encore en studio avec mon equipe pour travailler sur ce nouvel album. Nous avons beaucoup de titres,
  de belles suprises, tout ce qu'il faut pour préparer un trés bel album, mais cela prend du temps. J'ai hàte de vous le faire partager - j'espére qu'il vous plaira! - mais il ne sera pas prét pour le 1er october,
  il va falloir encore patienter quelques semaines... Je vous en diral plus trés bientot; on vous enverra notamment prochainement une photo du miroir le premier élément de votre boite Collector lancé en fabrication! Merci de votre patience!
  Alizee"

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •