Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 1 of 14 12311 ... LastLast
Results 1 to 20 of 271

Thread: [Oficjalny] Pi±ty album

 1. #1
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default [Oficjalny] Pi±ty album

  Alizee pracujê nad nowym albumem, który wyjdzie najprawdopodobniej w wrze¶niu


 2. #2
  Alizée Fan Szympek's Avatar
  Join Date
  2nd Dec 2011
  Location
  Ligota Prószkowska (k.opola) POLAND xD
  Age
  23
  Posts
  103
  Rep Power
  15

  Default

  To¿to wspaniale xD,ciekawe jaki bedzie mia³ tytu³ (jak powiedzia³a w filmie to itak nic nie zrozumia³em )
  Retrouver le sens
  De la vie, je pense
  Passe par l'ennui........

 3. #3
  Alizée Fan dawidkuberka's Avatar
  Join Date
  6th Apr 2011
  Location
  Poland
  Age
  25
  Posts
  162
  Rep Power
  16

  Default

  Kto¶ przet³umaczy³ na ang

  W: Hello Alizée.
  A: Hello.
  W: I have a burning question. Is there a new album in the works? Is there anything being done right now?
  A: I'm right in the middle of it, and I'm crossing my fingers, hopefully it will be released in September.
  W: Will it be in the same vein as the magnificent electro album that was released a year, a year and a half ago, I don't remember...can we talk about it?
  A: Yes, it will be a little bit different, it will be...let's say, more open to the general public, and there will maybe be a few nods to electro, but in any case it will be a less trendy album and destined more for a wider audience and to my fans that have always followed me.

 4. #4
  Alizée Fan Szympek's Avatar
  Join Date
  2nd Dec 2011
  Location
  Ligota Prószkowska (k.opola) POLAND xD
  Age
  23
  Posts
  103
  Rep Power
  15

  Default

  Dziêki wielkie za to t³umaczenie,teraz przynajmniej co¶ z tego czaje
  Retrouver le sens
  De la vie, je pense
  Passe par l'ennui........

 5. #5
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Jestem ciekaw czy za produkcjê czy dystybucje odpowiada firma SONY jak tak to wiadomo jak siê potoczy...

 6. #6

  Default

  Z tego wynika, ¿e pi±ty album ma nawi±zywaæ do dwóch pierwszych, co mnie bardzo cieszy. Album mia³ pojawiæ siê w marcu (wg niektórych; ), ale najwa¿niejsze, ¿e w ogóle siê pojawi. Ju¿ nie mogê siê doczekaæ! Kto wie, ile jeszcze albumów przed nami. Trzeba siê nimi cieszyæ, jakkolwiek mija³yby siê z naszymi gustami.

 7. #7
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Quote Originally Posted by A.N.ONI.M View Post
  Z tego wynika, ¿e pi±ty album ma nawi±zywaæ do dwóch pierwszych, co mnie bardzo cieszy.


  Ju¿ nie mogê siê doczekaæ


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 8. #8

  Default

  ^Wyczuwam ironie. Nie wiem czy s³usznie.

 9. #9
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Nie nie, szczerze


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 10. #10
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Pojawi³y siê plotki, ¿e Alizee chce pracowaæ nad now± p³ytê z Mylene Farmer

  http://www.chartsinfrance.net/Alizee/news-78362.html

 11. #11
  Alizée Interested wyso's Avatar
  Join Date
  22nd Oct 2011
  Location
  Warsaw, Poland
  Posts
  72
  Rep Power
  15

  Default

  Je¿eli to prawda to hmm... Jak trwoga to do Boga
  Nie powinna tak robiæ, najpierw Lilka od niej uciek³a, chcia³a samodzielnie tworzyæ muzykê, nie wysz³o* to wraca do Mylene.
  Wygl±da to tak jakby sama nie umia³a przyci±gn±æ takiej ilo¶ci s³uchaczy jak za czasów pracy z Mylene.


  *Chodzi tu o sporo mniejsz± sprzeda¿ ostatniego albumu.

 12. #12
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Quote Originally Posted by wyso View Post
  Je¿eli to prawda to hmm... Jak trwoga to do Boga
  Nie powinna tak robiæ, najpierw Lilka od niej uciek³a, chcia³a samodzielnie tworzyæ muzykê, nie wysz³o* to wraca do Mylene.
  Wygl±da to tak jakby sama nie umia³a przyci±gn±æ takiej ilo¶ci s³uchaczy jak za czasów pracy z Mylene.


  *Chodzi tu o sporo mniejsz± sprzeda¿ ostatniego albumu.
  Zgadzam siê z Tob± w 100%. Ja uwa¿am, ¿e to tylko plotka, zreszt± sami zobaczymy.

 13. #13
  Alizée Interested wyso's Avatar
  Join Date
  22nd Oct 2011
  Location
  Warsaw, Poland
  Posts
  72
  Rep Power
  15

  Default

  Chyba znamy tytu³ jednej z piosenek z nowego albumu
  "Ca bosse !"


  6eb6b59078d911e181bd12313817987b_7.jpg

 14. #14

  Default

  Masz niez³y wzrok. Ja tam nic nie widzê. ; ) A tak na powa¿nie, to sk±d masz te informacje, je¶li mo¿na wiedzieæ?


  ^Teraz ju¿ wiem. Wcze¶niej nie widzia³em tej fotki na twitterze.
  Last edited by A.N.ONI.M; 28th March 2012 at 19:27.

 15. #15
  Toc De Mac Alizée Fan Maju's Avatar
  Join Date
  16th Feb 2004
  Location
  Wolsztyn *Poland*
  Age
  29
  Posts
  3,007
  Rep Power
  46

  Default

  jak wyjdzie nowy album to na pewno bêdzie spotkanie z autografami w sklepie muzycznym "Virgin Megastore" na Champs Elysees w Pary¿u. Tym razem nie przepuszczê okazji, by zobaczyæ j± na ¿ywo. kto jedzie ze mn± ? w koñcu ju¿ 8 lat ponad czekam ....

 16. #16
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Podobno co najmniej jedna piosenka zostanie wyprodukowana przez Mylene i Laurent.

  Premiera albumu zosta³a przesuniêta na grudzieñ.
  Last edited by Tomcio; 28th April 2012 at 21:25.

 17. #17
  Alizée Fan dawidkuberka's Avatar
  Join Date
  6th Apr 2011
  Location
  Poland
  Age
  25
  Posts
  162
  Rep Power
  16

  Default

  New single will be on NRJ radio station during next week !

  To zosta³o napisane na angielskiej cze¶ci forum, po prostu nie wierze, ¿e to ju¿ A mo¿e to plotka? W±tpie

 18. #18
  Alizée Interested wyso's Avatar
  Join Date
  22nd Oct 2011
  Location
  Warsaw, Poland
  Posts
  72
  Rep Power
  15

  Default

  Skad oni maja takie info, Lilka na swoim twitterze nic nie napisala.

 19. #19
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Na razie ta informacja ma status plotki, a RMJ, który wrzuci³ tego newsa, nie poda³ ¿adnego ¼ród³a. Chocia¿ oczywi¶cie mo¿na mieæ nadziejê, ¿e to jednak oka¿e siê prawd±, nigdy nie wiadomo. ;] Po chichu na to liczê.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 20. #20
  Alizée Interested Crystek's Avatar
  Join Date
  3rd Feb 2011
  Location
  Belêcin / Pologne
  Age
  23
  Posts
  70
  Rep Power
  17

  Default

  Mam nadziejê,¿e jest co¶ prawdy w tej domniemanej plotce. Liczê ,¿e co¶ tam Lilka dla nas ju¿ przygotowa³a. : D
  W poprzednim albumie wszyscy na singiel czekali z niecierpliwo¶ci±,a data ukazania siê piosenki by³a wiêkszo¶ci znana.
  ...Bogaty Duchem !!


Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •