Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 10 of 10 FirstFirst ... 8910
Results 181 to 194 of 194

Thread: Nasze wyjazdy, nieobecno¶ci...

 1. #181
  5w4 Dragon's Avatar
  Join Date
  15th Jul 2006
  Location
  Sosnowiec\Poland
  Age
  27
  Posts
  6,573
  Rep Power
  54

  Default

  Have fun
  " I'll tell you one thing about the universe, though. The universe is a pretty big place. It's bigger than anything anyone has ever dreamed of before. So if it's just us... seems like an awful waste of space. Right?"

 2. #182
  Lilly town est un rêve... Moderator (PL) Czesteros's Avatar
  Join Date
  23rd Nov 2004
  Location
  Poland -> Poznañ
  Age
  31
  Posts
  10,422
  Rep Power
  73

  Default

  15 pa¼dziernika lecê do Londynu trochê pozwiedzaæ

  My GG: 4654525
  If i could fly ...

 3. #183
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Mój post bêdzie o mojej nieobecno¶ci, wiêc to chyba w³a¶ciwy temat

  Chcia³abym siê z Wami po¿egnaæ. Wiem, ¿e nie by³am tu zarejestrowana nie wiadomo jak d³ugo, ale chyba tak wypada, tym bardziej, ¿e fajni tu ludzie i ogólnie mi siê podoba³o. Po prostu z pewnych powodów muszê opu¶ciæ to forum.

  ¯egnam.

 4. #184
  J'en ai marre!
  Join Date
  12th Oct 2012
  Posts
  37
  Rep Power
  13

  Default

  Nie wierzê ¿e ju¿ tutaj nigdy nie zajrzysz No chyba ¿e zostaniesz odciêta na zawsze od internetu co jest ma³o prawdopodobne, a przecie¿ wej¶cie na forum zajmuje pare sekund

 5. #185
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  Szkoda, ¿e znikasz na jaki¶ czas bêdzie nam Ciebie brakowa³o Jazz. Jeszcze parê osób odejdzie i nasza sekcja zamrze. Sam przez studia, inne zajêcia i swoje problemy rzadko tu zagl±dam. Mam nadziejê, ¿e bêdziesz dalej czasami skroba³a co¶ na "mes-elegies", bo lubiê sobie czasami co¶ poczytaæ np. o Mylene. Mam nadziejê, ¿e jednak jeszcze do nas wrócisz

 6. #186
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  No nie wierzê, no daj spokój i nie ¿artuj, do prima aprilis jeszcze chwila. Po prostu jak znajdziesz chwile to wejdziesz i tyle, no, nie ma co od razu siê ¿egnaæ :X

 7. #187
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  No i wykraka³em Jazz chyba usunê³a swojego bloga, a ja nie zd±¿y³em wszystkiego przeczytaæ chyba, ¿e nie mogê go znale¼æ z jakiego¶ innego powodu. Szkoda, ¿e znika osoba, której najwiêcej siê na tym forum chcia³o. Dlaczego tak ca³kowicie siê odcinasz Jazz?

 8. #188

  Default

  Widzê, ¿e ju¿ Jazz postanowi³a¶. Mam nadzieje, ¿e to tylko chwilowe wahanie nastroju i wrócisz za kilka dni/tygodni. : ) Trudno cokolwiek napisaæ, a o powody nie bêdê pyta³. Jednak je¶li chcesz porozmawiaæ na PW, to â?žwal ¶mia³oâ?. : P Trudno te¿ znale¼æ powód, aby zrywaæ kontakt tak definitywnie, ale pewnie takie siê znajd±. Nie bêdê siê ¿egna³, bo mam nadzieje, ¿e zaraz wrócisz.

 9. #189

  Default

  ------do usuniêcia------
  Last edited by A.N.ONI.M; 18th February 2014 at 23:10. Reason: 2x jeden post

 10. #190
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Dziêki wszystkim za mi³e s³owa. Jak widaæ, jednak wróci³am... Có¿, do listy moich grzechów mogê chyba dopisaæ niedotrzymywanie obietnic . Przepraszam za zamieszanie, po prostu czasem mam sk³onno¶ci do dramatyzowania .

 11. #191
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  Mi³o ciê wiedzieæ z powrotem Jazz ba³em siê, ¿e zostawisz na na o wiele d³u¿ej Cieszê siê, ¿e jednak jeste¶ bo to forum przymiera, a ty zawsze robisz tu pozytywny ruch . Bêdziesz co¶ robi³a z powrotem z mes-elegies czy porzucasz to?

 12. #192
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Mes-elegies nie wróci . Mo¿e kiedy¶ stworzê bloga z ulepszonymi wersjami tekstów z mes-elegies.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 13. #193

  Default

  ehh Jazzmin, nigdy wiêcej takich "jazd". ; ) Tak my¶la³em, ¿e wrócisz, ale kto wie. Mia³em tylko tak± nadziejê. Przezornie siê nie ¿egna³em, ¿eby teraz Ciê nie witaæ, ale i tak Ciê WITAM. : D

 14. #194
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  No widzisz? Mówi³em, ¿e to chwilowe. Dobrze, ¿e jeste¶

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •