Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 20 of 49

Thread: [Zlot] Zlot Kraków 21.08.2010 i 22.08.2010 !

 1. #1
  Toc De Mac Alizée Fan Moderator (PL) Marzec's Avatar
  Join Date
  27th Mar 2007
  Location
  Poland (Europe)
  Age
  28
  Posts
  6,128
  Rep Power
  50

  Exclamation [Zlot] Zlot Kraków 21.08.2010 i 22.08.2010 !

  Za³o¿y³em ten temat, by wszystkie potrzebne informacje by³y w pierwszym po¶cie.  Lista obecno¶ci:

  Byli:
  Citroen_Maniak
  Dizzo
  kris
  Lindal
  mateo89
  Marzec
  PioB
  sylvog83
  Last edited by Marzec; 23rd August 2010 at 00:41.

 2. #2
  Alizée Fan Lindal's Avatar
  Join Date
  19th Dec 2007
  Location
  Kraków
  Age
  30
  Posts
  165
  Rep Power
  24

  Default

  Godziny przybycia - celujemy w 12:00

  14:20 ---------- sylvog83
  9:00 - 12:00 --- PioB
  11.10 ---------- Hanys (PKS)
  11:30 ---------- kris
  11:25 ---------- Marzec
  Last edited by Lindal; 20th August 2010 at 20:21.
  Jedyne co ogranicza człowieka, to jego umysł.

 3. #3
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  OK, te osoby, które nie potwierdzi³y statusu - uznajê za nieprzyjezdne na zlot. Oczywi¶cie jednak mog± one nadal wbiæ, nie bêdziemy siê gniewaæ - nale¿y tylko daæ sygna³ jednemu ze zlotowiczów, ¿e siê wpadnie - aby¶my wiedzieli gdzie siê spotkaæ itd.

  Tak jak by³o napisane na plakacie i w paru postach na forum, godzin± spotkania (teoretycznie) jest godz. 12:00, na Dworcu w Krakowie. Koniecznie we¼cie ze sob± komórki, aby móc siê odnale¼æ w razie zgubienia siê itd. A poza tym, to standardowo - jakie¶ ubrania na przebranie itd.

  Do zobaczenia!!!
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 4. #4
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Co tu du¿o pisaæ - ¿adne s³owa nie s± w stanie oddaæ tego, co siê dzia³o na zlocie... Szczerze pisz±c - sam zlot jak i jego organizacja przeros³y moje naj¶mielsze oczekiwania. Kawa³ dobrej roboty!

  Chcia³em z tego miejsca podziêkowaæ jeszcze raz wszystkim uczestnikom, a w szczególno¶ci Lindalowi - za spraw± którego wiele rzeczy (m.in. doje¿d¿anie do niektórych miejsc) sta³o siê ³atwiutkie do ogarniêcia. Mieli¶my te¿ mnóstwo szczê¶cia (udana pogoda; ka¿dy zaplanowany punkt programu zosta³ zrealizowany i w dodatku nie by³o ¿adnych opó¼nieñ - wszystko uk³ada³o siê jak po ma¶le ).

  Zreszt± - nied³ugo pojawi siê specjalny spot, w którym bêdzie co nieco pokazane - mam nadziejê, ¿e wystarczaj±co przekona te osoby, które nie pojawi³y siê na zlocie z w³asnej woli (mog³y jechaæ, ale nie pojecha³y). Chyba na koniec wystarczy jeszcze napisaæ tyle, ¿e ju¿ powoli my¶limy o nastêpnym zlocie (za rok? ), a w dodatku w mojej g³owie zrodzi³ siê pewien kapitalny pomys³ - ale o tym wspomnê niebawem, a na razie - cicho sza!

  PS Alizee mo¿e byæ z nas dumna!

  Last edited by PioB; 23rd August 2010 at 13:17.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 5. #5
  Sylwester,Lilly Fan sylvog83's Avatar
  Join Date
  29th Jun 2009
  Location
  PL
  Age
  34
  Posts
  1,124
  Rep Power
  25

  Default

  W³a¶nie wróci³em ze zlotu.Ty³ek mnie boli po tej wycieczce,ale to nic,warto by³o.

 6. #6
  Kinda Veteran Dizzo's Avatar
  Join Date
  10th Apr 2008
  Location
  POLAND / Katowice
  Age
  27
  Posts
  1,078
  Rep Power
  28

  Default

  @PioB
  Zgadzam siê w 100% jutro napiszê co¶ wiêcej bo dzisiaj jestem padniêty
  Last edited by PioB; 23rd August 2010 at 01:22. Reason: OT

 7. #7
  Sylwester,Lilly Fan sylvog83's Avatar
  Join Date
  29th Jun 2009
  Location
  PL
  Age
  34
  Posts
  1,124
  Rep Power
  25

  Default

  Fotki ze Zlotu

 8. #8
  Sylwester,Lilly Fan sylvog83's Avatar
  Join Date
  29th Jun 2009
  Location
  PL
  Age
  34
  Posts
  1,124
  Rep Power
  25

  Default

  Kolejne

 9. #9
  Sylwester,Lilly Fan sylvog83's Avatar
  Join Date
  29th Jun 2009
  Location
  PL
  Age
  34
  Posts
  1,124
  Rep Power
  25

  Default

 10. #10
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  Dziêkujemy Sylwek za fotki
  Urzêdowo nieuprzejmy.

 11. #11
  Tennis Lover Mika's Avatar
  Join Date
  28th Jun 2010
  Location
  Poznan, Poland
  Age
  22
  Posts
  230
  Rep Power
  18

  Default

  Fajne ch³opaki, to i fajne zdjêcia wysz³y.

  PS. Jaki mecz ogl±dali¶cie?
  LFC & FCB & PSG & FeVer = ♥ ♥ ♥

  I'm not single, but I'm not taken. I'm just reserved for the one I want! <333

  http://www.lastfm.pl/user/xdmikadx and http://www.twitter.com/Anita_22_05

 12. #12
  Mega Alizée Fan kris's Avatar
  Join Date
  29th Dec 2003
  Location
  Kraków(Cracow), Poland
  Age
  30
  Posts
  1,248
  Rep Power
  38

  Default

  Chyba francusk± ligê akurat pokazywali w tym pubie Dziêki za fotki, czekamy na video Wszystko siê uda³o co do minuty Nawet Sylwek zd±¿y³ na przyspieszony-opó¼niony poci±g, a ja w ostatniej chwili na autobus Nie wiem czy reszta te¿ siê tak musia³a spieszyæ na swój transport do domu
  Wypróbuj nowe AQQ, a GG stanie siê tylko mrocznym wspomnieniem... | www.aqq.eu 13. #13
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Co¶ mi siê zdaje, ¿e chyba wszyscy dok³adnie siê wyrobili na swoje odjazdy - i to w ostatniej chwili. Ten zlot powinien mieæ drug± nazwê: "Szwajcarski zegarek". ;-P
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 14. #14
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  Razem z Dizzo mieli¶my perypetie zwi±zane z powrotem... Jeden autobus tylko na miejscówki, drugi odwo³any, w koñcu o godzinie 19.35 wyjechali¶my poci±giem.
  Urzêdowo nieuprzejmy.

 15. #15
  Mega Alizée Fan kris's Avatar
  Join Date
  29th Dec 2003
  Location
  Kraków(Cracow), Poland
  Age
  30
  Posts
  1,248
  Rep Power
  38

  Default

  Quote Originally Posted by PioB View Post
  Co¶ mi siê zdaje, ¿e chyba wszyscy dok³adnie siê wyrobili na swoje odjazdy - i to w ostatniej chwili. Ten zlot powinien mieæ drug± nazwê: "Szwajcarski zegarek". ;-P
  W moim przypadku na pewno bo by³em na miejscu dok³adnie tak jak siê zadeklarowa³em i tak samo punktualnie z powrotem I kto by siê punktualno¶ci spodziewa³ po studentach ? A tu widzê ch³opakom wykrêcono numer i nie mieli tak ró¿owo jak reszta..
  Wypróbuj nowe AQQ, a GG stanie siê tylko mrocznym wspomnieniem... | www.aqq.eu 16. #16
  Sylwester,Lilly Fan sylvog83's Avatar
  Join Date
  29th Jun 2009
  Location
  PL
  Age
  34
  Posts
  1,124
  Rep Power
  25

  Default

  A jak tam ch³opy po moim wyje¼dzie by³o.Dzia³o siê co¶,¶migali¶cie na gokartach?

  PS.1. Szkoda,¿e niemog³em siê z wszystkimi po¿egnaæ,a tylko z Lindalem i Marcem.Tak jako¶ wysz³o.Mój informator da³ cia³a

  PS.2.Dziêki Lindal za pokazanie Wawelu w têpie expresowym.(Ten go¶ciu z butelk± Lecha by³ niez³y)

  PS.2.Dziêki Marzec za szybkie przybiegniêcie z aparatem

 17. #17

  Default

  Fajne zdjêcia, tak poza tym nie bardzo wiem kto jest kim. Wiem jedynie, który to: Marzec, Hanys, PioB, sylvog83 i chyba jeszcze kris, ale nie jestem pewna/y. : )

 18. #18
  Toc De Mac Alizée Fan Moderator (PL) Marzec's Avatar
  Join Date
  27th Mar 2007
  Location
  Poland (Europe)
  Age
  28
  Posts
  6,128
  Rep Power
  50

  Default  Moje zdjêcia dostêpne w albumie:

  Code:
  http://picasaweb.google.com/konradtalik/2010082120100822?authkey=Gv1sRgCJbs1pSN5Nj3Zw#

 19. #19
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Quote Originally Posted by A.N.ONI.M View Post
  Fajne zdjêcia, tak poza tym nie bardzo wiem kto jest kim. Wiem jedynie, który to: Marzec, Hanys, PioB, sylvog83 i chyba jeszcze kris, ale nie jestem pewna/y. : )
  Zobacz na post #4 w tym temacie - umie¶ci³em tam zdjêcie z podpisami.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 20. #20

  Default

  ^Dziêki : )

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •