Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 339 of 339 FirstFirst ... 239289329337338339
Results 6,761 to 6,779 of 6779

Thread: Co robicie w tej chwili ;)

 1. #6761
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Dobrze, ¿e nie z gumijagód Made in Russia ^_^ Nie ma siê co dziwiæ, skoro potrafi± rozpaliæ grilla nawet przy -50 stopniach na Syberii


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 2. #6762
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  No nie ma to jak Matuszka Rossija .
  Swoj± drog± przypomina mi siê jak mia³am fazê na "naturalne" kosmetyki . Mocno mi zreszt± wtedy odbija³o nie tylko pod tym wzglêdem, ale mniejsza z tym .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 3. #6763

  Default

  ^hehe ciekawe. ; )

  Hasam sobie po necie.

 4. #6764
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  robiê prezentacjê i próbujê przeanalizowaæ sen który dzi¶ mi siê przy¶ni³, ale jako¶ nie ma to wyt³umaczenia

 5. #6765
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Robiê nowy avatar ^_^


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 6. #6766
  Alizée Fan dawidkuberka's Avatar
  Join Date
  6th Apr 2011
  Location
  Poland
  Age
  25
  Posts
  162
  Rep Power
  16

  Default

  Mission completed

 7. #6767
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Code:
  Ma³gosia (Kalisz)
  a wiesz tak zmieniaj±c temat wiesz co mnie urzek³o w pierwszym momencie w Tobie :D
  20:21
  Twoje oczy s± takie ³adne, ciep³e, dobre :D
  Chcia³ nie chcia³ w weekend szukajcie mnie w Kaliszu ^_^ Trzeba by siê w koñcu ustatkowaæ


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 8. #6768
  Lilly town est un rêve... Moderator (PL) Czesteros's Avatar
  Join Date
  23rd Nov 2004
  Location
  Poland -> Poznañ
  Age
  31
  Posts
  10,422
  Rep Power
  73

  Default

  "Czyszczê" forum od spamu :/

  My GG: 4654525
  If i could fly ...

 9. #6769
  Alizée Newbie
  Join Date
  23rd Nov 2012
  Posts
  1
  Rep Power
  0

  Default

  Quote Originally Posted by Czesteros View Post
  "Czyszczê" forum od spamu :/
  Zastanawiam siê jak daæ odpowied¼ na tym forum bez korzystania z opcji cytuj. Chyba co¶ jest nie tak bo nie mo¿na normalnie odpwoiedzieæ tylko poprzez cytaty do poszczególnych odpowiedzi !!!

 10. #6770
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Zastanawiam siê nad interpretacj± moich ostatnich s³ów bo im nowsze tym dziwniejsze
  Nawet 2 razy Farmerka mi siê ¶ni³a i to co robi³a te¿ by³o dziwne
  A mo¿e to objawy przeczytania ksi±¿ek o Okultyzmach i mam mieszane uczucia co do tej ksi±¿ki...

 11. #6771
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Rozumiem problemy ze snami... znaczy niby sny jak sny, to ¿e s± dziwne to normalne, tak samo, ¿e od czasu do czasu przy¶ni siê jaki¶ koszmar... ale moje te¿ mnie mocno niepokoj± . Mia³am cykl koszmarów (albo czasem nie ¶ni³ mi siê ¿aden, ale za to nie mog³am w ogóle zasn±æ) w zesz³ym roku, z pewnym strasznym wspólnym dla nich wszystkich motywem, ostatnio ¶ni³ mi siê znowu ten motyw i bojê siê, ¿e to wszystko mo¿e wróciæ. Plus dzisiaj w nocy ¶ni³ mi siê ca³kiem spoko sen (którego tre¶ci ju¿ nawet nie pamiêtam ale by³ mi³y), ale nagle siê z niego wybudzi³am jako¶ po 1 ... No ale co ja siê dziwiê, jakbym sypia³a normalnie, to i mo¿e sny by³yby jakie¶ normalne, a ja mam takie dziwne nawyki, ¿e narzekaæ na dziwne wybudzenia to jak narzekaæ "jaka ja jestêê gruba!!11" po czym zapchaæ siê 20 tabliczkami czekolady...
  Ogólnie moja osobowo¶æ ostatnio mnie dobija, no ale akurat w moim wieku to norma .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 12. #6772
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  Posprz±ta³em ca³y pokój, a tak¿e zrobi³em porz±dki na HDD Ka¿dy, nawet najmniejszy plik zosta³ w³a¶ciwie opisany (lub usuniêty, je¶li zasz³a taka potrzeba), i umieszczony w odpowiednim folderze. Spisa³em wszystkie has³a i loginy, wyczy¶ci³em skrzynki e-mail'owe. Na koniec zmiana tapety na pulpicie, i u¿ycie CCleaner-a. Jest tak czysto, ¿e nic mi nie pozostaje, tylko powiesiæ obok monitora choinkê zapachow± Wunderbaum Neufahrzug
  Urzêdowo nieuprzejmy.

 13. #6773
  Sylwester,Lilly Fan sylvog83's Avatar
  Join Date
  29th Jun 2009
  Location
  PL
  Age
  34
  Posts
  1,124
  Rep Power
  25

  Default

  Czekaj±c na sw± kobitê popijam browarka (LECH)

 14. #6774
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  Z ciekawo¶ci szukam w Internecie, ile podzespo³ów tuningowych (a w³a¶ciwie polepszaj±cych osi±gi, nie mam na my¶li ¶wiecide³ek) móg³bym kupiæ do swojego samochodu
  Urzêdowo nieuprzejmy.

 15. #6775
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Uczê siê s³ówek z angielskiego
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 16. #6776
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  Uczê siê s³ówek z angielskiego
  Jestem podziwu Twojej znajomo¶ci jêzyka angielskiego i dziwie siê, ¿e s± jeszcze s³owa, których nie znasz
  Szkoda, ¿e ja tak nie potrafie odpowiadaæ w jêzyku angielskim

 17. #6777
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Czytam forum, gadam z kumplem na skejp.

 18. #6778
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  kiko90, naprawdê mi mi³o, dziêkujê, ale do zaawansowania w angielskim mi daleko
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 19. #6779
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  Próbujê co¶ zdzia³aæ z DirectX 11.1 bo inaczej nie zadzia³a mi Omnibus Simulator.
  Urzêdowo nieuprzejmy.

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •