Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 83 of 83 FirstFirst ... 3373818283
Results 1,641 to 1,657 of 1657

Thread: ‹‹ Sprawy dotycz±ce forum, skargi, uwagi ››

 1. #1641

  Default

  Zablokowana czê¶æ forum jest po¶wiêcona dyskusjom o Alizée, z wyj±tkiem aktualno¶ci, które znajdziemy w pierwszej czê¶ci polskiego forum. Mo¿na by³o siê tam dowiedzieæ wielu rzeczy o Alizée. Odbioru jej osoby w naszym otoczeniu, naszego stosunku do niej, jak j± poznali¶my, oceniali¶my jej teledyski i ca³± twórczo¶æ. Tematy typu: co powinien wiedzieæ ka¿dy fan Lilly i wiele wiele innych wa¿nych rzeczy. Poni¿ej zamieszczam linki do archiwum naszego forum, w którym s± podobne tematy.

  http://www.alizee-forum.com/archive/index.php/f-62.html
  http://www.alizee-forum.com/archive/...p/t-11485.html

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  ... Poza tym sekcja z dyskusjami na temat Alizée nie wróci³a, bo, jak napisa³ mi Orion, polscy moderatorzy nie oczy¶cili jej jeszcze z materia³ów objêtych prawami autorskimi.
  Jak pamiêtam, to Google doczepi³o siê o te prawa autorskie, albo kto¶ za ich po¶rednictwem. Mniejsza o to, faktem jest, ¿e ju¿ od prawie równego roku, nikt nic z tym nie zrobi³. Miêdzy innymi dlatego te wybory.

 2. #1642
  Alizée Newbie mental_cat's Avatar
  Join Date
  7th Dec 2013
  Posts
  15
  Rep Power
  10

  Default

  Dziêkujê.
  Mam nadziejê, ¿e ju¿ nied³ugo, bêdzie mo¿na przywróciæ tê czê¶æ! Wydaje mi siê, ¿e tematy jak te w linkach pobudz± ruch na forum

 3. #1643
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  S³yszeli¶cie, ¿e forum po zakoñczeniu trasy koncertowej zostanie zamkniête ?

 4. #1644
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Nah, mo¿e kto¶ wp³aci trochê grosza i uda siê forum poci±gn±æ trochê d³u¿ej... Co nie zmienia faktu, ¿e na d³u¿sz± metê to pewnie nie wystarczy i mo¿e ju¿ powinni¶my siê po¿egnaæ z AF.

  Alizée America ma podobno du¿o mniejsze koszty...
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 5. #1645
  L'Autre... Jacotey21's Avatar
  Join Date
  17th May 2014
  Location
  Gdañsk/Poland
  Age
  21
  Posts
  80
  Rep Power
  9

  Default

  Oprócz polskiej sekcji nie widzê powodów dla istnienia tego forum, Alizee nie ma a¿ tak wielu fanów, ¿eby rozbijaæ angielskojêzyczn± spo³eczno¶æ na dwa du¿e fora. Ja siê ju¿ dawno zadomowi³em gdzie indziej Jedynie ¿al mi bêdzie tej polskiej sekcji.

 6. #1646
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  W sumie... Zawsze mo¿na zapytaæ o Polsk± sekcjê na AA, co zaszkodzi.

 7. #1647
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Popatrzcie, jaki dzia³ wróci³ .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 8. #1648

  Default

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  Popatrzcie, jaki dzia³ wróci³ .
  ^Wielkie dziêki Jazzmin! : ) Szybko siê z tym upora³a¶, mimo ¿e forum bêdzie pewnie zamykane to chcia³o ci siê jeszcze to zrobiæ. Dziêki.

 9. #1649
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  No nie wierzê, Jazz. Super, jakie¶ nowe nie wiem, rzeczy jakie musimy wiedzieæ o naszym starym-nowym dziale? Co wolno, a czego nie? Pomijaj±c ju¿ wiadome zasady by nie wrzucaæ ³amaczy praw autorskich.

 10. #1650
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Quote Originally Posted by Tario View Post
  Super, jakie¶ nowe nie wiem, rzeczy jakie musimy wiedzieæ o naszym starym-nowym dziale? Co wolno, a czego nie? Pomijaj±c ju¿ wiadome zasady by nie wrzucaæ ³amaczy praw autorskich.
  To w zasadzie tyle, przecie¿ to o te prawa autorskie chodzi³o, gdy zamykali dzia³.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 11. #1651
  Super Alizée Fan zapi's Avatar
  Join Date
  13th Jun 2006
  Location
  Wroc³aw
  Age
  28
  Posts
  629
  Rep Power
  30

  Default

  Ale ten czas szybko leci, aż mi się wierzyć nie chce że zarejestrowałem się tutaj prawie 10 lat temu. 10 lat temu zafascynowałem się muzyką Alizee - troszkę smutna sprawa że wszystkie sprawy związane z forum poszły w tym kierunku, ale takie jest życie. Może za jakiś czas nastąpi reaktywacja
  dawno mnie tu nie by³o

 12. #1652
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  miejmy wielką nadzieje

 13. #1653
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  No, to już koniec AF, o ile Scruffydog777 go nie kupi... Miło było Was poznać .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 14. #1654
  Alizée Fan dawidkuberka's Avatar
  Join Date
  6th Apr 2011
  Location
  Poland
  Age
  25
  Posts
  162
  Rep Power
  16

  Default

  No to troche smutne :/, jest tu kawal niezłej historii i wszystko być moze przejdzie do.. historii.

 15. #1655
  5w4 Dragon's Avatar
  Join Date
  15th Jul 2006
  Location
  Sosnowiec\Poland
  Age
  27
  Posts
  6,573
  Rep Power
  54

  Default

  Ciekawe czy istniała by możliwość backupu postów do pobrania. Tyle lat, tyle wspomnień. Mam nadzieje że to nie przepadnie.
  " I'll tell you one thing about the universe, though. The universe is a pretty big place. It's bigger than anything anyone has ever dreamed of before. So if it's just us... seems like an awful waste of space. Right?"

 16. #1656
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Quote Originally Posted by Dragon View Post
  Ciekawe czy istniała by możliwość backupu postów do pobrania. Tyle lat, tyle wspomnień. Mam nadzieje że to nie przepadnie.
  A webarchive nie obsługuje takich stron [forum] ?

  Ps. Wiedzieliście o alternatywnej wersji Fifty Sixty?

 17. #1657

  Default

  Cóż, lepiej się pożegnać wcześniej niż wcale, pewnie jeszcze forum będzie tak funkcjonować przez jakiś czas.
  Naprawdę miło było Was wszystkich poznać, wiele wspomnień zostanie z nami na zawsze. Trzymajcie się! : )
  ^PS Zawsze podobały mi się te lili-emotki.

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •