Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 83 of 83 FirstFirst ... 3373818283
Results 1,641 to 1,657 of 1657

Thread: ‹‹ Sprawy dotycz±ce forum, skargi, uwagi ››

  1. #1641

    Default

    Zablokowana czê¶æ forum jest po¶wiêcona dyskusjom o Alizée, z wyj±tkiem aktualno¶ci, które znajdziemy w pierwszej czê¶ci polskiego forum. Mo¿na by³o siê tam dowiedzieæ wielu rzeczy o Alizée. Odbioru jej osoby w naszym otoczeniu, naszego stosunku do niej, jak j± poznali¶my, oceniali¶my jej teledyski i ca³± twórczo¶æ. Tematy typu: co powinien wiedzieæ ka¿dy fan Lilly i wiele wiele innych wa¿nych rzeczy. Poni¿ej zamieszczam linki do archiwum naszego forum, w którym s± podobne tematy.

    http://www.alizee-forum.com/archive/index.php/f-62.html
    http://www.alizee-forum.com/archive/...p/t-11485.html

    Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
    ... Poza tym sekcja z dyskusjami na temat Alizée nie wróci³a, bo, jak napisa³ mi Orion, polscy moderatorzy nie oczy¶cili jej jeszcze z materia³ów objêtych prawami autorskimi.
    Jak pamiêtam, to Google doczepi³o siê o te prawa autorskie, albo kto¶ za ich po¶rednictwem. Mniejsza o to, faktem jest, ¿e ju¿ od prawie równego roku, nikt nic z tym nie zrobi³. Miêdzy innymi dlatego te wybory.

  2. #1642
    Alizée Newbie mental_cat's Avatar
    Join Date
    7th Dec 2013
    Posts
    15
    Rep Power
    9

    Default

    Dziêkujê.
    Mam nadziejê, ¿e ju¿ nied³ugo, bêdzie mo¿na przywróciæ tê czê¶æ! Wydaje mi siê, ¿e tematy jak te w linkach pobudz± ruch na forum

  3. #1643
    ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
    Join Date
    19th Apr 2008
    Location
    Ruda ¦l±ska
    Age
    22
    Posts
    1,874
    Rep Power
    30

    Default

    S³yszeli¶cie, ¿e forum po zakoñczeniu trasy koncertowej zostanie zamkniête ?

  4. #1644
    Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
    Join Date
    15th May 2012
    Posts
    612
    Rep Power
    15

    Default

    Nah, mo¿e kto¶ wp³aci trochê grosza i uda siê forum poci±gn±æ trochê d³u¿ej... Co nie zmienia faktu, ¿e na d³u¿sz± metê to pewnie nie wystarczy i mo¿e ju¿ powinni¶my siê po¿egnaæ z AF.

    Alizée America ma podobno du¿o mniejsze koszty...
    Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
    I'm your leading lady, I gotta have it, baby

  5. #1645
    L'Autre... Jacotey21's Avatar
    Join Date
    17th May 2014
    Location
    Gdañsk/Poland
    Age
    21
    Posts
    80
    Rep Power
    8

    Default

    Oprócz polskiej sekcji nie widzê powodów dla istnienia tego forum, Alizee nie ma a¿ tak wielu fanów, ¿eby rozbijaæ angielskojêzyczn± spo³eczno¶æ na dwa du¿e fora. Ja siê ju¿ dawno zadomowi³em gdzie indziej Jedynie ¿al mi bêdzie tej polskiej sekcji.

  6. #1646
    Alizée Fan Tario's Avatar
    Join Date
    17th Sep 2013
    Location
    P³ock
    Age
    21
    Posts
    331
    Rep Power
    11

    Default

    W sumie... Zawsze mo¿na zapytaæ o Polsk± sekcjê na AA, co zaszkodzi.

  7. #1647
    Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
    Join Date
    15th May 2012
    Posts
    612
    Rep Power
    15

    Default

    Popatrzcie, jaki dzia³ wróci³ .
    Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
    I'm your leading lady, I gotta have it, baby

  8. #1648

    Default

    Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
    Popatrzcie, jaki dzia³ wróci³ .
    ^Wielkie dziêki Jazzmin! : ) Szybko siê z tym upora³a¶, mimo ¿e forum bêdzie pewnie zamykane to chcia³o ci siê jeszcze to zrobiæ. Dziêki.

  9. #1649
    Alizée Fan Tario's Avatar
    Join Date
    17th Sep 2013
    Location
    P³ock
    Age
    21
    Posts
    331
    Rep Power
    11

    Default

    No nie wierzê, Jazz. Super, jakie¶ nowe nie wiem, rzeczy jakie musimy wiedzieæ o naszym starym-nowym dziale? Co wolno, a czego nie? Pomijaj±c ju¿ wiadome zasady by nie wrzucaæ ³amaczy praw autorskich.

  10. #1650
    Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
    Join Date
    15th May 2012
    Posts
    612
    Rep Power
    15

    Default

    Quote Originally Posted by Tario View Post
    Super, jakie¶ nowe nie wiem, rzeczy jakie musimy wiedzieæ o naszym starym-nowym dziale? Co wolno, a czego nie? Pomijaj±c ju¿ wiadome zasady by nie wrzucaæ ³amaczy praw autorskich.
    To w zasadzie tyle, przecie¿ to o te prawa autorskie chodzi³o, gdy zamykali dzia³.
    Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
    I'm your leading lady, I gotta have it, baby

  11. #1651
    Super Alizée Fan zapi's Avatar
    Join Date
    13th Jun 2006
    Location
    Wroc³aw
    Age
    28
    Posts
    629
    Rep Power
    30

    Default

    Ale ten czas szybko leci, aż mi się wierzyć nie chce że zarejestrowałem się tutaj prawie 10 lat temu. 10 lat temu zafascynowałem się muzyką Alizee - troszkę smutna sprawa że wszystkie sprawy związane z forum poszły w tym kierunku, ale takie jest życie. Może za jakiś czas nastąpi reaktywacja
    dawno mnie tu nie by³o

  12. #1652
    Alizée Fan Tario's Avatar
    Join Date
    17th Sep 2013
    Location
    P³ock
    Age
    21
    Posts
    331
    Rep Power
    11

    Default

    miejmy wielką nadzieje

  13. #1653
    Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
    Join Date
    15th May 2012
    Posts
    612
    Rep Power
    15

    Default

    No, to już koniec AF, o ile Scruffydog777 go nie kupi... Miło było Was poznać .
    Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
    I'm your leading lady, I gotta have it, baby

  14. #1654
    Alizée Fan dawidkuberka's Avatar
    Join Date
    6th Apr 2011
    Location
    Poland
    Age
    25
    Posts
    162
    Rep Power
    16

    Default

    No to troche smutne :/, jest tu kawal niezłej historii i wszystko być moze przejdzie do.. historii.

  15. #1655
    5w4 Dragon's Avatar
    Join Date
    15th Jul 2006
    Location
    Sosnowiec\Poland
    Age
    27
    Posts
    6,573
    Rep Power
    53

    Default

    Ciekawe czy istniała by możliwość backupu postów do pobrania. Tyle lat, tyle wspomnień. Mam nadzieje że to nie przepadnie.
    " I'll tell you one thing about the universe, though. The universe is a pretty big place. It's bigger than anything anyone has ever dreamed of before. So if it's just us... seems like an awful waste of space. Right?"

  16. #1656
    Bla Bla Bla kiko90's Avatar
    Join Date
    26th Sep 2006
    Location
    Poland
    Age
    26
    Posts
    5,823
    Rep Power
    50

    Default

    Quote Originally Posted by Dragon View Post
    Ciekawe czy istniała by możliwość backupu postów do pobrania. Tyle lat, tyle wspomnień. Mam nadzieje że to nie przepadnie.
    A webarchive nie obsługuje takich stron [forum] ?

    Ps. Wiedzieliście o alternatywnej wersji Fifty Sixty?

  17. #1657

    Default

    Cóż, lepiej się pożegnać wcześniej niż wcale, pewnie jeszcze forum będzie tak funkcjonować przez jakiś czas.
    Naprawdę miło było Was wszystkich poznać, wiele wspomnień zostanie z nami na zawsze. Trzymajcie się! : )
    ^PS Zawsze podobały mi się te lili-emotki.

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •