Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 21 to 40 of 57

Thread: Noworoczne postanowienia...

 1. #21
  Super Alizée Fan spec_u's Avatar
  Join Date
  23rd Feb 2006
  Location
  Lilly Town !
  Age
  30
  Posts
  634
  Rep Power
  31

  Default

  hehe troche tego jest, ale od pocz±tku:

  - pisaæ wiêcej na forum ! (ostatni post 2 tygodnie temu... a ¶rednia postów w grudniu... 4 !) , wiêc statystyka mówi sama za siebie, ale mam nadzije, ¿e od stycznia bêde mia³ wiêcej wolnego w pracy i bêdzie ok ; )))

  - zmieniæ studia xD

  - fajki - OFF

  - wkoñcu zacz±æ prowadziæ zdrowy tryb ¿yci± ;asdf

  - spaæ wiêcej ni¿ 5-6 godz.

  - no i do tego koncercik Lili i bêdzie udany 2007 rok. ;- )))

 2. #22
  Lilly town est un rêve... Moderator (PL) Czesteros's Avatar
  Join Date
  23rd Nov 2004
  Location
  Poland -> Poznañ
  Age
  31
  Posts
  10,422
  Rep Power
  73

  Default

  Nowe postanowienie: Nie pije wódki

  My GG: 4654525
  If i could fly ...

 3. #23
  Norbidinho
  Guest

  Default

  Zdac 1 kl. LO, graæ jeszcze lepiej w noge

 4. #24
  Alizée Fan
  Join Date
  20th Dec 2006
  Location
  Szczecin, Poland
  Posts
  185
  Rep Power
  27

  Default

  NIe siedziec tyle przed kompem i wychodzic na jumpry

  PLAY HARD! GO PRO!
  WATCH LONG! FALL IN LOVE!

 5. #25
  Super Alizée Fan André81's Avatar
  Join Date
  4th Aug 2006
  Posts
  585
  Rep Power
  30

  Default

  Ja mam dwa postanowienia :

  - Piwo tylko w soboty (za czêsto ostatnio pije)

  - Mniej w tym roku roboty ( wiêcej luzu , bo przez ostatnie pó³ roku harowa³em jak opêtany)

  To by by³o na tyle

 6. #26
  GameTag: Konrado87PL
  Join Date
  23rd Apr 2006
  Location
  siê bior± dzieci ???
  Age
  30
  Posts
  3,146
  Rep Power
  40

  Default

  po obejzeniu koncertu Mylene Farmer z A Barca to mam postanowienie za jak Ona bedzie w Polsce to napewno wybiore sie na koncert 7. #27
  Super Alizée Fan
  Join Date
  28th Mar 2006
  Location
  Poznañ//Pologne
  Age
  40
  Posts
  888
  Rep Power
  32

  Default

  ja ¿adnych postanowieñ nie powzi±³em na ten rok
  YEEEAH!!!

 8. #28
  Zawsze...Na Zawsze...Lili cody's Avatar
  Join Date
  10th Dec 2006
  Location
  Kraków-Cracovie-Cracow | Polska-Pologne-Poland
  Age
  30
  Posts
  519
  Rep Power
  29

  Default

  primo:Zdac maturke
  secundo:Wakacje na Korsyce!(miasto chyba znacie )
  !Nie wazne, jak dlugo sie jest razem. Wazne, Jak Piekne Sa Te Wspólne Chwile...!

 9. #29
  GameTag: Konrado87PL
  Join Date
  23rd Apr 2006
  Location
  siê bior± dzieci ???
  Age
  30
  Posts
  3,146
  Rep Power
  40

  Default

  Quote Originally Posted by cody
  primo:Zdac maturke
  secundo:Wakacje na Korsyce!(miasto chyba znacie )
  Ja bym raczej obstawil ze Korsyka jest jednak wyspa Tez o tym marze ale nie w przeciagu najblizszych lat, badzmy realni
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Korsyka 10. #30
  5w4 Dragon's Avatar
  Join Date
  15th Jul 2006
  Location
  Sosnowiec\Poland
  Age
  27
  Posts
  6,573
  Rep Power
  54

  Default

  Jemu chodzi³o o to ¿e wiemy ¿e chodzi o Ajaccio..
  " I'll tell you one thing about the universe, though. The universe is a pretty big place. It's bigger than anything anyone has ever dreamed of before. So if it's just us... seems like an awful waste of space. Right?"

 11. #31
  Norbidinho
  Guest

  Default

  Quote Originally Posted by cody
  primo:Zdac maturke
  secundo:Wakacje na Korsyce!(miasto chyba znacie )
  Powodzenia Ja tam narazie koncentruje sie tylko zeby zdac i grac w pile A w wakacje wybieram sie z kolesiem do slonecznej hiszpanii a dokladnie oczywista do Barcelony

 12. #32

  Default

  Napisz± tu trochê moich kilka noworocznych postanowieñ, mo¿e jak je napisze oficjalnie, bêdzie mi ³atwiej je spe³niæ : )Za rok powrócê do tego tematu aby napisaæ co uda³o/b±d¼ nie uda³o mi siê zrealizowaæ i aby wyznaczyæ nowe postanowienia.

  1.Byæ lepszym cz³owiekiem (byæ mi³ym, pomagaæ, nie zawadzaæ, itp: )
  2.Bardziej dbaæ o zdrowie (nie przekroczyæ 65 kg, wiêcej sportu)
  3.Ukoñczyæ semestry na studiach.
  4.Uczyæ siê jêzyka angielskiego & francuskiego (przynajmniej 4 razy w tygodniu)
  5.Nauczyæ siê lepiej korzystaæ z photoshopa.
  6.Dokoñczyæ czytan± ksi±¿kê i przeczytaæ przynajmniej jeszcze jedn±.
  7.Kupiæ prezenty moim bliskim na urodziny.
  8.Anonimowo sprawiæ komu¶ rado¶æ (Amelia mnie zainspirowa³a : )

  PS
  Wiêkszo¶æ postanowieñ ju¿ realizuje, nie ma na co czekaæ : P

  Mo¿e komu¶ pomo¿e : )
  http://praktypedia.pl/Jak_dotrzyma%C...4_noworocznych
  Last edited by A.N.ONI.M; 31st December 2009 at 00:12.

 13. #33
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  ^ Fajny artyku³ :-)

  To ja te¿ swoje generalne wymieniê:

  - byæ lepszym cz³owiekiem;
  - wykorzystaæ maksymalnie ka¿dy dzieñ;
  - w zwi±zku z powy¿szym nie pozwoliæ na co¶ takiego jak NUDA;
  - piwo/wódka sporadycznie i w uzasadnionych momentach (to ju¿ stosujê od pó³ roku i nie z³amane póki co);
  - papierosy - non (mo¿e czasem i te¿ w uzasadnionych momentach);
  - jeszcze bardziej PORZ¡DNIE uczyæ siê matematyki;
  - opanowanie japoñskiego na poziomie podstawowym;
  - byæ bardziej konkretnym i asertywnym;
  - wiedzieæ, kiedy jest czas pracy, a kiedy jest czas ¿niw (wliczam tutaj odpowiednie wysypianie siê :-))
  - nie umrzeæ w stylu karoshi;
  i mnóstwo mniejszych, których wymieniaæ mi siê oczywi¶cie nie chce.  Pzdr, PioB
  Last edited by PioB; 31st December 2009 at 19:11.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 14. #34
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  ^ Zdaæ egzaminy TELC z angielskiego;
  ^ Opanowaæ dok³adniej koreañski we w³asnym zakresie;
  ^ Zrealizowaæ plan wycieczki z ukochan± w ciep³e kraje;
  ^ Wyrobiæ pozwolenie na broñ paln±;
  ^ Poszerzyæ sw± wiedzê, tudzie¿ swe umiejêtno¶ci w zakresie patologii, czy bieg³o¶ci s±dowe z zakresu informatyki;
  ^ O¶wiadczyæ siê;


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 15. #35
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  - Je¶æ mniej s³odyczy.
  - Piæ mniej alkoholu.
  - Dostaæ siê na studia.
  - Kolejny raz odwiedziæ ciotkê na po³udniu Europy.
  Urzêdowo nieuprzejmy.

 16. #36
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Ciekawe, czy kto¶ z Was ju¿ zd±¿y³ z³amaæ jakie¶ postanowienie. Ja póki co mocno siê trzymam.  Pzdr, PioB

 17. #37
  Lilly town est un rêve... Moderator (PL) Czesteros's Avatar
  Join Date
  23rd Nov 2004
  Location
  Poland -> Poznañ
  Age
  31
  Posts
  10,422
  Rep Power
  73

  Default

  - Piæ mniej alkoholu !

  My GG: 4654525
  If i could fly ...

 18. #38
  Sylwester,Lilly Fan sylvog83's Avatar
  Join Date
  29th Jun 2009
  Location
  PL
  Age
  34
  Posts
  1,124
  Rep Power
  25

  Default

  Quote Originally Posted by CZESTER View Post
  - Piæ mniej alkoholu !
  Hehe my¶la³em o tym ¿eby mniej spo¿ywaæ trunków w nowym roku,ale niemam co siê oszukiwaæ póki mam pracê i jest troche kasy to raczej nie wytrzyma³bym d³ugo bez piwkaale powodzenia CZESTER

 19. #39

  Default

  Quote Originally Posted by PioB View Post
  Ciekawe, czy kto¶ z Was ju¿ zd±¿y³ z³amaæ jakie¶ postanowienie. Ja póki co mocno siê trzymam.  Pzdr, PioB
  Dzi¶ by³o ciê¿ko... : ) Trzy razy zaczyna³em dzieñ i ju¿ my¶la³em, ¿e nie zrealizujê tego co sobie zaplanowa³em. Jednak gdy wsta³em po raz trzeci i sobie pos³ucha³em Alizee na MP3 to dosta³em takiej energii, ¿e wszystko zrobi³em co mia³em zaplanowane... : )

 20. #40
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  My¶lê, ¿e to ju¿ dobry czas, aby podsumowaæ - przynajmniej w moim przypadku - postanowienia, które z³o¿y³em blisko rok temu.

  No to jedziemy:

  Quote Originally Posted by PioB View Post
  - byæ lepszym cz³owiekiem;
  Ciê¿ko mi oceniæ, wiêc zostawiam bez oceny.

  - wykorzystaæ maksymalnie ka¿dy dzieñ;
  Nie za bardzo siê uda³o (a nawet NIE ZA BARDZO...), ale nie jest tragicznie.

  - w zwi±zku z powy¿szym nie pozwoliæ na co¶ takiego jak NUDA;
  Heh, chyba wiadomo jak z tym wysz³o, widz±c wcze¶niejsze postanowienie i jego efekty. :-P

  - piwo/wódka sporadycznie i w uzasadnionych momentach (to ju¿ stosujê od pó³ roku i nie z³amane póki co);
  To siê UDA£O.

  - papierosy - non (mo¿e czasem i te¿ w uzasadnionych momentach);
  Jak wy¿ej.

  - jeszcze bardziej PORZ¡DNIE uczyæ siê matematyki;
  Równie¿ wysz³o.

  - opanowanie japoñskiego na poziomie podstawowym;
  Te¿ jak wcze¶niej.

  - byæ bardziej konkretnym i asertywnym;
  Tu nie za bardzo, ale nie jest ¼le. ;-P

  - wiedzieæ, kiedy jest czas pracy, a kiedy jest czas ¿niw (wliczam tutaj odpowiednie wysypianie siê :-))
  Mo¿e byæ, ale mog³o byæ lepiej. ;-P

  - nie umrzeæ w stylu karoshi;
  Jak widaæ - ¿yjê, wiêc jest OK.

  Reasumuj±c: przyjmuj±c, ¿e uda³o mi siê wykonaæ 5/9 postanowieñ - mogê powiedzieæ, ¿e jest ca³kiem nie¼le. Niebawem pora na przygotowanie kolejnej listy...
  Last edited by PioB; 7th December 2010 at 00:47.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •