Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 1 of 27 12311 ... LastLast
Results 1 to 20 of 523

Thread: K±cik Fotograficzny

 1. #1
  Master Blaster ;) croolik's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  Kraków-Cracovie-Cracow | Polska-Pologne-Poland
  Age
  36
  Posts
  2,907
  Rep Power
  46

  Default Zdjêæ parê. :)

  Zamieszczam tutaj pierwsze dwie (z czterech) czê¶ci zdjêæ z mojego niedawnego pobytu we Francji. Kto chce mo¿e rzuciæ okiem.

  <<Pierwsza czê¶æ zdjêæ z mojego krótkiego pobytu we Francji na prze³omie listopada i grudnia.

  Mende (18/11-29/11), departament Lozere ( 48 ), region Languedoc-Roussillon, górki Cevennes


  Port w Lyonie, widok z autobusu.

  Kuba Rozpruwacz czu³by siê tu jak ryba w wodzie.

  Most Notre Dame, XII w., z prawej budynek z charakterystycznym dachem w kszta³cie odwróconego spodu ³odzi (swego czasu w regionie osiedlili siê budowniczowie statków).

  Katedra Notre Dame, XIII/XIV w.

  Pomnik papie¿a Urbana V zwi±zanego z regionem (papie¿ ten rezydowa³ w Avignionie).  Pomnik poleg³ych podczas II w.¶., w Algierii oraz w Indochinach.

  W tle górka z krzy¿em, taki Giewont.

  C(r)OOL'ik fait spinner le week-end.

 2. #2
  Master Blaster ;) croolik's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  Kraków-Cracovie-Cracow | Polska-Pologne-Poland
  Age
  36
  Posts
  2,907
  Rep Power
  46

  Default


  ¦redniowieczna ³a¼nia.

  Jedno z czterech mauzoleów rzymskich na terenie dzisiejszej Francji.

  Zabytek (mauzoleum) odkopano w XVII lub XVIII w., czê¶æ kamieni rozkradziono, czê¶æ zosta³a w pó¼niejszym czasie odzyskana. Niestety nie wiadomo, który gdzie siê znajdowa³.


  Klatki schodowe typowe dla dawnej zabudowy miejskiej w Mende.


  Kolejna porcja zdjêæ. Tym razem z Millau, które sta³o siê szerzej znane wraz z otwarciem najwy¿szego wiaduktu na ¶wiecie ( http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiadukt_Millau ), nad dolin± rzeki Tarn.
  Wiadukt wygl±da naprawdê imponuj±co.

  Millau (23/11/06), region Midi-Pyrenees, departament Aveyron (12).


  Wiadukt spowity w chmurach, widok z parkingu widokowego (jeszcze niedokoñczonego).

  Stare hale targowe (1899).

  XVII-wieczne ³a¼nie.

  Wiadukt, widok z autostrady dojazdowej.

  Wie¿a oktogonalna, XVII w. (tu¿ obok znajduje siê wie¿a kwadratowa z XII w.).

  Fontanna na jednym z placyków miejskich.
  >>
  C(r)OOL'ik fait spinner le week-end.

 3. #3
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Wy¶mienite ¯eby nie by³o oprócz fotek z laskami, lubiê tesh takie No no Croolik musimy otworzyæ agencjê fotograficzn±


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 4. #4
  5w4 Dragon's Avatar
  Join Date
  15th Jul 2006
  Location
  Sosnowiec\Poland
  Age
  27
  Posts
  6,573
  Rep Power
  54

  Default

  Zaje... fotki Croolik... Ten wiadukt jest ogromny... Kiedy ja zrobie takie fotki...
  " I'll tell you one thing about the universe, though. The universe is a pretty big place. It's bigger than anything anyone has ever dreamed of before. So if it's just us... seems like an awful waste of space. Right?"

 5. #5
  Mega Alizée Fan slawekebi's Avatar
  Join Date
  30th Jun 2006
  Location
  Bogatynia
  Age
  28
  Posts
  2,283
  Rep Power
  37

  Default

  ulala fantastyczne foty! dziêki, ¿e siê nimi podzieli³e¶.. zawsze móg³ powiedzieæ znajomym, ¿e mam foty z Francji

 6. #6
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Quote Originally Posted by <Dragon>
  Zaje... fotki Croolik... Ten wiadukt jest ogromny... Kiedy ja zrobie takie fotki...
  £ap za aparat, no i w miasto szukaæ obiektów dla obiektywu


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 7. #7
  " Savoir Aimer " Italiano's Avatar
  Join Date
  23rd Apr 2006
  Location
  Polonia - Pologne - Poland ( Rzeszów )
  Age
  28
  Posts
  1,085
  Rep Power
  32

  Default

  ¶wietne zdjêcia, jak masz wiêcej to zapodaj

 8. #8
  Lilly town est un rêve... Moderator (PL) Czesteros's Avatar
  Join Date
  23rd Nov 2004
  Location
  Poland -> Poznañ
  Age
  31
  Posts
  10,422
  Rep Power
  73

  Default

  No no super fotki Croolik

  My GG: 4654525
  If i could fly ...

 9. #9
  Master Blaster ;) croolik's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  Kraków-Cracovie-Cracow | Polska-Pologne-Poland
  Age
  36
  Posts
  2,907
  Rep Power
  46

  Default

  Quote Originally Posted by SwistaQ
  Wy¶mienite ¯eby nie by³o oprócz fotek z laskami, lubiê tesh takie No no Croolik musimy otworzyæ agencjê fotograficzn±
  Agencjê, ok, czy fotograficzn± siê jeszcze zobaczy...

  Zdjêæ mam w sumie ponad 500.
  Niestety wiêkszo¶æ jest do¶æ ciemna - jedyne czego mi brakowa³o to pogoda.

  P.S. Wiadukt rzeczywi¶cie niesamowity. Szkoda, ¿e na samym wiadukcie s± do¶æ wysokie nieprzezroczyste bandy bezpieczeñstwa - widok z samego wiaduktu by³by nieporównywalny do czegokolwiek.
  C(r)OOL'ik fait spinner le week-end.

 10. #10
  Mega Alizée Fan slawekebi's Avatar
  Join Date
  30th Jun 2006
  Location
  Bogatynia
  Age
  28
  Posts
  2,283
  Rep Power
  37

  Default

  Chcê siê Ciebie @croolik cosik zapytaæ: ile trza wydaæ pieniêdzy na tak± podró¿? rozumiem, ¿e auto prywatne

 11. #11
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Croolik napewno autostopem Nogê zadar³ do góry i jush piêkna tirówka siê zatrzyma³a <joke> Bracie


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 12. #12
  Master Blaster ;) croolik's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  Kraków-Cracovie-Cracow | Polska-Pologne-Poland
  Age
  36
  Posts
  2,907
  Rep Power
  46

  Default

  Quote Originally Posted by slawekebi
  Chcê siê Ciebie @croolik cosik zapytaæ: ile trza wydaæ pieniêdzy na tak± podró¿? rozumiem, ¿e auto prywatne
  Szczerze? Nie wiem.
  Autobus w dwie strony kosztuje 550 PLN, podró¿ poci±gami regionalnymi TER na miejscu to oko³o 40 EUR za 400 km.
  Akurat tak siê sk³ada, ¿e za autobus i poci±gi dosta³em zwrot pieniêdzy, natomiast na miejscu mia³em zapewniony nocleg, jedzenie i transport.

  W przypadku hotelu nale¿y liczyæ oko³o 50 EUR za noc (tak s±dzê).
  C(r)OOL'ik fait spinner le week-end.

 13. #13
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Quote Originally Posted by croolik
  Quote Originally Posted by slawekebi
  Chcê siê Ciebie @croolik cosik zapytaæ: ile trza wydaæ pieniêdzy na tak± podró¿? rozumiem, ¿e auto prywatne
  Szczerze? Nie wiem.
  Autobus w dwie strony kosztuje 550 PLN, podró¿ poci±gami regionalnymi TER na miejscu to oko³o 40 EUR za 400 km.
  Akurat tak siê sk³ada, ¿e za autobus i poci±gi dosta³em zwrot pieniêdzy, natomiast na miejscu mia³em zapewniony nocleg, jedzenie i transport.

  W przypadku hotelu nale¿y liczyæ oko³o 50 EUR za noc (tak s±dzê).
  I tak podró¿uj± nasi MOD'owie


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 14. #14
  Master Blaster ;) croolik's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  Kraków-Cracovie-Cracow | Polska-Pologne-Poland
  Age
  36
  Posts
  2,907
  Rep Power
  46

  Default

  Czê¶æ czwarta. Czê¶æ trzecia nied³ugo.

  Chalon sur Saone (08/12/06), region Burgundia, departament Saone-et-Loire (71).


  Bulwar nad rzek± Saone. W ten dzieñ w wiêkszo¶ci departamentów by³ og³oszony stan ostrzegawczy ze wzglêdu na si³ê wiatru. Cudem nie zwia³o mnie do wody.

  Centrum Chalon.

  Muzeum Denon.


  Pomnik rodziny, która przyczyni³a siê do zbudowania wodoci±gów miejskich. W tle - s±d.


  Merostwo.

  "Le Pouce" - bezp³atne busiki kursuj±ce po centrum miasta.

  Obelisk.
  C(r)OOL'ik fait spinner le week-end.

 15. #15
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Code:
  Czê¶æ czwarta. Czê¶æ trzecia nied³ugo
  Hehehe


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 16. #16
  Super Alizée Fan André81's Avatar
  Join Date
  4th Aug 2006
  Posts
  585
  Rep Power
  30

  Default

  Fajnie sobie tak pozwiedzaæ Ja jade w 2007 do tej francji , nie ma co Croolik zdjêæia rewelacyjne dziêki.

 17. #17
  Master Blaster ;) croolik's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  Kraków-Cracovie-Cracow | Polska-Pologne-Poland
  Age
  36
  Posts
  2,907
  Rep Power
  46

  Default

  Czê¶æ trzecia, a zarazem ostatnia.

  Montceau-les-Mines (29/11/06-10/12/06), region Burgundia, departament Saone-et-Loire (71). Mieszka³em tam w latach 1997-2000.
  Jak nazwa wskazuje - mines (kopalnie) - jest to miasto po³o¿one w dawnym zag³êbiu górniczym.
  CAR, centrum kulturalne.

  Plac ko¶cielny. Z prawej pomnik w kszta³cie lampy górniczej.

  Wej¶cie na sto³ówkê (cantine) w budynku mojego by³ego liceum - Lycee Henri Parriat.

  "Do czego s³u¿y liceum? Na pewno nie do tego, aby zapewniæ wam lepsz± przysz³o¶æ" - napis na murze okalaj±cym liceum.

  Wej¶cie na teren liceum.

  Typowa zabudowa na osiedlu domków górniczych ('bli¼niaki').

  Polska kaplica.

  Piramida w parku St Louis powsta³ym na zrekultywowaym terenie pokopalnianym.

  Jedna ze ¶luz na Kanale Centralnym.  Merostwo.

  W tym budynku mieszka³em ca³e 3 lata. Chlip.

  "Drapacze chmur" nad Lac du Plessis.
  C(r)OOL'ik fait spinner le week-end.

 18. #18
  Master Blaster ;) croolik's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  Kraków-Cracovie-Cracow | Polska-Pologne-Poland
  Age
  36
  Posts
  2,907
  Rep Power
  46

  Default

  Ci±g dalszy.

  Pomnik w ho³dzie pomordowanym mieszkañcom regionu w czasie II w.¶.

  Stacyjka.

  Port na Kanale Centralnym.

  Port wieczorow± por±. W tle £ucja. Wiêcej na kolejnych zdjêciach.

  £apaæ z³odzieja!

  Kolej± w sin± dal...
  Z lewej budynek dawnej szko³y dla ch³opców. Z prawej ponownie £ucja.

  Ponownie merostwo.

  Jeden z podnoszonych mostów na Kanale Centralnym.

  £ucja (vel Lucy) w ca³ej okaza³o¶ci.

  Ponownie LHP.

  Nowa sala gimnastyczna (gymnase) LHP.


  C(r)OOL'ik fait spinner le week-end.

 19. #19
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Hahahaha ten Miko³aj najlepszy


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 20. #20
  Lilly town est un rêve... Moderator (PL) Czesteros's Avatar
  Join Date
  23rd Nov 2004
  Location
  Poland -> Poznañ
  Age
  31
  Posts
  10,422
  Rep Power
  73

  Default

  No no fotki fajne Dziêki Croolik

  My GG: 4654525
  If i could fly ...

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •