Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 1 of 93 1231151 ... LastLast
Results 1 to 20 of 1841

Thread: ‹‹ Co ciekawego w kraju i na ¶wiecie ››

 1. #1
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Lightbulb ‹‹ Co ciekawego w kraju i na ¶wiecie ››

  W tym topic'u przedstawiamy ogólne newsy ze ¶wiata i z kraju oraz prowadzimy dyskusjê na ten temat

  Zacznê wstrz±saj±cymi newsami o wyrodnej matce:

  http://edition.cnn.com/2006/LAW/11/2....ap/index.html


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 2. #2
  Super Alizée Fan
  Join Date
  7th Dec 2004
  Location
  Police / Poland
  Posts
  771
  Rep Power
  35

  Default

  Ja pierd... i na sam koniec dnia bo ide wlasnie spac przeczytalem taka wiadomosc... kto zabija dziecko w mikrofalówce? bo chyba nie cz³owiek?

 3. #3
  Certified Liliac
  Join Date
  30th Oct 2006
  Age
  30
  Posts
  1,045
  Rep Power
  31

  Default

  WTF! Co to ma byæ ja sie pytam!! To sie zdenerwowa³em. ¯eby k***a dziecko mog³o sie obroniæ. Ale nie. Matce odwali³o a dziecko nawet obroniæ sie nie mog³o. Sk±d sie tacy ludzie bior±!? Normalnie mnie zatka³o jak to czyta³em. Co ta baba mia³a we ³bie ¿e na taki okrutny pomys³ wpad³a. Swiat schodzi na psy. Apokalipsa by³aby chyba najlepszym wyj¶ciem.


  "Now pierce through my heart which is in love"

 4. #4
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Kto wie, czy nie jednym z objawów Apokalipsy s± takie nieludzkie zachowania...


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 5. #5
  Certified Liliac
  Join Date
  30th Oct 2006
  Age
  30
  Posts
  1,045
  Rep Power
  31

  Default

  No fakt. Bo zwierzêta sie tak nie zachowuj±. A co dopiero istoty my¶l±ce. Nie jest dobrze na ¶wiecie. To fakt. Smutny ale fakt.


  "Now pierce through my heart which is in love"

 6. #6
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  http://film.onet.pl/0,0,1442638,wiadomosci.html

  Niech spoczywa w pokoju[*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*] By³ jednym zwielu najwybitniejszych postaci polskiego kina ;( ;(


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 7. #7
  Certified Liliac
  Join Date
  30th Oct 2006
  Age
  30
  Posts
  1,045
  Rep Power
  31

  Default

  O tym smutnym fakcie s³ysza³em ju¿. To wielka strata gdy umiera taka znamienito¶æ . RIP[*][*][*]


  "Now pierce through my heart which is in love"

 8. #8
  Super Alizée Fan
  Join Date
  7th Dec 2004
  Location
  Police / Poland
  Posts
  771
  Rep Power
  35

  Default

  Osz kurcze nie wiedzia³em, dopiero teraz sie dowiedzia³em
  Swietny aktor, respect dla niego .
  [*]

 9. #9
  Lilly town est un rêve... Moderator (PL) Czesteros's Avatar
  Join Date
  23rd Nov 2004
  Location
  Poland -> Poznañ
  Age
  31
  Posts
  10,422
  Rep Power
  73

  Default

  Racja niech spoczywa w pokoju[*]

  My GG: 4654525
  If i could fly ...

 10. #10
  5w4 Dragon's Avatar
  Join Date
  15th Jul 2006
  Location
  Sosnowiec\Poland
  Age
  27
  Posts
  6,573
  Rep Power
  54

  Default

  Kur...a SwistaQ to co mi przes³a³e¶ na mail... To ja pier...... Brak mi s³ów...


  (Kto dosta³ ten wie....)
  " I'll tell you one thing about the universe, though. The universe is a pretty big place. It's bigger than anything anyone has ever dreamed of before. So if it's just us... seems like an awful waste of space. Right?"

 11. #11
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Quote Originally Posted by <Dragon>
  Kur...a SwistaQ to co mi przes³a³e¶ na mail... To ja pier...... Brak mi s³ów...


  (Kto dosta³ ten wie....)
  Dodam, ¿e to jeden z mniej drastycznych filmików z Iraku'u...


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 12. #12
  5w4 Dragon's Avatar
  Join Date
  15th Jul 2006
  Location
  Sosnowiec\Poland
  Age
  27
  Posts
  6,573
  Rep Power
  54

  Default

  No ja wiem.
  Szczerze to ja wcze¶niej nie widzia³em filmów na których naprawdê ginie cz³owiek...
  " I'll tell you one thing about the universe, though. The universe is a pretty big place. It's bigger than anything anyone has ever dreamed of before. So if it's just us... seems like an awful waste of space. Right?"

 13. #13
  Spocony Grubas Wegeta's Avatar
  Join Date
  6th May 2006
  Location
  Warszawa
  Age
  27
  Posts
  608
  Rep Power
  30

  Default

  A mógby kto¶ i mi wys³aæ ten filmik? wegeta14@o2.pl
  GG:6129022

 14. #14
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Quote Originally Posted by Wegeta
  A mógby kto¶ i mi wys³aæ ten filmik? wegeta14@o2.pl
  http://www.zshare.net/video/april-20...illed-wmv.html


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 15. #15
  Super Alizée Fan
  Join Date
  7th Dec 2004
  Location
  Police / Poland
  Posts
  771
  Rep Power
  35

  Default

  Ogl±da³em ten filmik, ten i kilka innych z Iraku. Przesada...
  Odechciewa siê je¶æ, tak¿e nie polecam przed posi³kiem

 16. #16
  Spocony Grubas Wegeta's Avatar
  Join Date
  6th May 2006
  Location
  Warszawa
  Age
  27
  Posts
  608
  Rep Power
  30

  Default

  Okej... spróbujemy. Juz siê ¶ci±ga a ja ide sobie je¶æ zrobiæ
  GG:6129022

 17. #17
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Stan wojenny zosta³ wprowadzony 13 grudnia 1981 r. Uchwa³± Rady Pañstwa z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze wzglêdu na bezpieczeñstwo pañstwa (Dz.U. Nr 29, poz. 155) na terenie ca³ego kraju, podjêt± na polecenie samozwañczej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Zniesiono go 22 lipca 1983.

  Oficjalnym powodem og³oszenia stanu wojennego by³a pogarszaj±ca siê sytuacja gospodarcza kraju, której przejawami by³y m.in. brak zaopatrzenia w sklepach (tak¿e ¿ywno¶ci), oraz zagro¿enie bezpieczeñstwa energetycznego w kraju wobec zbli¿aj±cej siê zimy.

  Za najwa¿niejszy argument uznano gro¼bê interwencji zbrojnej przez pozosta³e pañstwa Uk³adu Warszawskiego. W³adze komunistyczne wskazywa³y swoich nowych przeciwników politycznych jako przyczynê powsta³ej sytuacji. Stan wojenny wprowadzono w 16 miesiêcy po strajkach w 1980, które doprowadzi³y do powstania Solidarno¶ci i odwil¿y politycznej w Polsce.

  Today: http://wiadomosci.onet.pl/1449940,11,item.html

  Jaruzelski zamordowa³ najpiêkniejsz± rzecz jaka wydarzy³a siê w historii Polski narodow± i spo³eczn± SOLIDARNO¦? !! Zabi³ NADZIEJ? !! Zginê³o oko³o 100 osób - cze¶æ ich pamiêci !!![*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*][*]


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 18. #18
  Super Alizée Fan
  Join Date
  7th Dec 2004
  Location
  Police / Poland
  Posts
  771
  Rep Power
  35

  Default

  Ojciec mi opowiada³ jak kiedys wraca³ podpity od kumpla by³a godzina po 22 i go Zomo goni³o, jak im uciek³ w bezpieczne miejsce to dupe im pokaza³ hehehe... G³upia w³adza i zacofanie co tu wiecej powiedziec

 19. #19
  Super Alizée Fan
  Join Date
  28th Mar 2006
  Location
  Poznañ//Pologne
  Age
  40
  Posts
  888
  Rep Power
  32

  Default

  jak siê zacz±³ stan wojenny to mialem 4/5 lat i matka mi opowiada³a ¿e widz±c oddzia³y ZOMO zapyta³em co to za panowie z pa³kami a matka mi odpowiedzia³± ¿e to s± Zomowcy a ja na to podobno odpar³em : "- a czy ci Zomowcy s± z Krainy Zomowców ???"
  hehe mia³o siê to poczucie humoru
  YEEEAH!!!

 20. #20
  Super Alizée Fan
  Join Date
  10th Aug 2005
  Posts
  860
  Rep Power
  33

  Default

  .................................................. ............. .................................................. ...................................
  Last edited by Dziewczyna; 16th February 2012 at 19:34.

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •