Jazz znowu siê bawi w archeologa i odkopuje prehistoryczne tematy .

...

http://mes-elegies.tumblr.com/

Posty o Alizée te¿ bêd±, na razie nie zd±¿y³am wiele napisaæ .