Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 21 to 40 of 47

Thread: S³uchanie muzyki

 1. #21
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  ja bardzo lubie te odglosy wydawane przez plyte i igle, no i tu ustawianie igielki na odpowiednia sciezke niestety gramofon to ja i mam, ale plyt ni ma, bo jak bylem maly - 10-12 lat, to fruwaly one pamietam lekcje muzyki w podstawowce, jak profesorka zapuscila muzyke klasyczna na gramofonie, cosik pieknego to jak Krogi jakbedziesz mial kiedys mozliwosc wysluchania plyty tego rodzaju, to polecam


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 2. #22
  Alizée Fan
  Join Date
  16th May 2005
  Location
  Olsztyn
  Posts
  462
  Rep Power
  32

  Default

  SwistaQ, w takim razie zachêcam do przejrzenia winyli na Allegro. Tam a¿ siê roi od tego rodzaju plyt Królowej.
  QUEEN(1971-2006): The Legend Lives On...

  'Je¶li nie wrócê jutro
  o tej samej porze
  ¯yjcie dalej, ¿yjcie dalej...'.

 3. #23
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  dzieki za podpowiedz Mariusz, bo w sumie nigdy w ten dzial Allegro nie zagladalem oka poluka w koncu gwiazdka sie zbliza a ja jedyna pociecha rodzicow


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 4. #24
  Alizée Fan
  Join Date
  16th May 2005
  Location
  Olsztyn
  Posts
  462
  Rep Power
  32

  Default

  Polecam ci te¿ zajrzenie do tematu o Freddiem, bo zdaje siê prosile¶ o jakie¶ tapety. to powinno ciê po czê¶ci zadowoliæ.
  QUEEN(1971-2006): The Legend Lives On...

  'Je¶li nie wrócê jutro
  o tej samej porze
  ¯yjcie dalej, ¿yjcie dalej...'.

 5. #25
  Mega Alizée Fan
  Join Date
  13th Oct 2003
  Location
  zyrardów
  Posts
  1,307
  Rep Power
  40

  Default

  Oto co mi pozosta³o z tamtej epoki i podobnie jak SwistaQ bawi³em siê p³ytkami których w szafie by³o od groma, ca³a wielka kolekcja któr± wraz z rodzeñstwem zniszczyli¶my (dzisiaj bym wiele odda³ by przywróciæ je) sprzêt grajacy zosta³ jednak brakuje mi do niego ig³y, Gdzie mo¿na takow± dostaæ (gramofonik siê marnuje w "czê¶ci sk³adowej mieszkania" )


  gg:1848546 / WPkontakt:dziura44 www.hahm-pol.webpark.pl

 6. #26
  Norbidinho
  Guest

  Default

  Te¿ mam taki sprzet na chacie Nawet moj tatus ma troche plytek typu Abba i jakies jeszcze ale juz tego nie uzywa sie u z 10 lat

 7. #27
  Mega Alizée Fan
  Join Date
  18th Oct 2003
  Location
  CG :) Grudzi±DZ :D
  Posts
  1,674
  Rep Power
  41

  Default

  Moi rodzice jak us³yszeli ze chce wydac ok.300 z³ na single Lili to mi szlaban na kieszonkowe zrobili.Ale i tak mam kilka (niestety bez ACC na ktorym mi najbardziej zale¿a³o)
  Rozumiem to, moi pewnie by tak samo zrobili, ale ja kupujê sobie singielka np. co 2 miesi±ce i to bnie wygl±da tak strasznie, bo to tak "ma³ymi porcjami" i w ten sposób mam ju¿ równo 10 singli Lilli Polecam tê metodê Robiê tak teraz z Myly, tyle, ¿e ¶wiêta nadchodz±, wiêc wstrzyma³em siê z moimi dzia³aniami na rzecz prezentów, które wypada kupiæ

  No cóz, ja te¿.Posiadanie orygina³u kupionego w sklepie ( nie na aukcji chocia¿by)to dla mnie powód do dumy.Czuje wtedy jak±¶ satysfakcje i rado¶æ.
  Có¿, je¶li na aukcji jest to orygina³, mam peweno¶æ co do tego, to kupienie p³yty w dobrym stanie po okazyjnej cenie bardzo mi siê podoba. (np. za Lalize wersjê niemieck± da³em 13 z³ )

  Muzyka jest dobrem luksusowym - nie staæ ciê, nie musisz s³uchaæ.
  Jednak muzyka jest czym¶ wiêcej ni¿ tylko przyjemno¶ci±. C'est la vie

  Poleca³bym raczej rozwi±zanie alternatywne w tym przypadku - nagrywanie piosenek z radia

  Niestety, nasza mentalno¶æ t³umi uczciwych ludzi

  W ramach dygresji - dzi¶ szuka³em gazety "Nowy dzieñ", by³a tam do³±czona bardzo ³adnie wydana p³yta Budki suflera (dla mamy). Szuka³em od 8 i znalaz³em dopiero w 5. kiosku! Wszêdzie wyprzedano od 7. Sprzedawcy siê ¶mieli patrz±c co to siê wyrabia.

  Wniosek jest jeden - jesli ca³y nak³ad dzi¶ zejdzie (nie wiem, jak du¿y jest) to oznaczza to, ¿e ludzie pragn± oryginalnych p³yt - wina lezy po stronie firm. Gdyby obni¿yli cenê p³yt, to sprzeda³oby siê wiêcej, a to oznacza³oby wiêcej pieniêdzy na promocjê artystów, godnych artystów i wiêcej sprzedanych p³yt, a to oznacza³oby wiêcej pieniêdzy i ko³o siê ci±gnie. Tylko kto¶ musi zacz±æ, a firmy fonograficzne nie s± dla siebie konkurencj±, tylko siê ¶wietnie dogaduj± - cena nigdy nie zejdzie Pozabijaæ polskich wydawców, naprawdê :[
  www.mylene.pl <-- ¦wiat Mylene Farmer

 8. #28
  Mega Alizée Fan Hunti's Avatar
  Join Date
  11th Jul 2005
  Location
  Warsaw - Poland
  Age
  25
  Posts
  2,427
  Rep Power
  39

  Default

  co do mojej "wiezy" to mozecie mi wierzyc na slowo, bo to trudno wieza nazwac... Jest jedna pozadna, ale ta okupuja rodzice, wiec pozostaje mi moj "grajek". Nie znam sie na technice, ale to jest sprzet zupelnie jak nie z tej epoki
  Bratnia duszo! Jeszcze dochodzi do tego dudnienie w uszach i "¶cisk" w g³owie. Wtajemniczeni wiedz± o co chodzi .
  - Taak... Mam to co tydzien w piatek, sasiedzi z dolu urzadzaja zawsze jakas impreze.
  A co do obnizenia cen, to i tak piractwo by zostalo. Tak to jest. Po co ma sie placic 20/30/40/50/60 zl jak wystarczy pare minut i ma sie to samo za darmo. Jestem bardzo zrazona do sciagania mp3 z sieci, bo kiedys ukradli mi telefon, dosc kosztowny zreszta i nie tlumacze odtad zadnej kradziezy.

 9. #29
  Alizée Fan
  Join Date
  7th Oct 2005
  Location
  Korea Po³udniowa / Warszawa
  Posts
  428
  Rep Power
  31

  Default

  Quote Originally Posted by waRcoR
  o tym wysokiej jako¶ci sprzecie w³asnie wspomni³em, i tu jest ma³a ró¿nica, bo Ty s³uchasz muzyki przy u¿yciu zwyk³yzh g³o¶niczków za 20z³ (bez urazy tu tylko daje przyk³ad zwyk³ych g³o¶niczków) i karty sound blaster 128 (tak przypuszczam) po³±czonych zwyk³ym kabelkiem od tych g³o¶niczków przy czym te zasilacze w tych g³o¶niczkach s± takie "znakomite" ¿e ach strack o tym mówiæ. Dlatego nie widzisz ró¿nicy ze s³uchania z komputera a zwyk³ego radiomagnetofonu.
  Akurat mam g³o¶niki Creative'a za 200+ z³ i karte SB Live 24-bit, wiêc jak na sprzêt komputerowy nie jest to s³aby zestaw. Jednak porównuj±c jako¶æ d¼wiêku u mnie do d¼wiêku z wie¿y mojego kumpla, widaæ kolosalna ró¿nicê (na korzy¶æ wie¿y oczywi¶cie).

  ja zauwa¿am ró¿nice i to potê¿n±, s³uchaj±c muzyki u kolegi z wiezy Sharp`a z systemem 5.1 d¼wiêk jest ³adny (koszt oko³o 2500z³) jednak i tak bardziej czysto gra oddzielny wzmacniacz (nie zintegrowany z reszt± podzespo³ów) jak dla mnie, tylko przypuszczam ¿e gdybym chcia³ kupiæ taki sprzet jak mam teraz i to nowy wyda³bym ca³kiem niez³± sumke, ale mniejsza z tym bo nie o to tu chodzi. poprostu niezgodze siê ze z komputera nie da siê uzyskaæ ³adnej jakosci dzwieku przy niskich nak³aach finansowych.
  dobra wie¿a - koszt oko³o 1700z³ (bez systemów 5.1 itp, poprostu firmowa wieza)
  sprzêt do kompa (nie licze komputera ca³go bo wieza nadaje siê tylko do s³uchania muzyki a komputer jest wielofunkcyjny, dlatego policze tylko karte muzyczn±)
  karta muzyczna - 100z³ (to jest dobra karta)
  wzmacniacz - 250z³ (wystarczaj±cy)
  tuner - 30z³
  deck - 30z³
  ewentualnie odtwarzacz CD (choæ mamy ju¿ go w kompie) - 150z³
  kolumny - 450z³ (np altusy 140)
  ³±cznie oko³o 1100z³ + oko³o 100z³ na przewody itp = 1200z³ - i jest naprawde dobry sprzêt z którego mozna uzyskaæ porównywalny a nawet ³adniejszy d¼wiêk ni¿ z wie¿y za 1700z³ czy z wie¿y za 1200z³. to tylko kwestia gustu, przeliczenia chêci, i kasy w portfelu. ka¿dy kupuje i s³ucha z tego co on sam che i ja toleruje to bo co mi zale¿y kto na czym s³ucha, i cenie sobie tak¿e Twoja wypowied¼ bo dziêki niej mo¿na zauwa¿yæ ró¿nice itp
  tak wiêc do dzie³a - s³uchajmy
  Pozdro
  (PS nie chcia³em nikogo uraziæ tym tekstem i mam nadzieje ¿e do czego¶ takiego ne dosz³o)
  1200 z³ to nie jest niski nak³ad finansowy . Gdybym mia³ okazjê wymiany mojego sprzêtu na taki, jak ty masz, to my¶lê, ¿e nie waha³bym siê ani chwili.

  Mnie ca³y czas chodzi o to, ¿e s³uchanie mp3 na takim sprzêcie = niewykorzystywaniu jego mo¿liwo¶ci. Jak ju¿ musi byæ to stratna kompresja, to s± du¿e lepsze formaty od mp3, takie jak choæby mpc czy ogg.

  Quote Originally Posted by SwistaQ
  ja tam jestem ciekaw czy kto¶ z Was s³ucha jesio winyli albo czy lubi ten odg³os trzasków jak ig³a zosta³a opuszczona na p³ytê
  Gdzie¶ w piwnicy powinienem mieæ ten sprzêt, ale nigdy mnie jako¶ nie ci±gnê³o do niego. Mo¿e w swoim czasie siê zainteresujê .

  Quote Originally Posted by Michel
  Có¿, je¶li na aukcji jest to orygina³, mam peweno¶æ co do tego, to kupienie p³yty w dobrym stanie po okazyjnej cenie bardzo mi siê podoba. (np. za Lalize wersjê niemieck± da³em 13 z³ )
  S± jeszcze sklepy internetowe, w których oryginalne p³yty s± zwykle du¿o tañsze od tych w Empikach i pochodnych. Bardzo czêsto mo¿na te¿ trafiæ na ró¿ne promocje.

  Muzyka jest dobrem luksusowym - nie staæ ciê, nie musisz s³uchaæ.
  Jednak muzyka jest czym¶ wiêcej ni¿ tylko przyjemno¶ci±. C'est la vie
  A kto mówi, ¿e nie?

  Poleca³bym raczej rozwi±zanie alternatywne w tym przypadku - nagrywanie piosenek z radia
  Niestety, jako¶æ tych nagrañ bêdzie delikatnie mówi±c mizerna .

  Quote Originally Posted by Hunti
  Taak... Mam to co tydzien w piatek, sasiedzi z dolu urzadzaja zawsze jakas impreze.
  Ja na szczê¶cie mam spokojnych s±siadów, wiêc rzadko mam okazjê tego do¶wiadczaæ .

  A co do obnizenia cen, to i tak piractwo by zostalo. Tak to jest. Po co ma sie placic 20/30/40/50/60 zl jak wystarczy pare minut i ma sie to samo za darmo. Jestem bardzo zrazona do sciagania mp3 z sieci, bo kiedys ukradli mi telefon, dosc kosztowny zreszta i nie tlumacze odtad zadnej kradziezy.
  Ja siê nie do koñca z tym zgodzê. Piractwo by oczywi¶cie zosta³o, ale my¶lê, ¿e cena w granicach 20 z³ zachêci³a by czê¶æ s³uchaczy do zakupu oryginalnych p³yt. Nie wydaje mi siê równie¿, by ni¿sza cena spowodowa³a by spadek dochodów wytwórni, dlatego, ¿e ci którzy i tak kupuj± orygina³y mogliby wtedy kupowaæ ich wiêcej . Przynajmniej ja tak robi³bym.

 10. #30
  Mega Alizée Fan
  Join Date
  13th Oct 2003
  Location
  zyrardów
  Posts
  1,307
  Rep Power
  40

  Default

  Ja siê nie do koñca z tym zgodzê. Piractwo by oczywi¶cie zosta³o, ale my¶lê, ¿e cena w granicach 20 z³ zachêci³a by czê¶æ s³uchaczy do zakupu oryginalnych p³yt. Nie wydaje mi siê równie¿, by ni¿sza cena spowodowa³a by spadek dochodów wytwórni, dlatego, ¿e ci którzy i tak kupuj± orygina³y mogliby wtedy kupowaæ ich wiêcej . Przynajmniej ja tak robi³bym.
  jak najbardziej sie z tym zgadzam, obnizenie ceny orginalnych p³yt nie przyniosloby strat, a nawet moze by i zyski mieli wieksze, gdyby orginalna p³yta kosztowa³a od 10 do 30z³ to ja bym wolal kupic orgina³ i ewentualnie zripowac sobie do mp3, a z sieci bym sciagal te kawalki ktore albo ciezko dostac albo nie dazyl bym ich wielkim zaiteresowaniem ale raz na jakis czas chcialbym sobie ich posluchac, a do tego przy okazyjnych cenach ktorych nie odczuwalby tak bardzo portfel, nie chcialo by mi sie siedziec i szukac w necie kazdego utworu oddzielnie i kompletowac ca³± p³yte (i jeszcze sciagnac ewentualnie z szumami co ostatnio sie zdaza coraz bardziej.

  gg:1848546 / WPkontakt:dziura44 www.hahm-pol.webpark.pl

 11. #31
  Mega Alizée Fan Hunti's Avatar
  Join Date
  11th Jul 2005
  Location
  Warsaw - Poland
  Age
  25
  Posts
  2,427
  Rep Power
  39

  Default

  st208 - owszem, ale starsi uzytkownicy internetu z reguly sa niezalezni finansowo, wiec przy spadku cen mogliby sobie pozwolic na kupno wiekszej ilosci plyt za 20, 30 zl. Ale internet to nie tylko ludzie zalezni finansowo, to takze masa niepelnoletnich, ktorych nie stac na kupno oryginalnej muzyki. Taki ktos nie bedzie chodzil do sklepu nawet, jezeli koszt tych plyt bedzie po prostu smieszny, bo wygodniej mu jest to sciagnac z internetu, a przy wiekszej ilosci muzyki (ziarnko do ziarnka, az zbierze sie miarka) po prostu uzna, ze to mu sie nie oplaca.

 12. #32
  Alizée Fan
  Join Date
  7th Oct 2005
  Location
  Korea Po³udniowa / Warszawa
  Posts
  428
  Rep Power
  31

  Default

  Quote Originally Posted by Hunti
  st208 - owszem, ale starsi uzytkownicy internetu z reguly sa niezalezni finansowo, wiec przy spadku cen mogliby sobie pozwolic na kupno wiekszej ilosci plyt za 20, 30 zl. Ale internet to nie tylko ludzie zalezni finansowo, to takze masa niepelnoletnich, ktorych nie stac na kupno oryginalnej muzyki. Taki ktos nie bedzie chodzil do sklepu nawet, jezeli koszt tych plyt bedzie po prostu smieszny, bo wygodniej mu jest to sciagnac z internetu, a przy wiekszej ilosci muzyki (ziarnko do ziarnka, az zbierze sie miarka) po prostu uzna, ze to mu sie nie oplaca.
  Mnie siê nie wydaje, by kupowanie p³yt by³o a¿ tak bardzo zwi±zane z niezale¿no¶ci± finansow±. Ja sam jestem wci±¿ na utrzymaniu mamy, nie pracujê, a pieni±dze wydawane przeze mnie na oryginalne p³yty pochodz± g³ównie od rodziny .

  Moim zdaniem, jak komu¶ zale¿y, to i pieni±dze siê znajd±. Nie wierzê, pomijaj±c przypadki skrajnej biedy, ¿e kto¶ nie jest w stanie wydaæ co jaki¶ czas 30-40 z³ na p³ytê swojego ulubionego zespo³u.

  Ten kto¶ o kim mówisz wcale nie musi byæ niepe³noletni i na utrzymaniu. Mo¿e to byæ równie dobrze biznesmen z kup± pieniêdzy. Wszystko sprowadza siê do sposobu my¶lenia i szacunku dla muzyków.

 13. #33
  Mega Alizée Fan
  Join Date
  13th Oct 2003
  Location
  zyrardów
  Posts
  1,307
  Rep Power
  40

  Default

  nie każdy ma tak dobrą rodzine, a co do ściaganiu z netu to zawsze będzie, ale gdyby płyty były tansze to wytwornie powiększyly by zyski bo duzo osob wolało by lupic orinał i nie miec problemów, ja np wolałem zakupic orginalnego open office niz sie przywiązywac do nielegalnego office microshitu, wole miec orginał a jest bardzo tani i mam normalną pomoc techniczną i normalne prawa do produktu a nie jak w microshicie niedosc ze trzeb zabulic od groma to nie ma sie prawa z tym nic zrobic, nie mozna ani rozkompilowac ani nic w podobie, i co im to daje to ze coraz wiecej osob firm szkol itp przesiada sie na open office bo jest tanszy i wiecej na tym zarobi. tak samo było by z muzyką ...........

  gg:1848546 / WPkontakt:dziura44 www.hahm-pol.webpark.pl

 14. #34
  Alizée Fan
  Join Date
  4th May 2005
  Location
  Poznañ moje miasto, Rataje to mój bastion / POLOGNE
  Posts
  258
  Rep Power
  32

  Default Re: S³uchanie muzyki

  1. Gdzie i jak czêsto s³uchasz muzyki?
  dom, samochód
  2. Na czym s³uchasz (magnetofon, wie¿a, komputer, walkman)?
  w domu komputer poza domem mp3 player no a w samochodzie to z odtwarzacza
  3. Wolisz s³uchaæ g³o¶no czy raczej nie?
  to zale¿y od nastroju czasami cicho a czasami trzês± sie szyby
  4. S³uchasz pojedynczych utworów czy ca³ych albumów?
  i ca³ych albumów i pojedynczych tracków
  5. Orygina³y czy mp3? A mo¿e jedno i drugie?
  raczej mp3, a wola³bym orgynalne

  6. Lubisz tzw. sk³adanki czy wolisz s³uchaæ jednocze¶nie tylko jednego wykonawcy?
  raczej nie przepadam za sk³adankami wolê albumy

 15. #35
  ju9t alizee addicted
  Join Date
  25th Nov 2005
  Location
  POLAND - Warszawa
  Age
  30
  Posts
  704
  Rep Power
  31

  Default Re: S³uchanie muzyki

  1. Gdzie i jak czêsto s³uchasz muzyki?
  przy kompie i w drodze do roznych miejsc na mp3 playerze

  2. Na czym s³uchasz (magnetofon, wie¿a, komputer, walkman)?
  komp, Creative MuVo TX FM

  3. Wolisz s³uchaæ g³o¶no czy raczej nie?
  nigdy na maxa jak cos robie pod czas tego "nie tylko slucham" to raczej cicho w tle
  4. S³uchasz pojedynczych utworów czy ca³ych albumów?
  calych albumow to tylko jesli sa wyjatkowe (alizee )

  5. Orygina³y czy mp3? A mo¿e jedno i drugie?
  orginal kupuje raz na pol roku ale i tak przerabiam na mp3 bo nie mam czym zabardzo plyty odtwarzac wierze w pokoju mam marna a w kompie cdrom sie psuje ;p
  6. Lubisz tzw. sk³adanki czy wolisz s³uchaæ jednocze¶nie tylko jednego wykonawcy?
  czesto slucham 10x pod rzad 2 piosenki jednego wykonawcy bywa ze mixuje

  <3 lili

 16. #36
  Mega Alizée Fan Hunti's Avatar
  Join Date
  11th Jul 2005
  Location
  Warsaw - Poland
  Age
  25
  Posts
  2,427
  Rep Power
  39

  Default

  swojego ulubionego zespo³u.
  - to tez pewien problem, bo ulubiony zespol jest jeden, pare, a plyt ktorych chcemy miec, badz tez kawalkow, kilkanascie. I to czesto wcale nie nagrywaja ich nasi ulubiency, tylko wykonawcy, ktorzy nas ani "ziebia ani grzeja"
  Mnie siê nie wydaje, by kupowanie p³yt by³o a¿ tak bardzo zwi±zane z niezale¿no¶ci± finansow±.
  - fakt, moze przesada, ale nie wydaje mi sie, zeby rodzicie az tak hojnie dawali pieniadze dzieciom, czy bardziej doroslym uzytkownikom internetu, na plyty. Na jedna, na dwie, ale nie na pare. A zapotrzebowanie na muzyke jest spore

 17. #37
  ju9t alizee addicted
  Join Date
  25th Nov 2005
  Location
  POLAND - Warszawa
  Age
  30
  Posts
  704
  Rep Power
  31

  Default

  zalezy od mentalnosci sa ludzie co jak by chcieli odkladali by po roku na wymazona plyte a inni poprostu maja gdzies orginaly wiadomo ;/ za ta pieniedza wola wypic itp.
  ja moge sie pochwali ze moze plyt duzo nie mam ale mam 90% (18dokladnie) orginalnych gier ktore przestalem coprawda juz od 4lat kupowac bo gram od tego czasu tylko w jedna ;p ale elegancko pudelka stoja na szafce ;D

  <3 lili

 18. #38
  Alizée Fan
  Join Date
  7th Oct 2005
  Location
  Korea Po³udniowa / Warszawa
  Posts
  428
  Rep Power
  31

  Default

  Quote Originally Posted by Hunti
  swojego ulubionego zespo³u.
  - to tez pewien problem, bo ulubiony zespol jest jeden, pare, a plyt ktorych chcemy miec, badz tez kawalkow, kilkanascie. I to czesto wcale nie nagrywaja ich nasi ulubiency, tylko wykonawcy, ktorzy nas ani "ziebia ani grzeja"
  Oczywi¶cie, prawd± jest, ¿e zawsze wiêcej p³yt chce siê kupiæ ni¿ pozwalaj± na to dostêpne ¶rodki finansowe , ale moim zdaniem, je¶li jaki¶ wykonawca siê komu¶ naprawdê podoba, to chocia¿ te jego p³yty wypada³oby mieæ w oryginale. A ju¿ na pewno nazywanie siebie fanem zespo³u nie posiadaj±c przy tym ani jednej jego p³yty jest czyst± hipokryzj±.
  Mnie siê nie wydaje, by kupowanie p³yt by³o a¿ tak bardzo zwi±zane z niezale¿no¶ci± finansow±.
  - fakt, moze przesada, ale nie wydaje mi sie, zeby rodzicie az tak hojnie dawali pieniadze dzieciom, czy bardziej doroslym uzytkownikom internetu, na plyty. Na jedna, na dwie, ale nie na pare. A zapotrzebowanie na muzyke jest spore
  Przecie¿ nie trzeba mieæ wszystkiego od razu . Tak jak w powiedzeniu, ziarnko do ziarnka, a zbierze siê miarka, p³yty mo¿na kupowaæ pojedynczo, a¿ w koñcu uda zebraæ siê pe³n± dyskografiê naszego ulubieñca. Przynajmniej ja tak w³a¶nie robiê. Zgodzê siê, ¿e rodzice bardzo niechêtnie daj± pieni±dze na muzykê , ale od czego¶ w koñcu s± takie okazje, jak urodziny, gwiazdka, itp., kiedy zamiast innego prezentu mo¿na po prostu poprosiæ b±d¼ o kupienie p³yt b±d¼ o pieni±dze na nie.

 19. #39
  Mega Alizée Fan slawekebi's Avatar
  Join Date
  30th Jun 2006
  Location
  Bogatynia
  Age
  28
  Posts
  2,283
  Rep Power
  37

  Default

  1. Gdzie i jak czêsto s³uchasz muzyki?
  Praktycznie, to gdzie siê da.. w domu, na dworze, w aucie.

  2. Na czym s³uchasz (magnetofon, wie¿a, komputer, walkman)?
  Obowi±zkowo na kompie, je¿eli wychodzê z domu to zabieram ze sob± odtwarzacz mp3

  3. Wolisz s³uchaæ g³o¶no czy raczej nie?
  To zale¿y jaki rodzaj muzyki s³ucham.. zazwyczaj jest g³o¶no

  4. S³uchasz pojedynczych utworów czy ca³ych albumów?
  S³ucham pojedyñczych utworów, poniewa¿ s³uchanie ca³ych albumów by mnie siê znudzi³o..

  5. Orygina³y czy mp3? A mo¿e jedno i drugie?
  Jak do tej pory, to mp3 - raczej to w najbli¿szym czasie nie ulegnie zmianie..

  6. Lubisz tzw. sk³adanki czy wolisz s³uchaæ jednocze¶nie tylko jednego wykonawcy?
  Oczywi¶cie, ¿e sk³adanki.. "wszystko po trochu"

 20. #40
  Super Alizée Fan danio00's Avatar
  Join Date
  7th Nov 2005
  Location
  Kraków
  Age
  31
  Posts
  689
  Rep Power
  32

  Default

  1. Gdzie i jak czêsto s³uchasz muzyki?
  przewa¿nie w domu i w autobusie, zda¿a siê ¿e na uczelni

  2. Na czym s³uchasz (magnetofon, wie¿a, komputer, walkman)?
  na kompie ale przewa¿nie na s³uchawkach i na moim mobiblu

  3. Wolisz s³uchaæ g³o¶no czy raczej nie?
  zdecydowanie g³o¶no

  4. S³uchasz pojedynczych utworów czy ca³ych albumów?
  hmm i tu jest problem, czê¶ciowo tak i tak :d

  5. Orygina³y czy mp3? A mo¿e jedno i drugie?
  raczej mp3, a je¶li chodzi o alizee to wszystkie orginalne p³yty mam przegrane na zwyk³e ( poprostu p³ytki orginalne alizee s± dla mnie ¶wiête )

  6. Lubisz tzw. sk³adanki czy wolisz s³uchaæ jednocze¶nie tylko jednego wykonawcy?
  hmm wole jednak jednego wykonawce


  "... Jeśli Ktoś Zabierze Ci Wszystko,
  Dla Czego Żyjesz,
  Jak Daleko Się Posuniesz, By To Odzyskać?..."

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •