Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 50 of 50 FirstFirst ... 40484950
Results 981 to 983 of 983

Thread: Nowinki ze świata kompów i soft'u...

 1. #981
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Quote Originally Posted by A.N.ONI.M View Post
  Polecam darmowy program do ¶ci±gniêcia z: http://www.dvdvideosoft.com/pl/
  ,jest genialny i ka¿demu wcze¶niej czy pó¼niej siê przyda. Ma wiele funkcji, prosta instalacja i obs³uga. Polecam. : )


  "O DVDVideoSoft

  DVDVideoSoft jest niezale¿nym twórc± programów multimedialnych w³±czaj±c w to, programy wideo, audio, programy do obróbki zdjêæ i przetwarzanie obrazów. Firma oferuje ponad 40 bezpiecznych, niezawodnych i funkcjonalnych aplikacji do pobierania filmów z YouTube i konwertowania do mp3, przesy³ania na YouTube i Facebooka,do edytowania i konwertowania plików audio i wideo do ró¿nych formatów, nagrywania CD, DVD, tworzenia p³yt DVD, konwersji DVD do plików wideo, konwertowania i zmiany rozmiaru zdjêæ, zapisu aktywno¶ci i tworzenia zrzutów ekranu, konwertowania plików wideo, by móc odtwarzaæ je na wielu urz±dzeniach, tworzenia zdjêæ i filmów w technice 3D."
  Tylko nie zapomnij dodaæ co mog± przeoczyæ pocz±tkuj±cy instalatorzy

  Free Studio (like many other freeware packages) is notorious for toolbar and Web search engine installation. (Unchecking boxes during installation is required to solve this issue.)
  Last edited by Przemyslav; 25th October 2012 at 21:15.


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 2. #982

  Default

  Szuka³em tego tematu i nie mog³em go znale¼æ. Na szczê¶cie Przemyslav stoi na stra¿y ³adu i porz±dku. : D

  Owszem, mo¿na przeoczyæ, dlatego radzê pocz±tkuj±cym, aby byli uwa¿ni. : )
  Ró¿ne programy wciskaj± nam kolejne programy/wtyczki i tak w kó³ko. : ) A pó¼niej siê dziwimy, co to za chmurka/aktywacja wyskakuje, kolejny pasek narzêdzi itp. "Nowa wersja programu jest ju¿ dostêpna. Czy mam pobraæ j± teraz?", i w³a¶nie siê dowiedzia³e¶, ¿e mia³e¶ taki program zainstalowany. -koledzy mówi±, ¿e tak jest, dlatego nale¿y byæ ostro¿nym.

 3. #983
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Najbardziej mnie wkur... wyszukiwarka, strona domowa itd.. V9, pcha siê wszêdzie


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •