Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 2 of 50 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 21 to 40 of 983

Thread: Nowinki ze świata kompów i soft'u...

 1. #21
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Do siedziby najwiêkszego szwedzkiego dostawcy Internetu, firmy Bahnhof, maj±cej jedne z najwiêkszych i najszybszych serwerów w Europie, wesz³a policja, która szuka³a nielegalnych plików.

  Na dyskach twardych znaleziono oko³o 23 terabajtów danych, które przechowywano z naruszeniem prawa.

  Cztery serwery zawiera³y oko³o 1800 filmów, 5000 programów i 450 000 plików muzycznych. Tylko jeden z serwerów zawiera³ wystarczaj± liczbê plików, by mo¿na je by³o odtwarzaæ nieprzerwanie przez 3,5 roku. By³ to wed³ug w³adz najwiêkszy piracki serwer w Europie.

  Bahnhof od lat znajdowa³ siê na celowniku amerykañskich w³adz.


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 2. #22
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Gadu-Gadu w wersji 7

  Rozpoczê³y siê zapisy na beta-testy dla osób, które chcia³yby wzi±æ udzia³ w pracach nad nowym wydaniem popularnego komunikatora internetowego. Premiera "siódemki" jest planowana w ci±gu najbli¿szego miesi±ca, a GG 7 Beta dostêpny bêdzie, dla zarejestrowanych u¿ytkowników, za kilka dni.

  Na stronie www.testerzy.gadu-gadu.pl ka¿dy internauta mo¿e wpisaæ swój numer GG, adres pocztowy i pseudonim, aby otrzymaæ Gadu-Gadu 7 przed oficjaln± premier±.


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 3. #23
  Gniewny Rozpruwacz Tarcz
  Join Date
  16th Oct 2004
  Location
  +48, 0-13, 38-400
  Age
  27
  Posts
  2,672
  Rep Power
  42

  Default

  lol, a co taki tester ma za zadanie??

 4. #24
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  lol, a co taki tester ma za zadanie??
  hihih jesio nie wiem narazie siem zarejestrowal i czekam na exe'ka no chyba wykrywanie bug'ów to glowne zadanie testera


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 5. #25
  Gniewny Rozpruwacz Tarcz
  Join Date
  16th Oct 2004
  Location
  +48, 0-13, 38-400
  Age
  27
  Posts
  2,672
  Rep Power
  42

  Default

  eeee, to ja jesio poczekam z zapisaniem siem

 6. #26
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  512 MB na pok³adzie nowego Radeona X800 XL

  ATI Technologies poinformowa³o, ¿e dawno zapowiadane karty graficzne Radeon X800 XL 512 MB wejd± do sprzeda¿y ju¿ pod koniec maja. Nowy model karty, poza dwukrotnie wiêksz± ilo¶ci± pamiêci operacyjnej, jest w zasadzie identyczny ze swoim starszym bratem X800 XL 256MB. Opiera siê na tych samych uk³adach i tak samo taktowany jest zegarem 400MHz. Wyposa¿ono go jednak w podwójne wyj¶cia DVI oraz zwiêkszono mo¿liwo¶ci VIVO (Video In Video Out).

  Karta Radeon X800 XL 512 MB - w sprzeda¿y pod koniec maja
  Przypomnijmy, ze najwiêkszy rywal ATI, Nvidia tak¿e rozpoczê³o produkcjê kart z 512MB pamiêci - w linii GeForce 6800 ULTRA, jednak to ATI jako pierwsze zamierza wprowadziæ je na rynek. Prawdopodobnie jednak, nie bêdzie sprzedawaæ nowych kart pod w³asnym szyldem. Zajmowaæ siê tym bêd± jej partnerzy, tacy jak Gigabyte czy ABIT, od dawna produkuj±cy uk³ady wideo oparte na chipsetach firmy.

  Radeon X800 XL ma kosztowaæ ok. 450 USD.  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 7. #27
  Lilly town est un rêve... Moderator (PL) Czesteros's Avatar
  Join Date
  23rd Nov 2004
  Location
  Poland -> Poznañ
  Age
  31
  Posts
  10,422
  Rep Power
  73

  Default

  To to dopiero sprzêcior!!!

  My GG: 4654525
  If i could fly ...

 8. #28
  Mega Alizée Fan
  Join Date
  13th Oct 2003
  Location
  zyrardów
  Posts
  1,307
  Rep Power
  40

  Default

  eee taki sprzet to ja mam w kalkulatorze
  ale tak na serio to fajna karta, cenie sobie Radeona i wole radeona niz geforca (czy jakoś tak) tylko skoro to jest nowość to nieopłaca się tego kipować bo za tzry miesiące będzie o 30% tańszy (albo i powyżej 30%), zawsze tak jest z nowościami, i jedynie gdyby ten sprzęt miał zarabiać na siebie to można kupić jako nowość ale zarabiają na siebie tylko profesjonalne karty i profesjonalny sprzęt a nie ma co sie oszukiwać że ta karta jest do użytku domowego bo do np grafik są sprzęty o wiele lepsze i o wiele droższe a ta karta ma bardzo dobrze działać przy grach itp, ale nadal podkreślam że fajna jest ta grafika

  gg:1848546 / WPkontakt:dziura44 www.hahm-pol.webpark.pl

 9. #29
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  ale tak na serio to fajna karta, cenie sobie Radeona i wole radeona niz geforca (czy jako¶ tak) tylko skoro to jest nowo¶æ to nieop³aca siê tego kipowaæ bo za tzry miesi±ce bêdzie o 30% tañszy (albo i powy¿ej 30%), zawsze tak jest z nowo¶ciami, i jedynie gdyby ten sprzêt mia³ zarabiaæ na siebie to mo¿na kupiæ jako nowo¶æ ale zarabiaj± na siebie tylko profesjonalne karty i profesjonalny sprzêt a nie ma co sie oszukiwaæ ¿e ta karta jest do u¿ytku domowego bo do np grafik s± sprzêty o wiele lepsze i o wiele dro¿sze a ta karta ma bardzo dobrze dzia³aæ przy grach itp, ale nadal podkre¶lam ¿e fajna jest ta grafika
  takze jestem zwolennikiem radeonkow no i nawet jakby sie chcialo kupic to jesio nie u nas a po zatym tak jak Warcor mowi odczekaci gitara no ale okres grafik z 512 mb nadszedl


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 10. #30
  Mega Alizée Fan
  Join Date
  13th Oct 2003
  Location
  zyrardów
  Posts
  1,307
  Rep Power
  40

  Default

  tylko się cieszyć, skoro wchodzą 512 to 256 ztanieje i najbardziej zyskamy na tym my - urzytkownicy (narazie wymiana mojego kompa stacjonarnego odciągnie się ze względu na zakup autka ) dzieki czemu odczekam to moze juz sobie kupie cos o wiele lepszego niz planowałem ......

  gg:1848546 / WPkontakt:dziura44 www.hahm-pol.webpark.pl

 11. #31
  Super Alizée Fan
  Join Date
  7th Jan 2005
  Location
  Pu³awy
  Posts
  605
  Rep Power
  34

  Default

  450 USD to jakos strasznie malo mim zdaniem Cos mi sie tak niewydaje.

 12. #32
  Mega Alizée Fan
  Join Date
  13th Oct 2003
  Location
  zyrardów
  Posts
  1,307
  Rep Power
  40

  Default

  pare nowinek w wielkim skrucie

  WWW ma 14 lat

  Dokładnie 14 lat temu, 17 maja 1991 roku, komitetowi C5 w CERN-ie został oficjalnie zaprezentowany sposób działania sieci WWW. Prowadzącym był Tim Berners-Lee, aktualnie kierownik World Wide Web Consortium (W3C) - organizacji, która ustala obowiązujące w Internecie standardy.


  "Sun konkuruje z Windows" - tylko czy Ballmer o tym wie?

  "Około 80% klientów pobrało Solarisa w wersji na platformę x86. A to nie oznacza dla mnie niczego więcej, jak tylko to, że systematycznie powiększamy rynek" - mówi w rozmowie z PC World Komputer Online Piotr Wierzbicki, prezes zarządu Sun Microsystems Poland - "Nie konkurujemy z Linuksem, tylko z Windows. Wspieramy Linuksa i wiele inicjatyw open source m.in. tworząc własne projekty np. NetBeans, GridEngine, OpenOffice, OpenSolaris czy Java Community Process". Rzeczywiście, Sun wspiera wiele darmowych projektów - tylko czy przeciętny użytkownik o tym wie (lub powinien wiedzieć)? W końcu Java, najdojrzalsza technologia firmy, to podstawowa platformy do uruchamiania gier w telefonach komórkowych...


  Indie - komputerowy poligon doświadczalny

  Międzynarodowe oraz lokalne firmy planują zalać indyjski rynek tanimi komputerami. Produkty, których oprogramowanie oparte będzie głownie na systemie operacyjnym Linux kosztować mają od 100 do 300 USD. Sukces tej akcji może zaważyć na rynku tanich komputerów osobistych na całym świecie.


  Nowy linuksowy syntezator

  W sieci dostępny jest program Om 0.1.0 - nowy syntezator modularny dla systemu operacyjnego Linux. Syntezator obsługuje zarówno serwer JACK, jak i wtyczki LADSPA oraz wirtualne instrumenty DSSI.

  gg:1848546 / WPkontakt:dziura44 www.hahm-pol.webpark.pl

 13. #33
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  WWW ma 14 lat

  Dok³adnie 14 lat temu, 17 maja 1991 roku, komitetowi C5 w CERN-ie zosta³ oficjalnie zaprezentowany sposób dzia³ania sieci WWW. Prowadz±cym by³ Tim Berners-Lee, aktualnie kierownik World Wide Web Consortium (W3C) - organizacji, która ustala obowi±zuj±ce w Internecie standardy
  ahhh jakis toascik proponuje pierwsza moja stycznosc z WWW 97' rok reakcja: fajne to to


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 14. #34
  Super Alizée Fan
  Join Date
  7th Jan 2005
  Location
  Pu³awy
  Posts
  605
  Rep Power
  34

  Default

  ja swojej nie pamietam ale chyba 6 klasa szkoly podstawowej czyli...eeeeee.....cos kolo 98/99

 15. #35
  Mega Alizée Fan
  Join Date
  13th Oct 2003
  Location
  zyrardów
  Posts
  1,307
  Rep Power
  40

  Default

  ja swojego pierwszego styku z www nie pamiętam, dawno było (kilka lat temu ale dawno) przypuszczam ze tez to bedzie okolo 97/98 ale nie jestem pewien .....

  gg:1848546 / WPkontakt:dziura44 www.hahm-pol.webpark.pl

 16. #36
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  ja to chyba bylem na witrynie Enter'a ale nie dam 100%


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 17. #37
  Gniewny Rozpruwacz Tarcz
  Join Date
  16th Oct 2004
  Location
  +48, 0-13, 38-400
  Age
  27
  Posts
  2,672
  Rep Power
  42

  Default

  moj pierwszy styk z internetem to chyba byla kawiarenka internetowa w KDK (czy gdzies tam, w kazdymb±dzrazie darmowa) chyba w 2000 roku, potem 01 rok kupiony komputerek, a lata 02, 04, 05 to juz internet w domu (pierwsza polowa 04 modem, teraz stale)

 18. #38
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Moje etapy ewolucji
  95-97 amiga i commodore
  97-99 necik w pracowni komputerowej
  98 - 1 komp
  2000-2001 - kafejki - chaty i duperele, nocne sesje grania w quake 3 , unreal itp.. w kafejkach
  2002 - 1 rok studiow - 3/4 z zajec ubywalo 30 osob na kompy na quake 3
  2002 - modem w domu ISDN i 2 komp glebsza problematyka sieci - wkurzajace dialery
  2003 - nasze kochane forum
  2004 - 3 komp stalka
  2005 - jest zajebiscie
  wrzesien 2005 - 4 komp


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 19. #39
  Mega Alizée Fan
  Join Date
  13th Oct 2003
  Location
  zyrardów
  Posts
  1,307
  Rep Power
  40

  Default

  a moje to mniej wiecej takie coś:
  1996 jakis styk z 386 (jeszcze zerowe zainteresowanie kompem z mojej strony)
  1997 lub 98 pierwszy komp 486 z 212 MB dyskiem i brak jakiegokolwiek napędu - ani fdd ani CD-ROMu taka mała maszynka do gier bo miałem NC i tylko gry)
  puźniej zakupiłem drukarke wiec musiałem rozbudowac kompa wiec doszedł fdd i CD-ROM (bo musiałem zainstalować oprogramowanie a dostałem na CD-ROMie hehe) ale nadal smigałem na 212 MB dysku i miałem już windowsa hehe
  1999 zakupiłem nowiutki komputerek był to prawie szczyt celeronik 633, 128MB operacyjnej i 20 GB dysku (w tym samym czasie mój kolega kupił zestaw i dostał 4GB dysku ) a grafika to poczciwy i dobry voodo (to było marzenie każdego w tamtych czasach) muzyka sound blaster 128 (do tej pory mam tą muzyke) i jeszcze coś zakupiłem ale nie pamiętam co
  i w zasadzie do tej pory śmigam na tym kompie tzn nie tak do konca na tym samym bo tylko pozostała płyta główna a reszta już wymieniona (ale płyta wytrzymuje i jestem bardzo z niej zadowolony)
  jesień 2005 - wymiana kompa na nowy (ewentualnie początek 2006) .............
  a co do netu to jakiś net w szkole od małego do tej pory
  a w domu to od ponad 2 lat i od początku stałka .............

  gg:1848546 / WPkontakt:dziura44 www.hahm-pol.webpark.pl

 20. #40
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  jesieñ 2005 - wymiana kompa na nowy
  no to witam w klubie 3majmy kciuki wzajemnie


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •