Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 9 of 9 FirstFirst ... 789
Results 161 to 171 of 171

Thread: Jakiej francuskiej muzyki jeszcze sluchacie ??

 1. #161
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Mi siê jako¶ ostatnio o Lorie przypomnia³o xd

 2. #162
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Debiutancki album Kendji jest nawet spoko


 3. #163
  Alizée Newbie mental_cat's Avatar
  Join Date
  7th Dec 2013
  Posts
  15
  Rep Power
  10

  Default

  Ja "zaprzyja¼ni³em" siê z Mylene Farmer (co najciekawsze, na pocz±tku do mnie zupe³nie nie trafia³a a obecnie bardzo j± ceniê), Shy'm (w³a¶nie wyda³a nowy singiel, "La Malice" - podoba mi siê od pierwszego przes³uchania), Vanessa Paradis (i jak z d³u¿szymi w³osami uwa¿a³em j± za piêkn±, tak z t± obecn± trwa³± wygl±da paskudnie i nie mogê na ni± patrzeæ), Yann Tiersen (tak, g³ównie soundtrack Amelii), Gregory Lemarchal czasami Daft Punk, Raphael (Haroche), Thierry Amiel, Jenifer... o i lubiê singiel Sidoine (tego ze Star Academy) "On ne vit qu'une fois". Ponoæ wyda³ EPkê, ale jako¶ nie umia³em dokopaæ siê do niej legalnie i mniej legalnie :X

 4. #164
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  A mi singel Shy'm za bardzo nie przypadl do gustu

 5. #165
  Alizée Newbie mental_cat's Avatar
  Join Date
  7th Dec 2013
  Posts
  15
  Rep Power
  10

  Default

  Znam Shy'm od "Prendre L'Air" (plus kilka piosenek singlowych z poprzedniej twórczo¶ci) i uwa¿am "La Malice" za jedn± z najlepszych jej piosenek (a mo¿e i najlepsz±?). Wg mnie jest ¶wietna! Poczekam sobie jeszcze na pe³ne t³umaczenie, bo mój francuski nie istnieje w³a¶ciwie, ale warstwa muzyczna bardzo mnie urzek³a, szczególnie intro. Czekam na teledysk (akurat Shy'm robi bardzo dobre, wiêc jestem bardzo ciekawy co wymy¶li tym razem!).

 6. #166
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Ja tak¿e znam Shy'm od Prendre L'Air. Dla mnie takie piosenki jak Cameleon albo Et si s± lepsze od La Malice no ale to tylko moje zdanie. Chocia¿, musze przyznaæ, ¿e z ka¿dym przes³uchaniem nowego singla Shy'm to coraz bardziej mi siê podoba

 7. #167
  Alizée Newbie mental_cat's Avatar
  Join Date
  7th Dec 2013
  Posts
  15
  Rep Power
  10

  Default

  "Et Si" <3
  Bardzo lubiê te¿ teledysk do tej piosenki, ma ciekaw± fabu³ê (pomijaj±c product placement, ale chocia¿ nienachalny).
  S³uchaj dalej "La Malice" - niech zyskuje w Twoich uszach!
  Ja tak mia³em ogólnie z twórczo¶ci± Shy'm, ¿e im wiêcej s³ucha³em, tym bardziej mi siê podoba³a. Gdy pierwszym razem kto¶ mi j± pokaza³ to fajerwerków nie by³o. Z czasem wkrêci³em siê bardziej. Jednak dopiero po tym singlu zyska³a u mnie najwiêcej. Stad te¿ nie mogê siê doczekaæ nowej p³yty, która ma siê pojawiæ jeszcze w tym roku (a wi±¿ê z ni± pewne nadzieje zapocz±tkowane 'viva la ma la ma ma, viva la ma la ma ma, viva la ma la malice').

 8. #168
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Ja na przyk³ad nie rozumiem dlaczego wytwórnia nie promowa³a singla "Et Alors!" zagranic±, piosenka jest ¶wietna, bardzo komercyjna. To samo tyczy siê innych wokalistów jak np Stromae . Bardzo siê ciesze z sukcesu Indili , wed³ug mnie zas³u¿y³a na to ¿eby jej single by³y grane poza granicami Francji .

 9. #169
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  Bardzo siê ciesze z sukcesu Indili , wed³ug mnie zas³u¿y³a na to ¿eby jej single by³y grane poza granicami Francji .
  Ditto, ditto . Co by o niej nie s±dziæ, jej muzyka jest inna od reszty zetkowych/rmfowych przebojów. Taka z lekka egzotyczna.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 10. #170
  Alizée Newbie mental_cat's Avatar
  Join Date
  7th Dec 2013
  Posts
  15
  Rep Power
  10

  Default

  Co do "Et Alors" to mo¿e chodzi o jêzyk. Ogólnie trudno kupiæ p³yte Shy'm w Polsce (jak ju¿ to pierwsz± czy drug± widzia³em kiedy¶ w Empiku czy innym sklepie). Ale te¿ nie wydaje mi siê, by Shy'm mia³a (przynajmniej obecnie) ambicjê na podbój Europy - nawet nie tworzy po angielsku. Pewnie jak ju¿ to kraje z urzêdowym francuskim jeszcze siê licz±... W trakcie ostatniej trasy z tego co pamiêtam to za¶piewa³a tylko "Do it like dude" Jessie J w innym jêzyku ni¿ francuski i w sumie to wolê j± s³uchaæ po francusku.

  O Stromae siê nie wypowiem, bo s³ysza³em jedn± piosenkê.

  Indila, tak jak zosta³o napisane przez Jazzmin - jej muzyka jest inna. Nie jest to taki oczywisty pop. Do tego ¶piewa bardzo uczuciowo. Wrêcz pewnego rodzaju dramatyzm bije z jej g³osu. Jak us³ysza³em w radio jej g³ówny singiel to od razu zwróci³em na niego uwagê. Ogólnie ciê¿ko przebiæ siê ¶piewaj±c w ojczystym jêzyku (no chyba, ¿e jest nim angielski). Ciekawe jak dalej bêdzie z Indil±

  W Polsce chyba swego czasu Matt Pokora by³ do¶æ popularny, ale to g³ównie dlatego, ¿e ma jakie¶ polskie korzenie

  Szkoda, ¿e Alizee ju¿ taka zapomniana jak "moja" Górniaczka, która istnieje ju¿ w³a¶ciwie tylko dziêki ok³adkom
  Zaczynam schodziæ z tematu francuskiej muzyki. Koniec tego posta

 11. #171
  Cam ivre Alizee Alizée is a Angel's Avatar
  Join Date
  6th Aug 2008
  Location
  Pologne
  Age
  24
  Posts
  617
  Rep Power
  25

  Default

  Siedzi ktos w rapie FR? Wyszlo cos godnego uwagi? Ja sobie odpuscilem po 2011 bo wychodzily same szroty, na wzor USA. Sa jakies perelki? Cos jak PSY4 de la Rime - Rebelote? Cos z "uderzeniem"? Poza Lilka to francuskiego nic nie slucham, no chyba, ze lata 80.-90.


  GG: 10016256

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •