Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 196 of 196 FirstFirst ... 96146186194195196
Results 3,901 to 3,916 of 3916

Thread: ‹‹ Nazywam siê Czesio i jestem Alizéeholik -> Tutaj witamy nowych fanów ››

 1. #3901
  L'Autre... Jacotey21's Avatar
  Join Date
  17th May 2014
  Location
  Gdañsk/Poland
  Age
  21
  Posts
  80
  Rep Power
  9

  Default

  No! Nareszcie uda³o mi siê zarejestrowaæ. Zrobi³bym to ju¿ trzy miesi±ce temu, ale có¿... nie mam pojêcia czemu Gmail i inne popularne serwisy mailowe s± zbanowane przy rejestracji. Jako, ¿e ju¿ siê usprawiedliwi³em ze swojej nieobecno¶ci to mogê przej¶æ do w³a¶ciwej czê¶ci

  Salut, jestem Jacotey (imienia nie bêdê podawaæ, bo go nie cierpiê ), mam 18 lat, mieszkam w Gdañsku i fanem Alizée jestem od 20 Lutego bie¿±cego roku. To tylko trzy miesi±ce, ale za to jakie intensywne! Jestem pewien, ¿e gdy by³em dzieckiem to s³ysza³em przynajmniej trzy piosenki Lilly (ML, JEAM i JPVA, tylko one chyba lecia³y w radiu), ale oczywi¶cie nie mia³em pojêcia kto to, nawet nie pamiêtam czy mi siê podoba³y. Od jakiego¶ czasu jestem u¿ytkownikiem pewnego polskiego serwisu (nie bêdê ukrywaæ, wykop.pl), gdzie przewija siê do¶æ czêsto Alizée, a szczególnie wykonanie J'en Ai Marre z Tubes D'un Jour. Ogl±da³em to kilkana¶cie razy, ale dopiero trzy miesi±ce temu co¶ mnie o¶wieci³o i zacz±³em najpierw s³uchaæ notorycznie JEAM, potem ML i JPVA, a¿ w koñcu odnalaz³em A cause de l'automne, a wtedy ju¿ posz³o g³adko, bo przes³ucha³em wszystkie albumy i s³ucham do tej pory Oczywi¶cie ju¿ podczas coraz wiêkszego zag³êbiania siê w twórczo¶æ Alizée czyta³em wywiady, ogl±da³em wystêpy z TV i obejrza³em ca³e DALS. Znalaz³em te¿ fora, miêdzy innymi to, ale tak¿e Alizée America i Alizée France. Na amerykañskim forum jestem ca³kiem aktywny, utrzymuje kontakt z kilkoma u¿ytkownikami, natomiast francuskie forum jedynie czytam, nie próbuje nawet nic pisaæ z moim (jeszcze) s³abym francuskim.

  Podsumowuj±c, Alizée wiele zmieni³a w moim ¿yciu, nie tylko je¿eli chodzi o muzykê czy zarz±dzanie czasem wolnym, ale te¿ o powa¿niejsze rzeczy. Nie zapowiada siê, ¿eby mi szybko przesz³o, mam nadziejê, ¿e tak siê nie stanie... Szczerze to nie lubiê powitañ, miejmy to ju¿ za sob±

 2. #3902

  Default

  ^Witam w Lilly Town,

  je¶li nie masz na imiê Jeremy to nie masz siê czego tutaj wstydziæ. ; )

 3. #3903
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  ^ Dajcie w koñcu spokój temu Jeremiemu .

  I oczywi¶cie witam Jacotey . Chyba zreszt± mnie kojarzysz z Alizée America .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 4. #3904
  L'Autre... Jacotey21's Avatar
  Join Date
  17th May 2014
  Location
  Gdañsk/Poland
  Age
  21
  Posts
  80
  Rep Power
  9

  Default

  Quote Originally Posted by A.N.ONI.M View Post
  je¶li nie masz na imiê Jeremy to nie masz siê czego tutaj wstydziæ. ; )
  W moim imieniu nie ma nic wstydliwego, jest raczej normalne, mo¿e nie najpopularniejsze, ale znam kilka osób z takim samym Mimo, ¿e nie wiem co zasz³o miêdzy Alizée, a Jeremym to i tak mam do typa awersjê

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  I oczywi¶cie witam Jacotey . Chyba zreszt± mnie kojarzysz z Alizée America .
  Oczywi¶cie, ¿e kojarzê

 5. #3905
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Quote Originally Posted by Jacotey21 View Post
  W moim imieniu nie ma nic wstydliwego, jest raczej normalne, mo¿e nie najpopularniejsze, ale znam kilka osób z takim samym Mimo, ¿e nie wiem co zasz³o miêdzy Alizée, a Jeremym to i tak mam do typa awersjê
  Podobno zerwali ze sob± kto ich tam wie Nie bêdê gdyba³ o co, bo nikt nie wie

  Tak czy inaczej witamy w¶ród nas

 6. #3906
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  ^ Raczej prawda, ¿e zerwali, skoro Alizée mówi, ¿e siê z nim rozwiod³a
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 7. #3907
  L'Autre... Jacotey21's Avatar
  Join Date
  17th May 2014
  Location
  Gdañsk/Poland
  Age
  21
  Posts
  80
  Rep Power
  9

  Default

  Tak, tak, oczywi¶cie, ¿e nie s± razem. Chodzi³o mi bardziej o to, ¿e nie mam pojêcia co ich poró¿ni³o i kto by³ winowajcom.

 8. #3908
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  ^ Raczej prawda, ¿e zerwali, skoro Alizée mówi, ¿e siê z nim rozwiod³a
  Hehe taki dreszczyk emocji z mojej strony
  @Jacotey21 - tego chyba siê nie dowiemy, mo¿e i lepiej. W Polsce zrobi³o by siê z tego talk-show i rozk³adówki i bywanie na ¶ciankach

 9. #3909
  Cam ivre Alizee Alizée is a Angel's Avatar
  Join Date
  6th Aug 2008
  Location
  Pologne
  Age
  24
  Posts
  617
  Rep Power
  25

  Default

  POWRACAM! Zmartwychwstalem! Jednak widze, ze Alizee poszla w zlym kierunku - nie sluchalem nic nowego od niej po "Mademoiselle Julliete" - te tatuaze to na serio. Poplakalem sie ze strachu jak Ja zobaczylem, cos strasznego. Jednak zerwala z Jeremim z tego co piszecie - nigdy sie sadzilem, ze to sie stanie, jednak z tego powodu plakac nie bede, po prostu to zostawie bez zbednych dopowiedzien.

  I te wlosy - normalnie jakbym widzial zmiane jednej z moich ulubionych artystek w koreanskim popie - przerobiona na "kobiete lekkich obyczajow".
  Last edited by Alize is a Angel; 16th July 2014 at 22:30.


  GG: 10016256

 10. #3910

  Default

  ^Dos³ownie, bo kojarzê tylko twój nick. : ) Przes³uchaj sobie po kolei albumy, my¶lê, ¿e znajdziesz pojedyncze utwory, które ci siê spodobaj±. Co do tych w³osów, to prawdopodobnie tylko na potrzeby ostatniego albumu. Ju¿ têsknie za normalno¶ci±. ; ) Alizée gdzie¶ wyja¶nia³a co z tymi tatua¿ami. Czasem mi siê wydajê, ¿e Alizée jest ofiar± swojego wczesnego sukcesu. Niemal wszystko opiera siê na jej do¶wiadczeniach i prze¿yciach z dzieciñstwa, ale to nie temat by tutaj o tym pisaæ.

  Witam z powrotem! : )

 11. #3911
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Alizée is a Angel, na pocz±tku serdecznie witam (ponownie) na forum . Ja akurat z tej nowej gwardii, ale mam nadziejê, ¿e to nic z³ego.

  Naprawdê s±dzisz, ¿e blondynki to koniecznie "kobiety lekkich obyczajów"? A poza tym, wiele krytykujê w najnowszej p³ycie, ale akurat wulgarnego to nic tam nie widzê. Ewentualnie "Bi" ma co¶ tam wiêcej wspólnego z seksem, ale i tam Alizée nie ¶piewa, ¿e nie wiadomo co i nie wiadomo z kim by robi³a...
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 12. #3912
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Piosenka Bi nie jest chyba o seksie xd, Alizee ¶piewa w tej piosence, ¿e bycie homo jest ok . Witaj z powrotem . A i po albumie Psyche, Lilly nagrala lepsze p³yty
  Last edited by Tomcio; 17th July 2014 at 13:11.

 13. #3913

  Default

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  ...Ja akurat z tej nowej gwardii, ale mam nadziejê, ¿e to nic z³ego...
  Chodzi o to, ¿e stara gwardia z now± zwykle siê nie zna, a wy przecie¿ macie czas by siê lepiej poznaæ. ^_^ Nowa czy stara, byleby wierna - gwardia oczywi¶cie. : )

 14. #3914
  Cam ivre Alizee Alizée is a Angel's Avatar
  Join Date
  6th Aug 2008
  Location
  Pologne
  Age
  24
  Posts
  617
  Rep Power
  25

  Default

  Oooo widze, ze kilka osob tu zyje jeszcze - to dobrze.
  Quote Originally Posted by Mariusz View Post
  Je¿eli on jest ze starej gwardii, to co powiedzieæ o mnie?;-) Naprawdê starzy to moim zdaniem ci zarejestrowani jeszcze przed 2007 rokiem-Croolik, Swistaq, Snajper, Krogi, Dziewczyna...ech, ciekawe swoj± droga co porabiaj±. Wymieni³em te osoby które najbardziej mi zapad³y w pamiêæ.
  Ja przy pierwszym przywitaniu na forum przy rejestracji od razu napisalem, ze Alizee slucham od samiuskiego poczatku, od Lolity i albumu "Gourmandises". Po prostu nie zdawalem sobie sprawy, ze istnieje takie forum a podczas przegladania Lilkowych newsow jakos je znalazlem - dopiero w 2008, no ale jakos tak wyszlo.


  GG: 10016256

 15. #3915
  Cam ivre Alizee Alizée is a Angel's Avatar
  Join Date
  6th Aug 2008
  Location
  Pologne
  Age
  24
  Posts
  617
  Rep Power
  25

  Default

  Chcialem edytowac, ale mam jakis problem (biale pole podczas edycji, powinien byc tekst jak na kazdym innym forum), zeby dodac, ze Tomcia kojarze - aktywny byl bardzo wtedy kiedy i Ja bylem w tym samych dzialach.


  GG: 10016256

 16. #3916
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Pojawia siê czysty tekst, bo trzeba skopiowaæ poprzedni, jaki¶ b³±d ale... Dziwnie dzia³a.

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •